Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị phân công nhiệm vụ cơ quan, đơn vị phụ trách giúp đỡ người có công thuộc diện hộ nghèo năm 2019

Chiều 14/5, UBND huyện tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ hộ người có công nghèo năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện, dự và chủ trì hội nghị.

 

Dự hội nghị còn có Lãnh đạo Sở Lao động – TB & XH tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan, đơn vị, chi nhánh của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện, phát biểu tại hội nghị.

 

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đặc biệt là việc hỗ trợ, giúp đỡ hộ có công thuộc diện hộ nghèo nhận được sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện  Không chỉ đề ra các giải pháp, chính sách phù hợp, nhiều địa phương, đoàn thể đã trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Mục tiêu là từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương một cách bền vững.

 

Tuy nhiên qua rà soát thực tế, hiện nay tỷ lệ hộ có công thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn huyện vẫn chiếm số lượng lớn và đang rất cần sự chung tay, hỗ trợ của toàn xã hội.

 

Từ tình hình thức tế trên, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 08/1/2019 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/1/2019 của UBND huyện Kim Sơn về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người có công và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 phân công các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan, đơn vị, chi nhánh của tỉnh đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phụ trách và theo dõi, giúp đỡ 189 hộ người có công nghèo để thoát nghèo năm 2019 (mỗi cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ từ 1- 3 hộ). Với mục tiêu là đến năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

 

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Hoàng Hoàng Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công, căn cứ Kế hoạch giảm nghèo của huyện và thực trạng các hộ gia đình có công với cách mạng nghèo, khảo sát thực tế, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện giúp đỡ thiết thực, hiệu quả, thoát nghèo năm 2019. Huy động nguồn lực, khả năng của đơn vị, của xã hội để giúp đỡ hộ nghèo có đủ điều kiện cần thiết vươn lên thoát nghèo bền vững, tiến tới có cuộc sống ổn định. 

 

Trong quá trình thực hiện cần quan tâm công tác tuyên truyền nhằm làm chuyển biến nhận thức tự vươn lên thoát nghèo của các hộ gia đình có công nghèo, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong việc giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bên vững trên địa bàn huyện.

 

Đăng Khôi - Đài Truyền thanh huyện