Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Sáng 17/12, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Hội nghị được học tập trực tiếp qua sóng phát thanh – truyền hình của Đài PT – TH Ninh Bình.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy. Các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Các đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Cán bộ, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tại hội nghị, đại biểu được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020. Năm 2020 là năm đất nước có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng. Đặc biệt, 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong năm 2020 có ý nghĩa quan trọng không chỉ với việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 mà còn tạo tiền đề cho những năm sau.

 

Bằng những câu chuyện giản dị về vị Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, GS.TS Hoàng Chí Bảo chuyển tải nội dung chuyên đề qua 2 phần lớn: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và tấm gương đạo đức, phong cách ngời sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới sự truyền đạt của GS.TS Hoàng Chí Bảo đã thực sự gây xúc động cho những người theo dõi hội nghị. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, từ đó tự giác rèn luyện, học tập, phát huy tính chủ động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

Cũng trong buổi sáng 17/12, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập chuyên đề trên tại địa phương, cơ quan, đơn vị trực tiếp qua sóng Truyền hình của Đài PTTH Ninh Bình.

 

Qua hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng chính đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Cán bộ chủ chốt của huyện tham gia học tập chuyên đề tại TTBDCT huyện

 

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện nghiên cứu, học tập chuyên đề tại UBND huyện

 

 

Cán bộ, đảng viên Thị trấn Phát Diệm tham gia nghiên cứu, học tập chuyên đề trực tiếp qua sóng truyền hình Đài PTTH Ninh Bình

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện