Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương

Sáng 31/10, tại hội trường TTBDCT huyện diễn ra hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương cho cán bộ chủ chốt cấp huyện bằng hình thức học trực tiếp qua sóng truyền hình của Đài PTTH Ninh Bình.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy. Các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, chi bộ các cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể của huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Qua sóng truyền hình trực tiếp, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản Kết luận số 55 ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, kết quả, những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch.

 

Nghe quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết số 50 ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030;

 

Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Với 15 điều, Quy định nêu rõ các quy định đối với cấp ủy, thành viên cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực. Chỉ rõ những hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cũng như trách nhiệm, biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có các hành vi này.

 

Cũng trong buổi sáng, các đại biểu nghe Đại tá Phạm Văn Sơn – TVTU, Giám đốc Công an tỉnh giới thiệu các nội dung Chỉ thị số 36 ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

 

Qua Hội nghị giúp các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các văn bản trên. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả; tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương trong các tầng lớp nhân dân. Tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giầu mạnh.

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện