Hôm nay, Thứ năm ngày 28/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Sáng 21/12, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng cho 230 cán bộ chủ chốt cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư huyện ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Các đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy. Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể của huyện. Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Cán bộ, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Phó trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh Ninh Bình quán triệt các quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng, trong đó bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngàỵ 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Phó trưởng ban Thường trực

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình quán triệt tại hội nghị

Thông qua Hội nghị,  nhằm giúp các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi các Nghị quyết Hội nghị TW 8 Khóa XII.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị sau hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) này, các cấp ủy đảng tổ chức việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời xây dựng và thảo luận kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, phân công cụ thể trách nhiệm, lộ trình cho các cơ quan, đơn vị, phù hợp với điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị.

Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện