Hôm nay, Thứ năm ngày 28/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị hiệp đồng huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB năm 2020

Ban CHQS huyện vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2020 với các đơn vị nhận nguồn là Trung đoàn 855/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Lữ đoàn 279/ Bộ Tư lệnh Công binh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Năm 2019, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn thực hiện tốt công tác xây dựng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, từng bước đi vào nề nếp, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Đã sắp xếp biên chế cho các đầu mối đơn vị, số quân nhân dự bị đạt 99,7%; phương tiện kỹ thuật đạt 94,7%. Các xã, thị trấn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho quân nhân dự bị; làm tốt công tác đăng ký, quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức hiệp đồng phúc tra, nắm nguồn và triển khai thực hiện đúng nội dung, chương trình huấn luyện, đồng thời cùng với đơn vị bảo đảm đúng, đủ chế độ chính sách cho quân nhân dự bị, gia đình quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên và làm tốt công tác hậu phương quân đội. Năm qua, huyện nhà đã hoàn thành 100% chỉ tiêu huấn luyện quân nhân dự bị, đạt chất lượng, hiệu quả cao, từng bước nâng cao chất lượng quân nhân dự bị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị dự bị động viên.

 

Để công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2020 đạt hiệu quả, chất lượng tốt, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thống nhất với các đơn vị nhận nguồn chỉ tiêu huấn luyện quân nhân dự bị, đúng thời gian, nội dung quy định. Khắc phục những hạn chế trong việc quản lý, huy động quân nhân dự bị khi tham gia huấn luyện, ký biên bản hiệp đồng, thống nhất thời gian cụ thể. Quá trình huấn luyện phải luôn đảm bảo quân số, thời gian, chất lượng đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

 

                                                                        Tin, ảnh: Mai Hoa