Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị góp ý vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Sáng 25/10, đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị góp ý vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) trong quá trình chỉ đạo, điều hành, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Do vậy để Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 đảm bảo tính khả thi, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cần phải đánh giá cụ thể tình hình kinh tế xã hội năm 2018; phân tích, đánh giá rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp cho những tháng còn lại của năm 2018. Việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả.

 

Đại biểu đóng ý kiến tại hội nghị

 

Với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 

Năm 2019, phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu gồm: Tổng giá trị sản xuất, Tốc độ tăng trưởng, Cơ cấu kinh tế (theo giá trị sản xuất – giá hiện hành), Sản lượng lương thực có hạt, Sản lượng thủy sản, Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác, Thu nhập bình quân đầu người, Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, Giảm tỷ lệ hộ nghèo, Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, Xây dựng Nhà văn hóa xã, xóm đến cuối năm, Chỉ tiêu y tế, Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh, Xây dựng chính quyền vững mạnh.

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hùng Sơn Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Những chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018 chưa hoàn thành cần tập trung thực hiện  như xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia. Đề nghị các phòng chuyên môn cần nghiên cứu, cân đối để thống kê thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành), xây dựng chính quyền vững mạnh….Căn cứ vào Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị, các phòng chuyên môn hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện