Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV

Sáng 13/03, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV tổ chức Hội nghị để tiếp tục cho ý kiến góp ý vào Dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị và Dự thảo lần 3 báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị và trực tiếp góp ý kiến có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thành viên Tiểu ban văn kiện, đại diện một số ngành chuyên môn liên quan.

Đại biểu dự hội nghị

 

Thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thời gian qua, Tiểu ban văn kiện đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trong quy trình xây dựng văn kiện, từ xây dựng dự thảo đến tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Thường trực huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; các đồng chí nguyên Thường vụ Huyện ủy nghỉ hưu trên địa bàn, lãnh đạo UBMTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội vào văn kiện. Đến nay đã hoàn thành Dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị và Dự thảo lần 3 báo cáo kiểm điểm của BCH với kết cấu, nội dung bám sát đề cương chi tiết được Huyện ủy thông qua.

 

Về chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, bên cạnh 2 phương án đã nêu trong những dự thảo trước, trên cơ sở tham khảo định hướng Văn kiện Trung ương và để đảm bảo không trùng lặp với chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, dự thảo lần 4 nêu thêm phương án 3 đó là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển bền vững, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; quản lý và khai thác hiệu quả vùng ven biển; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024”.

Đại biểu phát biểu góp ý vào Dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ huyện đồng thời tập trung nêu quan điểm lựa chọn chủ đề Đại hội; đóng góp ý kiến bổ sung, chỉnh sửa các nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị, cụ thể từng mục tiêu, từng lĩnh vực như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo, mức giảm tỷ lệ sinh bình quân hàng năm; tỷ lệ dùng nước sạch; tỷ lệ khu dân cư thực hiện thu gom và xử lý rác thải; cơ cấu kinh tế; thu ngân sách; xây dựng nhà văn hóa; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền cơ sở, các cơ quan trong hệ thống chính trị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; mốc thời gian huyện hoàn thành xây dựng NTM... Ngoài ra, đại biểu cũng góp ý một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng; công tác quản lý đảng viên; bổ sung thêm nguyên nhân khách quan của những tồn tại, hạn chế.

Đ/c Hoàng Văn Thắng, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

 

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thảo luận, góp ý sôi nổi, đầy trách nhiệm của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định hội nghị đã tiếp tục hoàn thiện thêm một bước trong quy trình xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhấn mạnh, báo cáo chính trị là trung tâm, hạt nhân của đại hội, tổng hợp những quan điểm, đường lối, định hướng cho phát triển Kim Sơn 5 năm tới và những năm tiếp theo để Kim Sơn phát triển nhanh, bền vững; đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tập trung nghiên cứu, góp ý bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội. Về chủ đề Đại hội, cơ bản nhất trí phương án 3. Đồng thời đồng chí cũng làm rõ những nội dung  liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp - dịch vụ, lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, về công tác tổ chức cán bộ.

 

Tin, ảnh: Trần Hằng