Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị giao ban công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2/2019

Sáng 21/1, tại phòng họp Huyện ủy đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2/2019 với Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Trong tháng 1, Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là: Chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh; tổ chức Hội nghị đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, xét khen thưởng; cho ý kiến vào các Dự thảo báo cáo; chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019…

 

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó công tác xây dựng Đảng được chú trọng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm, trien khai thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp cán bộ. Hoàn thành xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018. Thường trực HĐND huyện đôn đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế năm 2019. MTTQ, các đoàn thể chính trị, các hội quần chúng tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và phát động các phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

 

Trong phát triển kinh tế, các địa phương chủ động làm thủy lợi nội đồng, chuẩn bị các khâu cho sản xuất vụ đông xuân; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, nhất là dịch lở mồm long móng. Các hoạt động văn hóa xã hội được đẩy mạnh với nhiều nội dung phong phú. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng khác được quan tâm.

 

 

 

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

 

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong tháng 1 và đề xuất giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong tháng 2, trong đó xoay quanh công tác tuyển quân, sản xuất nông nghiệp, thực hiện KH 120, đảm bảo ANTT...

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Hoàng Hà mong muốn các đồng chí nỗ lực hơn nữa trong năm 2019, có nhiều chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Về nhiệm vụ tháng tới, cùng với 6 nhóm nhiệm vụ được đề cập trong dự thảo, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành, địa phương quan tâm:

 

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2018 – 2019. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho việc khám tuyển NVQS, hoàn thành chỉ tiêu giao quân 2019 . Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền lưu động. Làm tốt công tác quản lý tư tưởng, quân số đối với số thanh niên đủ điều kiện sức khỏe.

 

Thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo tết cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Tăng cường công tác đảm bảo ANTT, nhất là dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện