Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019

Sáng 26/3/2019, Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II.

 

Dự hội nghị còn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí trong Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, đại biểu UBMTTQ và các đoàn thể của huyện, lãnh đạo các cơ quan nội chính của huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II của Huyện ủy, các đại biểu đều thống nhất: Trong quý I, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, nổi bật là:

 

Tổ chức hội nghị Học tập, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Ban hành nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch và một số văn bản để các cấp, các ngành triển khai thực hiện, triển khai chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo việc tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019; tập trung cao cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019; tăng cường các biện pháp cho nhân dân đón tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đẩy mạnh tuyên tuyền và phát động sâu rộng các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì…

 

Về công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng đã tập trung nắm tình hình các địa bàn trọng điểm, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo chương trình cải cách hành chính, công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tạo điều kiện thuận lợi giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

 

Đối với công tác Tôn giáo: UBND huyện, các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý Nhà nước về tôn giáo, các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, lễ hội đầu năm, đấu tranh bài trừ tai tệ nạn xã hội, các hoạt động mê tín dị đoan. Do vậy hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, an ninh trật tự được đảm bảo, không phát sinh vụ việc phức tạp.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương và đề xuất giải pháp khắc phục.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh:

 

Về thực hiện Chủ đề năm 2019: Các địa phương, đơn vị lựa chọn những việc khó, cấp thiết, bức xúc để thực hiện; có địa điểm, thời gian, khối lượng cụ thể, rõ ràng.

 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì, nhất là tuyên truyền về thời điểm tiến hành công cuộc khẩn hoang, thời điểm thành lập huyện 5/4/1829. Có nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng sự kiện chính trị trọng đại này.

 

Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng bộ mặt nông thôn mới.

 

Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy định, đưa ra khỏi diện quy hoạch những trường hợp không đủ điều kiện, đồng thời bổ sung những nhân tố mới có năng lực nổi trội… Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch và một số nội dung quan trọng khác.

 

                    Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện