Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Giao ban công tác dân vận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Sáng ngày 03/10, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; cùng dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tuyến, TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Phương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Dương Thị Hà, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng cấp huyện; khối Dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn.

 

Quang cảnh hội nghị

 

9 tháng đầu năm 2018, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong huyện tiếp tục được duy trì và có đổi mới với trọng tâm hướng về cơ sở và đạt được những kết quả tương đối toàn diện, góp phần vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh chung của huyện.

 

Vai trò của hệ thống dân vận các cấp được phát huy trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động; nắm và giải quyết kịp thời những vấn đề, vụ việc phát sinh ở cơ sở; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, nghị quyết của Trung ương liên quan đến công tác dân vận. Làm tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân về dự thảo Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng, Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, hoạt động của các “đạo lạ”... Công tác dân vận của chính quyền, các lực lượng vũ trang được duy trì; chính quyền các cấp thực hiện khá tốt “Năm dân vận chính quyền 2018”; tăng cường công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội; vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa cao trong cộng đồng.

 

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh...

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2018 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc triển khai hoạt động giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính tri ở một số cơ sở còn hạn chế; kết quả công tác năm dân vận chính quyền 2018 chưa rõ nét; một số cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức tới công tác dân vận…

 

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền, khối dân vận từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Đồng thời làm tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn; các hoạt động tình nghĩa, vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa - an sinh xã hội”; vận động nhân dân tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng điểm mô hình “Cửa hàng thực phẩm sạch”; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61; chỉ đạo rà soát bổ sung hương ước, quy ước; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông báo số 911-TB/TU, ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 120-KH/HU, ngày 17/7/2018 của Huyện ủy về “triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố trên địa bàn huyện”; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024; xây dựng kế hoạch giám sát năm 2019. Phối hợp vận động thực hiện công tác tuyển quân năm 2019; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Ngô Quyền-Văn phòng Huyện ủy