Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Thực hiện chương trình công tác năm, sáng 05/11, tại phòng họp số 1, UBND huyện tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Phát biểu thảo luận, góp ý tại hội nghị, đa số các đại biểu đánh giá Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 được xây dựng với bố cục khoa học, hợp lý, có nhiều số liệu làm nổi bật kết quả mà huyện đạt được trong năm 2019 như: Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 7.956 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng 7,65% (vượt kế hoạch); Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 104,267 tấn; Sản lượng thủy hải sản đạt 28.000 tấn; Giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp đạt 170 triệu đồng...  Trên cơ sở dự thảo báo cáo, các đại biểu cũng phân tích, làm rõ, đánh giá thêm  những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội  năm 2020.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá rất cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu, Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các thông tin, số liệu đảm bảo chính xác, khách quan để hoàn thiện bản Dự báo cáo trình các cấp có thẩm quyền.

 

                                                                             Nguyễn Hiền – Đài truyền thanh Huyện