Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Kim Sơn quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019

Chiều 29/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Kim Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Kim Sơn chủ trì hội nghị.

 

Cùng dự hội nghị có Đ/c Bùi Thị Phương Anh - Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch NHCSXH huyện và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đ/c Bùi Thị Phương Anh - Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch NHCSXH huyện báo cáo dự thảo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Kim Sơn quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019.

 

Quý III năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Kim Sơn  tiếp tục chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện và đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

 

Tổng nguồn vốn đến thời điểm 30/9/2019 đạt 517.007 triệu đồng, tăng 54.587 triệu đồng so với đầu năm, đạt 99,3% kế hoạch.Trong đó:  Nguồn vốn cân đối từ Trung ương là: 438.256 triệu đồng, tăng 41.959 triệu đồng so với đầu năm, đạt 99,6% kế hoạch.. Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là: 13.840 triệu đồng, tăng 1.500 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó: Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tỉnh: 13.490 triệu đồng, tăng 1.300 triệu đồng so đầu năm.; Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện: 350 triệu đồng, tăng 200 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 40% kế hoạch..

 

Nguồn vốn huy động đạt: 64.911 triệu đồng, tăng 11.128 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó: Huy động của các tổ chức và cá nhân: 53.337 triệu đồng, tăng 8.566 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 96,5% kế hoạch năm;  Huy động thông qua tổ TK&VV là 11.575 triệu đồng, tăng 2.563 triệu đồng so với đầu năm, số dư bình quân 896.000đ/hộ. 

 

Về dư nợ: Tổng dư nợ đến 30/9/2019 là: 516.131 triệu đồng/13.609 hộ vay, tăng 56.920 triệu đồng (+12,4%) so với đầu năm (bình quân 38 triệu đồng/01 hộ). Dư nợ tăng tập trung vào các chương trình cho vay sản xuất kinh doanh: chương trình hộ mới thoát nghèo tăng 35.856 triệu đồng, chương trình NSVSMT tăng 19.322 triệu đồng, chương trình hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn tăng 13.881 triệu đồng, chương trình Giải quyết việc làm tăng 2.093 triệu đồng. Chương trình có dư nợ giảm chương trình hộ nghèo giảm 2.207 triệu đồng, chương trình HSSV giảm 12.055 triệu đồng do không có đối tượng vay vốn.

 

Chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn đến 30/9/2019 là 1.537 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,3%/tổng dư nợ; giảm 159 triệu đồng và tỷ lệ giảm 0,07% so với đầu năm.

 

Về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của xã, thị trấn: Căn cứ hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH tại văn bản số 3988/NHCS-TDNN ngày 12/9/2018 về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chí chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng cấp xã. Đến thời điểm 30/9/2019, có 20/27 xã xếp loại tốt, 6/27 xã xếp loại khá và 1/27 xã xếp loại trung bình (thị trấn Phát Diệm, nguyên nhân chủ yếu tỷ lệ nợ quá hạn cao 2,9%).

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp giúp giảm nợ quá hạn, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện./.

 

Ngân hàng CSXH huyện