Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Đảng ủy Quân sự ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Chiều 11/6/2020, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị.

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện dự và chỉ đạo hội nghị

 

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự huyện lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương bảo đảm chất lượng sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Tham gia tích cực, có hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại khu vực cách ly. Triển khai các khâu, các bước và hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020, tổ chức lễ giao nhận quân chặt chẽ, đúng nghi lễ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Thực hiện chính sách còn tồn sót cho các đối tượng theo Quyết định 62, Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ; các Nghị quyết, Thông tư của Chính phủ về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện.

 

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực phối hợp với các lực lượng tham gia phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo ANCT – TTATXH; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện đạt kết quả cao. Thực hiện nghiêm túc chế độ nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, cán bộ, đảng viên xác định tốt nhiệm vụ hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đặc biệt Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức thành công Đại hội chi bộ, Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm

 

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận đóng góp vào báo cáo dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng ủy Quân sự huyện.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện nhấn mạnh Đảng ủy quân sự huyện trong 6 tháng cuối năm tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Quốc phòng, quân sự địa phương tập trung vào các nhiệm vụ đó là:

 

Thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Phát lệnh gọi quân nhân dự bị của huyện tham gia huấn luyện tại tại Trung đoàn 855; phối hợp Lữ đoàn 279 phúc tra quân nhân dự bị thuộc biên chế của đơn vị.

 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ; tổ chức huấn luyện tại chức, giáo dục chính trị cho các đối tượng, huấn luyện nâng cao các trung đội dân quân cơ động, dân quân binh chủng, đúng đủ nội dung, thời gian, chất lượng. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, đảm bảo an toàn giao thông.

 

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các khâu, các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành công tốt đẹp, biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

Nguyễn Chinh