Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều 6/6/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tới thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Hùng Sơn chủ trì hội nghị

  

Các đại biểu dự hội nghị

 

Đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, UBND huyện nhấn mạnh: Kinh tế tăng trưởng ổn định, vụ lúa đông xuân được mùa, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, sản xuất công nghiệp, TTCN được duy trì, kết cấu hạ tầng được đầu tư, văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sông nhân dân ổn định, an ninh quốc phòng, biên phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong đó Tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.868, đạt 49,17% kế hoạch.

 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,18%. Cơ cấu kinh tế đạt tỷ lệ tăng dịch vụ, giảm công nghiệp xây dựng. Sản lượng lương thực có hạt ước 56.300 tấn, đạt 54,37%. Sản lượng thủy, hải sản ước đạt 13.750 tấn, đạt 52% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước 239,7 tỷ đồng đạt 51,93% kế hoạch. Và một số chỉ tiêu khác

 

Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả về giá trị sản xuất, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp, VHXH, bổ sung những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế ở từng lĩnh vực.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan: Văn phòng, Tài chính kế hoạch, Chi cục Thống kê rà soát lại mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, phối hợp chặt chẽ trong thống kê để đưa ra con số đánh giá cho phù hợp, sát điều kiện của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2019, những yếu tố chủ quan, khách quan tác động đến số liệu, chỉ tiêu tăng, giảm.

 

Bùi Lan