Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy tháng 8

Sáng 27/8, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy họp để nghe và cho ý kiến vào dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn, giai đoạn 2019-2021, UBND huyện đã ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo và 3 tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo. Để việc xây dựng đề án chi tiết và hoàn chỉnh hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo Phương án tổng thể đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật, UBND huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

 

Theo dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn, giai đoạn 2019-2021 của UBND huyện, có 3 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp do có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định, đó là xã Xuân Thiện, xã Chính Tâm và xã Yên Mật. Theo đó huyện sẽ sắp xếp, sáp nhập xã Xuân Thiện vào xã Chính Tâm thành xã Xuân Chính; giải thể xã Yên Mật để sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính xã Kim Chính và xã Như Hòa.

 

Cùng với việc sáp nhập diện tích tự nhiên và dân số, sẽ tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động không chuyên trách cấp xã. Trong đó đáng chú ý sau sắp xếp, các xã Xuân Chính, Như Hòa, Kim Chính mỗi địa phương tăng thêm 1 Phó chủ tịch UBND và 1 Phó Bí thư Đảng ủy. Sáp nhập trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Xuân Thiện, xã Chính Tâm thành các trường phổ thông có nhiều cấp học, sau khi thành lập xã Xuân Chính sẽ duy trì 2 trường phổ thông có nhiều cấp học. Đội ngũ cán bộ, công chức xã, người lao động sau sắp xếp bị dôi dư sẽ được điều chuyển đến các đơn vị khác trên địa bàn huyện; bố trí, cơ cấu lại trong giai đoạn từ 2020-2025 hoặc hỗ trợ cho thôi việc theo chính sách tinh giảm biên chế. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện gần 2 tỷ đồng.

 

Thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Đề án. Đồng thời đề nghị cần định hướng tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân tại địa phương nơi sắp xếp; làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

 

Đ/c Đỗ Hùng Sơn - PBT Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận nội dung này, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện, đó là:

 

Triển khai khẩn trương, đồng bộ các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, từ khâu tuyên truyền, lấy ý kiến cán bộ đảng viên và nhân dân đến công tác cán bộ. Đặc biệt chú ý đến công tác tư tưởng, trước hết là các đồng chí đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị diện sáp nhập.

 

Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách tiểu khu, Huyện ủy viên phụ trách xã; các Ban tham mưu giúp việc cho Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã trong diện sáp nhập triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo về lộ trình, thời gian.

 

UBND huyện rà soát, nghiên cứu bổ sung một số nội dung đảm bảo phù hợp với Đề án, chú ý các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, tôn giáo, vị trí địa lý, cộng đồng dân cư..., hoàn chỉnh dự thảo đề án, báo cáo UBND tỉnh. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, tổ trưởng các tổ giúp việc và các ngành liên quan. Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với chính quyền xã trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Về kinh phí thực hiện, UBND huyện tính toán, đề xuất mức hỗ trợ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ; báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét, quyết định. Đồng thời lập dự toán kinh phí thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trình cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ.

 

Các cơ quan Đảng, chính quyền căn cứ dự thảo Đề án, xây dựng chương trình triển khai cụ thể, đảm bảo quy trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của Pháp luật. Đặc biệt là trong công tác cán bộ và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức có liên quan sau sắp xếp. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Các địa phương trong diện sắp xếp, ngoài việc đảm bảo về tình hình tư tưởng, công tác cán bộ… phải duy trì, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2019; các dự thảo thông báo kết luận về kiểm tra, giám sát. Xét kết nạp đảng viên, công nhận chính thức cho đảng viên dự bị, xóa tên đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác./.

 

Tin, ảnh: Trần Hằng - Đài truyền thanh huyện