Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy tháng 7

Sáng 25/7, tại phòng họp Huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để nghe và cho ý kiến vào: Dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2019 của Huyện ủy. Các dự thảo thông báo kết luận về kiểm tra, giám sát. Dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 14 – NQ/HU ngày 30/8/2008 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng đối với quần chúng có đạo”. Báo cáo về kết quả tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Kim Sơn. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2016 – 2021; nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026. Công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

 

Dự hội nghị có đồng chí Lưu Danh Tuyên - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, cán bộ, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy được phân công phụ trách huyện Kim Sơn, lãnh đạo một số cơ quan liên quan.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2019 của Huyện ủy, các đại biểu đều đồng tình nhất trí với Dự thảo Báo cáo: Trong tháng 7, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, có trọng điểm của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các nhiệm vụ chính trị của huyện được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo, TTATXH trên địa bàn được giữ vững.

 

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung, làm rõ kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện; công tác phát triển đảng viên mới, công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước... 

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

 

Kết luận nội dung này, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Dự thảo báo cáo, một số nội dung cần thực hiện ngay đó là;

 

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy để thực hiện quy trình kiện toàn 02 chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện; sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo kế hoạch, xin ý kiến UBND tỉnh về việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện.

 

Đôn đốc các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành hồ sơ hiệp y các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố; giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố nghỉ công tác theo đề án.

 

Gắn việc xem xét, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các ý kiến, kiến nghị của các chi bộ thôn, xóm, các ý kiến tại hội nghị giao ban cụm xã và các ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp HĐND huyện.

 

Về công tác quân sự, quốc phòng địa phương: Đảng ủy Quân sự huyện tham mưu cho Thường trực Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số Đảng ủy xã, thị trấn trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

 

HĐND huyện tăng cường giám sát; giám sát ngay các nội dung, công việc các cơ quan, đơn vị đã cam kết thực hiện tại kỳ họp HĐND.

 

Về kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Kim Sơn; thống nhất chọn 02 tác phẩm (Mã số 04 và mã số 01), đề nghị UBND huyện tiếp tục làm việc với các tác giả để có sự kết hợp hài hòa tạo nên một thiết kế Biểu trưng (Logo) hoàn chỉnh, phản ánh được nét đặc trưng của huyện Kim Sơn. Đồng thời trao giải đối với các tác phẩm có chất lượng, kịp thời động viên các tác giả.

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến vào Các dự thảo thông báo kết luận về kiểm tra, giám sát. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2016 – 2021; nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026. Công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện