Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 5

Sáng 30/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến: Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2018 của Huyện ủy. Một số dự thảo báo cáo, tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp giữa năm 2018 HĐND huyện. Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương đối với 2 tổ chức đảng. Dự thảo thông báo kết luận giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đối với 3 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. 
 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì Hội nghị
 
Thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2018 của Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhất trí đánh giá: Trong tháng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã triển khai các kế hoạch, văn bản thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh. Tổ chức các hội nghị tổng kết, sơ kết các văn bản của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và kế hoạch của Huyện ủy, tổ chức các hội nghị, hội thảo theo kế hoạch… Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chăm sóc, bảo vệ lúa và hoa màu; phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm; chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tập trung công tác thu ngân sách; giải phóng mặt bằng khu dân cư mới xã Lưu Phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
 
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế, đó là: Kết quả triển khai thực hiện các nội dung, công việc đã được Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận tại các hội nghị và các văn bản chỉ đạo ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm như: Việc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, hành lang đê, hành lang ATGT, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xử lý tồn tại về đất đai, lấn chiếm các dòng sông… Công tác vệ sinh môi trường có chuyển biến nhưng chưa rõ nét, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị còn hạn chế.
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Kết luận nội dung này tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Hà đề nghị Văn phòng Huyện ủy tiếp thu các ý kiến bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong tháng 5 đó là: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể chưa quan tâm trong việc phân công cán bộ xuống dự và nắm bắt tình hình cũng như giải đáp các ý kiến có liên quan tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư chi bộ các thôn, xóm, khối, phố. Việc thực hiện chế độ báo cáo có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc xử lý vi phạm đê điều còn chậm…
 
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6: Cần tiếp tục quan tâm công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các lĩnh vực, nhất là trong công tác hành chính, sắp xếp cán bộ bán chuyên trách... Việc đăng ký nội dung thực hiện chủ đề năm 2018 ở một số đơn vị, địa phương còn hời hợt, chung chung, khẩu hiệu, đề nghị các đơn vị, địa phương này đăng ký lại, cần lựa chọn các việc nổi cộm, bức xúc để thực hiện. Tiếp tục thực hiện Thông báo 911 – TB/TU ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế. Kiểm tra, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền theo phân cấp. Hoàn thành việc tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra của Trung ương về kiểm tra Tỉnh, kiểm tra Huyện về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu hoàn thiện các tiêu chí chấm điểm, đảm bảo việc chấm điểm các cơ quan, đơn vị, địa phương công bằng, hợp lý…
 
Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm và có biện pháp hạn chế nợ xây dựng cơ bản các xã. Tiếp tục rà soát, xử lý các vi phạm lấn chiếm đất đai, họp chợ không đúng nơi quy định, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, giải tỏa lấn chiếm các dòng sông, hành lang đê. Các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về vệ sinh môi trường; cần có sự phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị để có nhiều hơn nữa các hoạt động trong công tác vệ sinh môi trường.
 
Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập huyện và 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn. Quan tâm chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2018, đề nghị MTTQ huyện chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp . UBND huyện chuẩn bị sớm các báo cáo trình tại kỳ họp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền và đề nghị với tỉnh trong việc thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri.
 
Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ đã xem xét, cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo, tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp giữa năm 2018 HĐND huyện. Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương đối với 2 tổ chức đảng. Dự thảo thông báo kết luận giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đối với 3 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.            
 

Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện