Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 5

Chiều 29/5, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 5 để nghe và cho ý kiến:

 

Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2019 của Huyện ủy. Dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện Thông tri số 23 – TT/TU ngày 4/5/2015 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36/KH – UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 42 – CT/TW ngày 24/3/2015 và Chỉ thị số 10 – CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy đối với 2 tổ chức đảng và 4 cá nhân. Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 14 – NQ/HU ngày 30/8/2008 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng đối với quần chúng có đạo và dự thảo Kết luận của BTV Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14 – NQ/HU. Xét kết nạp đảng viên, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

 

Các đồng chí dự hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2019 của Huyện ủy, bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu lên một số tồn tại hạn chế trong tháng, đó là: Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chất lượng thấp; chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa nghiêm túc; việc xem xét, xử lý một số vi phạm còn chậm. Nhiều việc tồn đọng vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Việc khoanh vùng, khống chế Dịch tả lợn Châu Phi được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhưng vẫn bị lây lan, xâm nhiễm trên diện rộng. Công tác vệ sinh môi trường có chuyển biến nhưng chưa rõ nét, việc tập kết rác thải tại một số địa điểm còn kéo dài; công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị còn hạn chế…v.v

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 

Kết luận nội dung này tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Hà nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong tháng 6 tiếp tục quan tâm công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các lĩnh vực, kịp thời định hướng, hỗ trợ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, hỗ trợ công tác kiểm tra các dấu hiệu vi phạm.

 

Ban tổ chức Huyện ủy xây dựng dự thảo sửa đổi quy chế làm việc; thực hiện Phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; Phương án sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp: Đài truyền thanh huyện, Trung tâm VHTTTT, Nhà thiếu nhi huyện. Hoàn thành báo cáo quy hoạch đội ngũ cán bộ xã, thị trấn.

 

Về phát triển kinh tế xã hội: Đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình đã được bố trí kế hoạch vốn. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu giá giá trị quyền sử dụng đất. Tập trung giải ngân thanh toán nợ công trình từ nguồn đấu giá đất. Chuẩn hóa các yêu cầu về xây dựng chính quyền điện tử. Chủ động, quyết liệt trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

 

Văn phòng Huyện ủy tham mưu sửa đổi Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ công chức, viên chức và thân nhân người hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ đã xem xét, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 14 – NQ/HU ngày 30/8/2008 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng đối với quần chúng có đạo và dự thảo Kết luận của BTV Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14 – NQ/HU. Dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện Thông tri số 23 – TT/TU ngày 4/5/2015 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36/KH – UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 42 – CT/TW ngày 24/3/2015 và Chỉ thị số 10 – CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy đối với 2 tổ chức đảng và 4 cá nhân. Xét kết nạp đảng viên, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện