Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 4

Sáng ngày 4/5/2018, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã dự và chủ trì hội nghị.
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 
Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 của Huyện ủy, các đại biểu đều nhất trí đánh giá: Trong tháng 4, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo dự thảo các đề án, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh. Tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư, của Tỉnh, và kế hoạch của Huyện. Chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội Hội nông dân các xã, thị trấn. Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa đông xuân; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm; xây dựng, triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; tăng cường công tác thu NSNN; Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. Triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018, kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Miền Nam và các ngày kỷ niệm khác… đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.
Các đại biểu dự Hội nghị

 
Sau các ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trao đổi làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm như: việc bố trí nơi sinh hoạt cho đội ngũ công an tỉnh khi được phân công về cơ sở; việc tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác khi xuất hiện các đạo lạ trên địa bàn; công tác quản lý các hộ được cấp giấy phép kinh doanh; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, xóm; chấn chỉnh vai trò của cấp ủy chính quyền các xã và một số nội dung khác.
 
Về nhiệm vụ công tác tháng 5, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo thực hiện chủ đề năm 2018 mà Ban Thường vụ huyện ủy đã lựa chọn “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”. Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân. Chuẩn bị các nội dung tổ chức giao ban cụm xã, thị trấn lần thứ nhất. Liên quan đến công tác kiểm tra giám sát, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị UBKT huyện ủy cần làm chặt chẽ, nhất là các vấn đề bức xúc, nổi cộm. Các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc, cẩn trọng trong việc sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Liên quan đến công tác đo đạc, chỉnh lý đất đai năm 2018, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu kịp thời và chủ động thực hiện hiệu quả. Quan tâm xây dựng kế hoạch kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn. Về công tác vệ sinh môi trường, giải tỏa lấn chiếm dòng sông bước đầu đã có chuyển biến, cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xử lý nghiêm các vụ vi phạm hành lang đê điều. Thường trực HĐND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung tổ chức kỳ họp giữa năm HĐND huyện. Công tác quốc phòng an ninh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.
 
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “tiếp tục đổi hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18 - NQ/TW, 20 - NQ/TW, 21 - NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố trên địa bàn huyện. Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về đối tượng khám, chữa bệnh theo chế độ E và chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử và Quy định về phân cấp quản lý và tổ chức cán bộ ban hành theo Quyết định 4100 – QĐ/HU và Quyết định 4101 - QĐ/HU ngày 8/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.
 

Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện