Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy tháng 4

Sáng 28/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 4 để nghe và cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2020 của Huyện ủy. Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị

 

Đánh giá công tác tháng 4, sau khi thảo luận các đại biểu cơ bản nhất trí cao với dự thảo Báo cáo, đồng thời thống nhất: Trong tháng, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thể hiện trên các lĩnh vực, trong đó công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 được chú trọng, các nội dung, phần việc theo kế hoạch cơ bản đảm bảo tiến độ, thời gian.  Đến nay, huyện đã duyệt xong văn kiện, đề án nhân sự đại hội cho 6 Đảng bộ (Thượng Kiệm, Yên Lộc, Kim Đông, Chất Bình, Kim Định, Kim Chính). Đảng bộ xã Thượng Kiệm chuẩn bị xong các nội dung, điều kiện để tổ chức đại hội điểm và thí điểm vào ngày 29-30/4/2020.

 

UBND các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào: Thu ngân sách nhà nước; chăm sóc, bảo vệ lúa Đông Xuân; tích cực phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đôn đốc, hướng dẫn nuôi trồng thủy, hải sản vụ I/2020. Kiểm tra hệ thống đê, kè, cống; triển khai  phương án PCTT&TKCN năm 2020. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý các vi phạm tại vùng bãi bồi ven biển. Đôn đốc các xã tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Tại hội nghị, bên cạnh đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2020, đại biểu tập trung làm rõ một số vấn đề cần quan tâm như: Công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp; quản lý vùng bãi bồi ven biển; bảo vệ môi trường, quản lý các dòng sông; phòng chống dịch Covid-19; phòng dịch bệnh trong đàn gia súc, gia cầm.

Đ/c Hoàng Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Thắng trao đổi, thống nhất những nội dung các đại biểu quan tâm, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới đó là:

 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tạo điều kiện để Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh từng bước khôi phục sản xuất; hướng dẫn, đôn đốc nhân dân chăm sóc, bảo vệ lúa Đông Xuân; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn các hộ dân chăm sóc, bảo vệ, nuôi trồng thủy hải sản; triển khai thực hiện tốt các phương án PCTT&TKCN năm 2020.

 

Tích cực triển khai thực hiện Thông báo số 3361-TB/HU, ngày 31/3/2020 của BTV Huyện ủy; Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 13/4/2020 của UBND huyện về thực hiện Thông báo số 3361-TB/HU, ngày 31/3/2020 của BTV Huyện ủy về tăng cường quản lý vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn. Trong đó đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính khu vực bãi bồi; quan tâm công tác tuyên truyền, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát khu vực vùng bãi; tạm dừng cấp điện cho các hộ không có hợp đồng sử dụng đất. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các xã, thị trấn theo Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình.

 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI. Triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBMTTQ tăng cường chức năng giám sát trong triển khai thực hiện Nghị quyết 42.

 

Liên quan đến công tác Đảng: Quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng viên; tập trung chuẩn bị tốt các văn kiện; hoàn thiện đề án nhân sự Đại hội; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, nhất là các trường hợp liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng. Ngay sau đại hội điểm xã Thượng Kiệm, BTV Huyện ủy tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức đại hội. Công an huyện đảm bảo ANTT, ATGT...

 

Tại hội nghị, Ban thường vụ huyện ủy cũng thảo luận và cho ý kiến xét kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

 

Trần Hằng