Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy tháng 2

Sáng 27/02, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 02 để nghe và cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03/2020 của Huyện ủy. Đồng chí Mai Văn Thanh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thắng - PBT Huyện ủy; đồng chí Đỗ Thị Nga - TVHU, PCT HĐND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy; Văn phòng Tỉnh ủy được phân công phụ trách huyện.

Đại biểu dự hội nghị

 

Đánh giá công tác tháng 2, sau khi thảo luận các đại biểu cơ bản nhất trí cao với dự thảo Báo cáo, đồng thời thống nhất: Trong tháng, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị.

 

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thể hiện trên các lĩnh vực, trong đó công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 được chú trọng, các nội dung, phần việc theo kế hoạch cơ bản đảm bảo tiến độ, thời gian. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được lấy ý kiến, góp ý, tiếp thu hoàn chỉnh lần thứ 3; đang tiếp tục lấy ý kiến, góp ý vào dự thảo lần 4. Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, đến ngày 26/02 đã có 330/459 chi bộ tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 72%; 7 đảng bộ xã, thị trấn đã hoàn thành đại hội chi bộ.

 

Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo làm đất, gieo cấy vụ Đông Xuân 2019-2020 trong khung thời vụ tốt nhất; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đôn đốc hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển cải tạo ao đầm chuẩn bị nuôi thả vụ I/2020. Công tác xây dựng NTM được các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, lồng ghép với các chương trình dự án. Làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020; chú trọng công tác thu ngân sách; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đến nay trên địa bàn huyện chưa có ca bệnh dương tính với Covid-19.

 

Tại hội nghị, bên cạnh đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03/2020, đại biểu tập trung làm rõ một số vấn đề cần quan tâm như: Tình hình tư tưởng trong nhân dân. Tiến độ chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Đăng ký việc khó thực hiện chủ đề năm 2020. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; phòng dịch bệnh trong chăn nuôi. Công tác GPMB đê Bình Minh 3; quản lý vùng bãi; giải quyết tồn tại cấp GCNQSD đất lần đầu cho nhân dân.

 

Kết luận nội dung này, đồng chí Mai Văn Thanh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trao đổi, thống nhất những nội dung các đại biểu quan tâm, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới đó là:

 

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng bộ các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng.

 

Quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng viên; tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn chủ đề, lựa chọn những viêc khó, việc cấp thiết để đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2020.

 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19, tập trung giám sát, quản lý sát sao các đối tượng đi về từ vùng dịch. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Đối với các vấn đề nóng trên địa bàn như: Giải phóng mặt bằng đê Bình Minh 3, quản lý vùng bãi, giải quyết tồn tại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân, cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời định hướng. Tập trung chỉ đạo quản lý vùng bãi, giải quyết tồn tại đất đai theo đúng quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đủ điều kiện. Nghiên cứu phương án kiểm đếm lại tài sản của nhân dân phục vụ thực hiện dự án nâng cấp đê Bình Minh 3 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

 

Tại hội nghị, Ban thường vụ huyện ủy thảo luận và cho ý kiến về việc tính thứ tự nhiệm kỳ của Đảng bộ xã Xuân Chính; xét kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và công tác tổ chức cán bộ.

 

Tin, ảnh: Trần Hằng