Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 2

Chiều 6/3/2019, Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy, để nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện công tác tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2019 của Huyện ủy. Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đối với một số tập thể, cá nhân. Xét kết nạp đảng, công nhận chính thức cho đảng viên dự bị, xóa tên đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Cho ý kiến về Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 2, trọng tâm công tác tháng 3, các đại biểu đều đồng tình: Trong tháng, Huyện ủy, Ban thường vụ huyện ủy, Thường trực huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, kịp thời, quyết liệt và đạt được những kết quả nổi bật:

 

Lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Kết luận, Quy định và chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy. Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019…

 

Tuy vậy, trong tháng 2 cũng còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế được các đồng chí thẳng thắn chỉ ra, đó là: Công tác vệ sinh môi trường trong dịp tết Nguyên đán ở một số đơn vị chưa đảm bảo; việc tập  kết rác thải ở một số địa điểm còn gây ảnh hưởng đến ATGT và vệ sinh môi trường. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, luật NVQS của một số công dân chưa cao, nhất là lứa tuối thanh niên; một số đơn vị chưa đủ chỉ tiêu giao quân năm 2019…

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện thống nhất ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ, đồng chí cũng đề nghị văn phòng tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo. Về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 3, cùng với việc quan tâm thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề cập trong dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư huyện ủy đề cập một số nội dung:

 

Về công tác thông tin tuyên tuyền: Đề nghị Ban tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên tuyền trên Trang thông tin điện tử của huyện, đảm bảo thông tin có tính thời sự, đa dạng, phong phú. Phản ảnh đầy đủ, kịp thời hoạt động của huyện Kim Sơn trên Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Ninh Bình.

 

Về công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không đủ điều kiện, bổ sung những trường hợp nổi trội. Chủ động  thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban thường vụ Huyện ủy.

 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện quan tâm đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn. Rà soát tiến độ các công trình trên địa bàn. Chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Làm tốt công tác quản lý vùng bãi...

 

Về công tác an ninh quốc phòng: Lực lượng công an tiếp tục phát huy tính hiệu quả, chủ động. Đẩy mạnh tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao ý thức và tinh thần cảnh giác cho nhân dân. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định theo thẩm quyền. Quan tâm chỉ đạo Đại hội MTTQ các xã, thị trấn và chuẩn bị cho Đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện