Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy

Ngày 30/11, Ban thường vụ Huyện ủy  tổ chức hội nghị thường kỳ để cho ý kiến vào các nội dung:

Dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2018 của Huyện ủy. Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Huyện ủy. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIII. Một số dự thảo Báo cáo của UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm 2018. Dự thảo Hướng dẫn kiểm điếm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 và sửa đổi Quy định số 02 – QĐi/HU. Dự thảo Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và tập thể, cá nhân cán bộ thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018. Công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

                Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Thảo luận về dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy đều nhất trí đánh giá: Năm 2018, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung và đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; có những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời có trọng tâm, trọng điểm cùng sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, do vậy đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

 

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy đảng đã triển khai nghiêm túc việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết; tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Việc thực hiện chủ đề năm 2018 của Huyện ủy về “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”. Duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội.

 

Công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo sát sao, tiến hành thường xuyên.

 

Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.908 tỷ đồng; sản xuất CN – TTCN được duy trì, giá trị sản xuất ước đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 17,24% so với năm 2017. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục được đẩy mạnh. Văn hóa, xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Các đại biểu đã thắng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc quán triệt, triển khai thưc hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên ở một số đơn vị còn chậm, chưa nghiêm túc; một số đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên; một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt so với kế hoạch đề ra; kết quả triển khai thực hiện các nội dung, công việc của một số cơ quan, đơn vị còn chậm…

 

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện ủy thống nhất ý kiến của các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, đồng tình với dự thảo báo cáo, trong năm BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với chất lượng, hiệu quả công việc cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền được nâng lên. Đồng thời bổ sung thêm một số nội dung vào nhóm nhiệm vụ năm 2019: Triển khai việc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể  gắn hoạt động của hội với nhiệm vụ của địa phương. Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu xếp loại tổ chức cơ sở đảng và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

 

Cho ý kiến đối với Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIII, các đại biểu đều nhất trí đánh giá: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đảng bộ, quân và dân trong huyện đã nêu cao tình thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, đến nay đã có 7/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 6 mục tiêu đạt trên 90%, 2 mục tiêu đạt trên 80%, 1 mục tiêu đạt trên 70% kế hoạch. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, chậm được khắc phục: Việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa nghiêm túc; công tác quản lý, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị có biểu hiện buông lỏng; cải cách thủ tục hành chính còn chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở nhiều nơi, kết quả công việc trong thực hiện chủ đề năm 2018 còn hạn chế. Hoạt động an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn phức tạp… Trên cơ sở đánh giá kết quả, hạn chế, tồn tại trong thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020, các nghị quyết, kết luận, các chương trình công tác toàn khóa đến nay, các đại biểu đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện các mục tiêu chưa đạt kế hoạch.

 

Sau 2 nội dung trên, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo của UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm 2018. Dự thảo Hướng dẫn kiểm điếm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 và sửa đổi Quy định số 02 – QĐi/HU. Dự thảo Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và tập thể, cá nhân cán bộ thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018. Công tác tổ chức cán bộ.

 

                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện