Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ huyện

 Chiều 28/6, tại phòng họp huyện ủy đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện để nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Đã có 7 ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị làm rõ những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của huyện trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, như: Trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chưa cao. Giải quyết các công việc có việc chưa kịp thời; việc quản lý đất đai ở một số địa phương còn buông lỏng; việc khoanh vùng, khống chế dịch tả lợn Châu Phi được chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn bị lây lan, xâm nhiễm trên diện rộng…v.v

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong đó một số nội dung, lĩnh vực đã có kết quả và dần đi vào nền nếp. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, bên cạnh 6 nhóm giải pháp đề ra trong dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý một số nội dung:

 

 Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị: Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời phát hiện những hành vi, biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, Nhân dân để định hướng dư luận; kiểm soát chặt chẽ các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

 

Tập trung triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và các đơn vị sự nghiệp của huyện theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh và Trung ương đảm bảo về lộ trình, thời gian, tiến độ thực hiện.

 

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1248-QĐ/TU, ngày 15/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại với Nhân dân.

 

Các cơ quan được giao nhiệm vụ khẩn trương xem xét, kết thúc các cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nhất là các vụ việc có liên quan đến công tác cán bộ. Đồng thời chủ động nắm tình hình, phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý ngay từ khi mới phát sinh.

 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khoá XI), Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư “Về giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

 

Thường trực HĐND huyện nghiên cứu, lựa chọn chủ đề, chuẩn bị nội dung, tài liệu tổ chức phiên giải trình theo chuyên đề.

 

UBND huyện quan tâm đôn đốc, triển khai thực hiện các nội dung, công việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo; các kế hoạch của UBND huyện đã triển khai; các ý kiến kiến nghị của cử tri, của các chi bộ thôn, xóm.

 

Lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự. 

 

Lực lượng quân sự tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019, công tác tuyển quân năm 2020.

 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát vùng biển; phối hợp quản lý và đảm bảo ANTT khu vực cửa sông, vùng biên giới biển.

 

Các đồng chí Huyện ủy viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, của cơ quan, đơn vị.

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện