Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Sáng ngày 4/01/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị để thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 cuả Huyện ủy. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (từ đầu nhiệm kỳ đến nay). Bỏ phiếu biểu quyết xếp loại đối với Đảng bộ huyện. Điều chỉnh mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ về xếp loại Tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính quyền trong sạch vững mạnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với dự thảo báo cáo công tác năm 2018, cho rằng: Với sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, huyện đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả; công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định; tổng thu ngân sách vượt kế hoạch; sản xuất nông nghiệp được mùa, tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả bước đầu, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; sản xuất công nghiệp, TTCN được duy trì; văn hóa xã hội có tiến bộ; công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết có kết quả; quốc phòng, biên phòng, an ninh, TTATXH được đảm bảo.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã thắng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đó là: Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên ở một số đơn vị còn chậm, chưa nghiêm túc, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị chưa bám sát hướng dẫn của cấp trên; một số xã, thị trấn chưa hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng; việc xử lý vi phạm có lúc, có nơi chưa nghiêm túc, chưa kịp thời; kết quả triển khai, thực hiện các nội dung, công việc của một số cơ quan, đơn vị còn chậm, hiệu quả chưa cao…

 

Về Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (từ tháng 9/2015 đến nay), cho thấy: đã có 6/16 mục tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trên cơ sở đánh giá kết quả, hạn chế, tồn tại trong thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020, các nghị quyết, kết luận, các chương trình công tác toàn khóa đến nay, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp tập trung thực hiện phấn đấu thực hiện các mục tiêu của kế hoạch, nhất là các mục tiêu mới đạt mức thấp, có nguy cơ không đạt khi hết nhiệm kỳ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã giải đáp và làm rõ các ý kiến thảo luận của đại biểu. Đồng thời, khẳng định: Năm 2018, đảng bộ, quân và dân huyện nhà tiếp tục giữ được khí thế của năm 2017, nhiều vấn đề trên các lĩnh vực có chuyển biến tích cực từ sản xuất, thu ngân sách đến giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại kéo dài nhiều năm, đặc biệt vấn đề về đất đai; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng lên, công việc ngày càng đi vào nề nếp, được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ghi nhận và đánh giá cao. Bước sang năm 2019, Ban chấp hành đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

 

                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện