Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Sáng 7/01/2019, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

 

Là tổ chức hội mang tính đặc thù, năm 2018 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kim Sơn nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, phát huy những điểm mạnh, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể. Các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cố gắng xây dựng Hội phát triển toàn diện, vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, đưa tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, các cấp chính quyền và hội viên.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hiện, tổng số nạn nhân da cam trên địa bàn huyện: 1.010 người, sinh hoạt ở 26 chi hội, trong đó có 465 nạn nhân trực tiếp và 340 nạn nhân gián tiếp. Năm 2018, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp từ huyện đến cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, bầu đủ số lượng nhân sự theo kế hoạch với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, được cấp trên ghi nhận và dư luận hoan nghênh. Công tác an sinh xã hội được huyện hội quan tâm, tiếp nhận 410 suất quà,  tổng trị giá trên 173  triệu đồng. Tính đến hết năm 2018, quỹ của huyện hội đạt trên 194 triệu đồng. Nhiều hội viên phấn đấu lao động sản xuất, thoát nghèo và phát triển kinh tế, gương mẫu cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các cuộc vận động, quy ước, hương ước của địa phương; đã có 20 đồng chí hội viên được các cấp từ trung ương đến địa phương khen thưởng và tuyên dương, hội NNCDDC dioxin huyện được UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen.

 

Năm 2019, các cấp hội Nạn nhân chất độc Da cam dioxin huyện nhà sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tập trung vào việc củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động công tác hội, tích cực tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm nhiều hơn nữa trợ giúp nạn nhân da cam vượt qua những khó khăn, nỗi đau của chính họ để vươn lên hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

 

                                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện