Hôm nay, Thứ năm ngày 28/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội Khuyến học huyện tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2019.

Sáng 25/1, Hội Khuyến học huyện tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2019.

 

Trong năm 2018, Hội khuyến học huyện đã tích cực vận động và tiếp nhận 14 tỷ 500 triệu đồng, để trao thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích trong học tập, công tác giáo dục. Các chi hội khuyến học trong huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn và không ngừng phát triển tổ chức hội. Số hội viên, số gia đình và dòng học đăng ký xây dựng gia đình và dòng họ hiếu học liên tục tăng.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Toàn huyện có 27 hội khuyến học xã, thị trấn; 253 chi hội khuyến học, ban khuyến học dòng họ với gần 49 nghìn hội viên, đạt tỷ lệ 29% dân số, 9 chi hội đồng hương được thành lập tại các tỉnh, thành phố lớn trong và ngoài nước. Những xã có tỷ lệ dân cư tham gia hội khuyến học cao như: Kim Hải, Định Hóa, Kim Đinh, Kim Tân, Thượng Kiệm, Đồng Hướng, Ân Hòa. Việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học cũng được các cơ sở quan tâm và ngày càng phát triển. Tính đến nay, toàn huyện có 75 dòng họ khuyến học, tiêu biểu như dòng họ  Lê – xã  Xuân Thiện, dòng họ Hoàng – xã Kim Định, dòng họ Trần Phúc – xã Tân Thành. 1.350 gia đình được công nhận là gia đình học tập tiêu biểu. Các xã được công nhận cộng đồng học tập xuất sắc là Thượng Kiệm, Kim Hải, Đồng Hướng.

       

        

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018

 

Năm 2019, Hội khuyến học huyện tiếp tục triển khai các mô hình học tập, chỉ đạo Hội Khuyến học các xã, thị trấn thành lập các chi hội, vận động quỹ khuyến học, xây dựng kế hoạch hoạt động, tiếp tục cấp học bổng cho học sinh có thành tích trong học tập, tăng cường công tác thi đua khen thưởng trong phong trào khuyến học. Tại hội nghị này, hội khuyến học huyện đã triển khai công tác chuẩn bị cho Lễ Tuyên dương, khen thưởng diễn ra vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi, tức vào ngày 9/2/2019. Trao thưởng cho 4 Tập thể và 13 cá nhân có đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

 

Các địa phương ký giao ước thi đua năm 2019

                                                                               

Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện