Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội đồng nhân dân xã Thượng Kiệm bầu các chức danh chủ chốt

Ngày 22/5, HĐND xã Thượng Kiệm đã tổ chức Kỳ họp thứ IX (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch; Trưởng ban Pháp chế HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đỗ Thị Nga – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp

 

Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND xã về việc miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch; Trưởng ban Pháp chế HĐND; Chủ tịch; Phó chủ tịch; Ủy viên UBND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các cá nhân đảm nhiệm do nghỉ và chuyển công tác khác.

Ông Trần Việt Phú, Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2016--2021

 

Đồng thời, kỳ họp cũng đã tiến hành giới thiệu nhân sự và tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức danh Chủ tịch; Trưởng ban pháp chế HĐND xã, Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Với 100% số phiếu tán thành, ông Trần Việt Phú – Bí thư Đảng bộ đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã, ông Phạm Tiến Mạnh –PBT Thường trực Đảng ủy được bầu giữ chức Trưởng ban pháp chế HĐND xã, ông Nguyễn Khải Hoàn – PBT Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, ông Trần Xuân Cương - ủy viên BTV Đảng ủy được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã, ông Dương Văn Long - Trưởng công an xã được bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND xã.

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, các chức danh được HĐND xã bầu hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao trình độ năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng, trí tuệ cùng với tập thể HĐND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.

 

                                                Vân Anh – Công chức VHTT xã Thượng Kiệm