Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội đồng nhân dân xã Kim Mỹ tổ chức kỳ họp thứ lần thứ 5, khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 09/7/2018, HĐND xã Kim Mỹ tổ chức kỳ họp lần thứ 5, khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Chủ tọa điều hành kỳ họp
 
Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua các nội dung gồm 8 báo cáo được trình  tại kỳ họp như: Báo cáo của UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, mục tiêu  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo của HĐND xã về tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ hoạt động của HĐND xã 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tình hình ước thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo đề án kế hoạch tổ chức thực hiện thu vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Kim Mỹ; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND và 2 ban HĐND xã 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình giám sát của HĐND xã 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã; Báo cáo thẩm định các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND xã trình trước kỳ họp của Ban kinh tế xã hội và Ban pháp chế; Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã.
 
Theo đánh giá, tại kỳ họp lần này,  HĐND xã Kim Mỹ khẳng định tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục phát triển đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tiếp tục mục tiêu hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới chưa đạt. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Các hoạt động văn hóa, y tế giáo dục được đảm bảo.
 
Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân xã đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với 4 ý kiến, bao gồm 28 nội dung. Tất cả các nội dung đã được  Đại biểu HĐND huyện Kim Sơn trả lời thẳng thắn.
 
Với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 5 HĐND xã Kim Mỹ khoá XX đã hoàn thành các nội dung, chương trình của kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất, nhất trí cao với các báo cáo của HĐND xã và UBND xã trình trước kỳ họp và biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2017; Nghị quyết ban hành quy chế thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Kim Mỹ; Nghị quyết chương trình hoạt động của HĐND xã và Nghị quyết về giảm sản lượng thầu ruộng công ích vụ mùa năm 2018.
 

Nguyễn Thị Nga – Công chức VH-TT xã Kim Mỹ