Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

Việc cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia BHXH, BHYT là cơ sở để xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung toàn quốc về quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia BHXH, BHYT, thống nhất và liên thông công tác quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; tiến tới cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử đảm bảo kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia trong quản lý, thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Từ việc quản lý dữ liệu mã số BHXH tập trung Quốc gia sẽ giúp hạn chế tối đa việc cấp trùng thẻ BHYT, sai thông tin thẻ BHYT, xác định đúng quá trình tham gia BHXH, BHYT đảm bảo các quyền lợi cho người tham gia như các chế độ thai sản, thời gian tham gia BHXH, quyền lợi 5 năm liên tục ghi trên thẻ BHYT…Bên cạnh đó, người tham gia có thể tra cứu thông tin tham gia BHXH, BHYT, sử dụng mã số BHXH cùng giấy tờ tùy thân khi khám chữa bệnh nếu bị mất thẻ hoặc quên thẻ BHYT.
 
Khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện
 
Việc cấp, đổi thẻ BHYT theo mã BHXH đã được BHXH huyện Kim Sơn triển khai thực hiện, tuy nhiên theo báo cáo của BHXH huyện Kim Sơn đến ngày 31/7/2018 toàn huyện còn 6.183 người tham gia BHYT chưa đồng bộ được mã số BHXH ảnh hưởng đến việc phát hành phiếu khám chữa bệnh và quyền của người tham gia. Những người chưa được cấp mã số do còn vướng mắc thông tin về nhân thân khi kê khai danh sách hộ gia đình tham gia BHYT như sai ngày tháng năm sinh, họ và tên, số thẻ BHYT…Những trẻ em dưới 6 tuổi được cấp từ những năm 2012, 2013 hiện chưa có dữ liệu trong hộ gia đình. Một số đơn vị sử dụng lao động chưa cung cấp đầy đủ thông tin của người tham gia bảo hiểm…v.v
 
Từ thực tế trên, UBND huyện Kim Sơn đã ban hành công văn số 1111/UBND ngày 13/8/2018 của UBND về việc hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, UBND huyện yêu cầu: BHXH huyện khẩn trương phân công cán bộ trực tiếp xuống đơn vị phối hợp cùng tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin gửi về BHXH huyện để hoàn thiện việc cấp mã số cho người lao động. UBND các xã, thị trấn cử cán bộ có liên quan đến công tác quản lý đối tượng tham gia BHYT như cán bộ Tư pháp – hộ tịch, cán bộ văn hóa – Lao động và các đồng chí làm đại lý thu BHXH, BHYT phối hợp với cán bộ của BHXH huyện hoàn thiện công tác cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện phấn đấu xong trước ngày 25/8/2018.
 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện