Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau Dồn điền đổi thửa tại xã Như Hòa

Sáng ngày 14/2, tại Hội trường UBND xã Như Hòa đã tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho 130 hộ gia đình, đại diện cho 707 hộ dân được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa theo Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Ninh Bình và quyết định số 313 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao ruộng đất có thời hạn đến năm 2013 cho nhân dân. Như Hòa là địa phương được chọn làm điểm để thực hiện việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa của huyện Kim Sơn

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Xuân Ba – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Bình, Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đoàn Kim Ly – Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các sở, ban ngành có liên quan, chủ tịch 13 xã đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa của huyện Kim Sơn. 

 

Trước DĐĐT năm 2013, tổng số hộ được giao ruộng là 1.296 hộ với trên 3.000 thửa, số thửa bình quân toàn xã là 2,38 thửa/hộ. Nhằm khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, sản xuất nhỏ lẻ, tạo điều kiện để nhân dân áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Trên cơ sở kết quả đo đạc ngoại nghiệp, Đảng ủy và chính quyền xã Như Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triển các văn bản của TW, của tỉnh, huyện và phối hợp với công ty đo đạc Trường Sinh hoàn thiện hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ sau DĐĐT nhằm quản lý đất đai và giúp cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ trong sử dụng đất. Sau DĐĐT năm 2016, xã đã tổ chức đăng ký kê khai đất đai cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn xã với tổng số trên 3.500 thửa; được phân chia rõ ràng đất nông nghiệp với 1234 hộ sử dụng và đất ở trong khu dân cư cho 1426 hộ sử dụng.

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Chủ tịch UBND huyện trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân xã Như Hòa

 

Sau khi có kết quả rà soát đo đạc để cấp đổi GCNQSDĐ, xã Như Hòa đã tổ chức thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc cho Hội đồng xét duyệt, cấp đổi GCNQSDĐ nông nghiệp, đồng thời niêm yết minh bạch, công khai bản đồ, biểu kê khai chi tiết diện tích đất 2 lúa, danh sách hiến đất, danh sách các hộ đủ điều kiện cấp đổi theo luật định.

 

Cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm tăng cường chuẩn hóa hồ sơ địa chính, xây dựng dữ liệu đất đai

 

Cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm tăng cường chuẩn hóa hồ sơ địa chính, xây dựng dữ liệu đất đai. Có thể nói, việc đẩy mạnh hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 130 hộ dân trong dịp này có ý nghĩa quan trọng, đây là cơ sở pháp lý giúp huyện nhà nắm chắc, quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất và thực hiện tốt các biện pháp quản lý đối với đất đai. Đồng thời, qua đó để người sử dụng đất trên địa bàn xã yên tâm đầu tư, khai thác tiềm năng đất đai, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của nhà nước.

 

                                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện