Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị tổng kết cuộc vận động xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội năm 2017, phát động xây dựng quỹ năm 2018”.

Sáng 6/11, Ban vận động quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội năm 2017, phát động xây dựng quỹ năm 2018”. Đồng chí Mai Văn Thanh - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Trưởng ban vận động dự và chủ trì hội nghị.

 

Được phát động từ ngày 11/8 - 30/9/2017,Cuộc vận động xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội năm 2017” đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 9/10/2017, đã có 56 cơ quan, đơn vị, 5 doanh nghiệp tham gia ủng hộ với số tiền của cả 2 cấp là trên 2 tỷ 121 triệu đồng, trong đó quỹ cấp huyện 298 triệu đồng, quỹ cấp xã 1 tỷ 834 triệu đồng. Toàn huyện có trên 24.600 hộ gia đình tham gia, chiếm tỷ lệ 93,3%; tổng số tiền thu được là 937 triệu 695 nghìn đồng. Với số tiền ủng hộ trên 2,1 tỷ đồng, huyện Kim Sơn đã trích chuyển 30% về quỹ cấp Tỉnh 632 triệu đồng.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong đợt vận đồng xây dựng quỹ, do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhiều cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp đã tích cực triển khai, vận động cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức tham gia như: các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc huyện, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Lao động thương binh xã hội. Các xã, thị trấn có số tiền ủng hộ lớn như: Thị trấn Phát Diệm, xã Đồng Hướng, Kim Mỹ, Lai Thành, Lưu Phương…

 

Cuộc vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội năm 2018” được phát động từ 6/11/2018 – 15/12/2018. Để việc vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” năm 2018 của huyện Kim Sơn thu được kết quả cao, các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân cần xác định việc vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và của toàn xã hội đối với người có công với cách mạng; ủng hộ giúp đỡ người nghèo với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

 

Đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban vận động phát biểu tại hội nghị

 

Theo đó, đối với cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện sẽ ủng hộ ít nhất 01 ngày tiền lương, tiền công. Các gia đình ở thị trấn ủng hộ tối thiểu 100 nghìn đồng, đối với hộ gia đình ở xã, mức ủng hộ tối thiểu là 50 nghìn đồng.

 

Ban vận động Quỹ các cấp xây dựng kế hoạch triển khai vận động ủng hộ Quỹ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, nhằm phát huy tối đa khả năng, tiềm lực của địa phương, cơ quan, đơn vị mình và huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện tốt đợt vận động ủng hộ, xong trước ngày 15/12/2018; số tiền vận động được để lại 100% quản lý và sử dụng ở Quỹ cấp huyện, cấp xã.

 

                                                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện.