Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị họp Ban Thường vụ tháng 10/2019

“Các cấp ủy, tổ chức đảng, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 60-KL/TW, ngày 08/10/2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và hướng dẫn thực hiện của Tỉnh ủy.Các Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác toàn khóa khẩn trương hoàn thành Báo cáo tổng kết thực hiện các chương trình công tác lớn (theo Công văn số 1851-CV/HU, ngày 25/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy)” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề cập tới trong hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy tháng 10, diễn ra vào ngày 30/10/2019.

 

Cùng với đó, đồng chí Bí Thư huyện ủy cũng đề nghị trong thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, đơn vị còn khuyết chức danh lãnh đạo; sắp xếp, điều chuyển cán bộ, công chức ở các xã trong diện phải sáp nhậ gắn với thực hiện chủ trương 50% bí thư cấp ủy, 50% chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải là người địa phương. Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXIII) theo Quy định số 202-QĐ/TW, ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (trong khi chưa ban hành quy chế làm việc mới, áp dụng các quy định mới của cấp trên).

 

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, xử lý, kết thúc các vụ việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật (nếu có), đặc biệt ở các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác cán bộ.

 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện: Khẩn trương lựa chọn, chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức phiên giải trình chuyên đề năm 2019; thời gian tổ chức trong tháng 11/2019.

 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: Khẩn trương xem xét, xử lý về mặt chính quyền đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm vi phạm theo thẩm quyền. Có biện pháp xử lý các trường hợp cán bộ lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị để đình trệ công việc trong thời gian bị kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật và sau khi bị kỷ luật. Ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Trong đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ, xử lý ngay từ đầu đối với các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự; đơn vị nào không thực hiện thì xem xét, xử lý nghiêm người đứng đầu.

 

Rà soát, khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm, nhất là các nội dung cần báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi trình tại kỳ họp. Các xã, thị trấn khi nắm được thông tin về các vụ việc vi phạm, nhất là các vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép nơi thờ tự cần phải khẩn trương xem xét, xử lý, giải quyết, tránh để phát sinh phức tạp. Công an huyện có biện pháp triệt phá các tụ điểm buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy mà dư luận và cử tri đã có ý kiến phản ánh. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

 

Đối với các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách tiểu khu, Huyện ủy viên phụ trách xã: Tăng cường thời gian đi cơ sở, nắm tình hình cơ sở, đặc biệt là đối với các đơn vị khó khăn về nhân sự; các đơn vị đang trong diện thanh tra, kiểm tra, giám sát; các đơn vị có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kịp thời báo cáo, phối hợp chỉ đạo xử lý, giải quyết, không để phát sinh phức tạp.

 

Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Theo dự thảo báo cáo, trong tháng 10, Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, thường trực huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Từ đó tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng, tích cực, chủ động trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai  trái, thông tin xấu độc trên mạng internet, mạng xã hội, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề năm 2019 của Tỉnh ủy và của BTV huyện ủy. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, kiện toàn các chức danh chủ chốt ở các cơ quan, địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kết nạp đảng viên tiếp tục được cấp ủy quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, công tác dân vận từ huyện tới cơ sở được tuyên truyền vận động tích cực.

 

Các cấp chính quyền đã chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa trung, năng suất vụ mùa ước đạt 56,3 tạ/ha, chăm sóc bảo vệ lúa mùa muộn. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 183 tỷ đồng. Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ ước đạt 306 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Từ huyện đến cơ sở đã quyết liệt trong phòng chống, khoanh vùng, khống chế dịch tả lợn Châu Phi, xây dựng NTM. Thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của bộ phận một của liên thông, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh môi trường.

 

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban thường vụ đã nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 11/2019 của Huyện ủy. Dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 12 – kỳ họp cuối năm HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung quan trọng khác./.

 

                                                Tin, ảnh: Diệu Hoa – Đài Truyền thanh h