Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2019

Sáng 28/10, Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2019 tới lãnh đạo UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể, bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - TUV, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Theo dự thảo báo cáo, trong tháng 10, Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện, cụ thể: Các Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác toàn khóa, xây dựng báo cáo tổng kết; xây dựng báo cáo kết quả của huyện trong việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BTV tỉnh ủy đã ban hành. Cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV, kiện toàn Ủy viên BTV Huyện ủy. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, xóm, phố.

 

Tiếp tục nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng, chủ động trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng internet, mạng xã hội, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề năm 2019 của Tỉnh ủy, BTV huyện ủy. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, kiện toàn các chức danh chủ chốt của các cơ quan, các địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kết nạp đảng viên tiếp tục được cấp ủy quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, công tác dân vận từ huyện tới cơ sở được tuyên truyền, vận động tích cực.

 

Hết tháng 10, toàn huyện đã thu hoạch xong tích lúa mùa trung, năng suất vụ mùa ước đạt 56,3 tạ/ha, chăm sóc bảo vệ lúa mùa muộn. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 183 tỷ đồng. Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ ước đạt 306 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Từ huyện đến cơ sở đã quyết liệt trong phòng chống, khoanh vùng, khống chế dịch tả lợn Châu Phi, xây dựng NTM. Thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của bộ phận một cửa liên thông, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tiếp tục thực hiện các bước sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh môi trường được chú trọng; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019; hướng dẫn chỉ đạo bầu trưởng xóm, phố.

 

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019. Đồng thời, đóng góp ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ, thi hành kỷ luật trong các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; công tác kết nạp đảng viên, công tác dân vận, công tác kiểm tra giám sát. Cùng với đó là các vấn đề đang được quan tâm như băn khoăn vướng mắc trong sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, việc bầu trưởng xóm, phố, xếp loại đảng viên cuối năm, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự…

 

 

                Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Hà đã trao đổi, làm rõ những nội dung các đại biểu quan tâm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2019 đã nêu trong dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Bí thư các Đảng bộ tập trung giải quyết, đó là:

 

Về công tác tổ chức cán bộ; Ban tổ chức tham mưu cho huyện ủy sắp xếp nhân sự tại địa phương, kiện toàn cấp ủy trước, nội dung này kết thúc tháng 11/2019.

 

Đối với công tác kiểm tra giám sát; Ủy ban kiểm tra và UBND huyện tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, yêu cầu các đồng chí Bí thư Đảng ủy thực hiện đúng vai trò người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư ở cơ sở. Xem xét, đánh giá tổ chức Đảng, xếp loại đảng viên cuối năm, xử lý những trường hợp vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình.

 

Đối với lĩnh vực đất đai cần giải quyết triệt đề, không để dây dưa, kéo dài. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền luật NVQS, rà soát không bỏ xót nguồn tuyển quân, củng cố hồ sơ, kỷ luật các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Tăng cường quản lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phát huy hiệu quả của hương ước, quy ước trên địa bàn các khu dân cư.

 

                Tin, ảnh: Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện