Hôm nay, Thứ hai ngày 17/05/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy đánh giá công tác 6 tháng năm 2019

Chiều 20/6. Ban Thường vụ huyện ủy tổ chức Hội nghị với các nội dung: Nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Huyện ủy. Một số dự thảo Báo cáo của UBND huyện trình kỳ họp giữa năm HĐND huyện. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Dự thảo Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2018. Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự thảo Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện đến ngày 14/6/2019. Báo cáo của UBND huyện về triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

  

Trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc. Kinh tế tăng trưởng ổn định, vụ lúa đông xuân được mùa; quyết liệt phòng chống dịch bệnh Tả lợn Châu Phi; công tác xây dựng NTM được quan tâm; sản xuất công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp được duy trì; văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; an ninh quốc phòng, biên phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình, Kế hoạch của cấp ủy cấp trên, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đực, phong cách Hồ Chí Minh”, chủ đề năm 2019 “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”.

 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai có trọng tâm trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nội dung của “Năm dân vận chính quyền 2019”, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện nếp sống văn hóa.

 

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tổng giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 980 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 640 tỷ đồng, giá trị sản xuất Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 880 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 1 nghìn tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các sự kiện quan trọng.

 

Các đại biểu dự hội nghị cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo về bố cục, nội dung, đồng thời bố sung một số tồn tại hạn chế, nguyên nhân như: Việc giải quyết các công việc chưa kịp thời, các vụ việc tồn tại có việc còn chậm, cá biệt có nội dung, công việc chưa có hướng giải quyết. Vẫn còn hiện tượng xả, thải rác trên các dòng sông, một số điểm tập kết rác thải như ở Lưu Phương, Phát Diệm, Thượng Kiệm … còn ứ đọng, chưa vận chuyện kịp thời; công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn hạn chế. Tình trạng mua bán ngầm của các hộ nuôi trồng thủy sản, lấn chiếm xây dựng nhà kiên cố, khu vực bãi bồi ven biển diễn ra những chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Tiến độ triển khai một số dự án đã có kế hoạch vốn từ đầu năm đến nay còn chậm, nợ xây dựng cơ bản ở các xã còn lớn. Việc xử lý các vi phạm liên quan đến cán bộ còn chậm, thiếu kiên quyết, không dứt điểm. Việc quản lý nguồn công dân ở độ tuổi nhập ngũ ở nhiều cơ sở còn yếu kém; việc xác lập, đề nghị cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự ở các xã ,thị trấn không nghiêm.

 

Kết luận hội nghị về nội dung này, bên cạnh những nhóm nhiệm vụ đã đề cập trong dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư huyện ủy đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, đó là:

 

Khẩn trương triển khai thực hiện các bước để sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và các đơn vị sự nghiệp của huyện theo kế hoạch.

 

Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo mẫu của Trung ương và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, trong đó chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Huyện ủy viên.

 

Rà soát các công việc còn tồn đọng theo các văn bản, kết luận của BTV, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, các kế hoạch của UBND huyện, các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến tại Hội nghị giao ban cụm xã, các ý kiến của chi bộ, có biện pháp sớm tổ chức thực hiện, giải quyết.

 

Đẩy nhanh tiến độ xem xét, xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tập thể, cá nhân ở các xã Hồi Ninh, xã Định Hóa và HTX Dịch vụ thủy sản nông sản Kim Hải. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường việc giám sát, theo dõi và tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước của địa phương; chú trọng việc nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới ở khu dân cư, tránh hình thức. .

 

Thường trực HĐND huyện sớm nghiên cứu, tổ chức phiên giải trình theo chuyên đề, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung, khắc phục tồn tại, hạn chế; thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, bao quát, kiểm soát số lượng, tiến độ công việc. Tăng cường quảng lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, tôn giáo.

 

Tại hội nghị, các đồng chí thường trực xem xét các dự tháo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát; xét kết nạp đảng viên, công nhận chính thức cho đảng viên dự bị và công tác tổ chức cán bộ.

 

                                                Tin, ảnh: Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện