Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội CCB huyện Kim Sơn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội CCB năm 2018

Sáng 27/12, hội CCB huyện Kim Sơn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội CCB năm 2018 cho 200 cán bộ hội cựu chiến binh cấp cơ sở và chi hội trưởng hội CCB các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Hoàng Văn Thắng – P.Bí thư  huyện ủy dự hội nghị.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội CCB năm 2018

Lớp tập huấn lần này được tổ chức sau khi kiện toàn mới 21/27 đồng chí phó chủ tịch hội CCB cơ sở và 201/298 chi hội trưởng sau thực hiện Kế hoạch 120-KH/HU ngày 17/7/2018 của Huyện ủy, vì vậy nội dung tập huấn tập trung chủ yếu vào 5 nội dung. Quán triệt những nội dung cơ bản của hướng dẫn 21 về thực hiện điều lệ Đảng, điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa 6 nhiệm kỳ 2017 -2022. Hướng dẫn nội dung ghi chép báo cáo, sổ sách của hội cơ sở và chi hội. Hướng dẫn nội dung công tác kiểm tra, giám sát của hội cơ sở và chi hội. Trao đổi chuyển đề về tổ chức và hoạt động của hội CCB cơ sở, xây dựng hội CCB cơ sở trong sạch vững mạnh. Hướng dẫn nội dung, chương trình phương pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội định kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

 

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ hội CCB được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác hội. Trên cơ sở đó, vận dụng vào thực tiễn, tổ chức các hoạt động của Hội tại địa phương, đơn vị mình, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng hội CCB các cấp trong sạch vững mạnh.

 

                                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện