Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Học sinh mầm non, học sinh Tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến 15/3/2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình có công văn số 214/SGDĐT -VP ngày 06/03/2020 về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh Tiểu học, THCS nghỉ học phòng chống dịch bệnh. Theo đó, trẻ mầm non, học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn sẽ được nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid 19. Học sinh THPT, học viên GDTX cấp THPT đi học bình thường.

 

Trong khoảng thời gian các em được nghỉ học yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường thông tin cho học sinh, cha mẹ trẻ em biết; đồng thời chỉ đạo giáo viên tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với học sinh và cha mẹ học sinh trong việc quản lý, hướng dẫn học sinh tự ôn tập bài ở nhà, tuyệt đối không dạy thêm. Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin để hướng dẫn học sinh ôn tập; nắm bắt thông tin sức khỏe và việc phòng chống dịch bệnh của trẻ em, học sinh. Các cơ sở giáo dục cần nghiêm túc thực hiện nội dung “Những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong trường học”, phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh.

  

            Áp – phích tuyên truyền về dịch Covid – 19 tại Trường Tiểu học Đồng Hướng

                                                                                   

                                                                        Tin, ảnh: Ngọc Đăng