Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

HĐND xã Ân Hòa tổ chức kỳ họp thứ IX, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều 11/ 6 /2020, HĐND xã Ân Hòa tổ chức kỳ họp thứ IX, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự dự kỳ họp có các đồng chí Uỷ viên  BCH Đảng bộ xã và 23 Đại biểu HĐND xã Ân Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu dự kỳ họp

 

Tại Kỳ họp, các Đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐND xã về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ân Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ân Hòa khóa XXI,nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình của UBND xã Ân Hòa về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Ân Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết và nhất trí cao với các tờ trình của HĐND xã về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Xã Ân Hòa khoá XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Xã Ân Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình của UBND xã Ân Hòa về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Ân Hòa khoá XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Các Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh

 

Phát huy tinh thần dân chủ, các Đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND xã, Ủy viên UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu cao. Kết quả như sau: ông Vũ Quốc Hoàn được 23/23 phiếu đạt 100%  trúng cử Phó Chủ Tịch HĐND xã; ông Vũ Xuân Lộc được 23/23 phiếu đạt 100% trúng cử Chủ tịch UBND xã; ông Vũ Thành Hải được 23/23 phiếu đạt 100% trúng cử Ủy viên Ủy ban.

Ông Đào Trọng Hòe tặng hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử

 

Kỳ họp tiến hành thông qua các Nghị quyết. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ân Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nhân dân xã Ân Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Ân Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ân Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ân Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Ân Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Vũ Hoàng- xã Ân Hòa