Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

HĐND huyện tổ chức Phiên giải trình Liên quan đến lĩnh vực đất đai sản xuất nông nghiệp

Sáng 07/12, Thường trực HĐND huyện tổ chức Phiên giải trình về việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao kết hợp NTTS và việc xử lý vi phạm về quản lý đất đai trong chuyển đổi mục đích đất trồng lúa trên địa bàn huyện.

 

Các Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Trịnh Thị Ngọc - TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Đỗ Thị Nga - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì phiên giải trình.

 

Chủ tọa phiên giải trình

 

Dự hội nghị còn có đồng chí Mai Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Đỗ Hùng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, thành viên các Ban HĐND Huyện, lãnh đạo các Phòng chuyên môn có liên quan đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

 

Quang cảnh hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Đây là hình thức giám sát của Thường trực HĐND huyện theo quy định của Luật nhằm làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, từ đó thống nhất thực hiện trong thời gian tới. Hoạt động giải trình sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước đối với nội dung giải trình, giải quyết được những vấn đề mà đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm, trở thành hoạt động thường xuyên của HĐND.

 

Tại hội nghị với tinh thần thẳng thắn, xây dựng và cởi mở, các đại biểu đã đặt những câu hỏi có nội dung liên quan đến việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả và xây dựng kế hoạch sản xuất các xã, thị trấn: Việc thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả: Việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng vùng chuyển đổi, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp: Việc xử lý vi phạm về quản lý đất đai trong chuyển đổi mục đích trồng lúa.

 

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn -- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trả lời các ý kiến tại hội nghị

 

Đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Phòng tài nguyên môi trường, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã giải trình trực tiếp tại hội nghị.

 

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, khắc phục những tồn tại trong quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành của cấp ủy, chính quyền trong thời giai tới, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã cần quan tâm thực hiện, đó là:

 

 Rà soát lại kế hoạch 88/KH-UBND ngày 06/9/2016 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-HU ngày 11/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Sơn về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và các quy định, xác định đúng tình hình thực tế, sửa đổi bổ sung kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ và chính sách, cụ thể lộ trình thực hiện; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân đảm bảo khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng nhưng phải phù hợp và không trái với quy định của pháp luật.

 

 Quan tâm đến chính sách hỗ trợ và thủ tục hành chính, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu, đề xuất. Đảm bảo được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, hiệu lực hành chính của cơ quan, đơn vị.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoàng Hà cũng nhấn mạnh, đối với những vi phạm, tập trung và từng bước có giải pháp để xử lý trách nhiệm, khắc phục tồn tại, kiên quyết không để phát sinh sai phạm mới. Gắn đánh giá cán bộ, luân chuyển, điều động cán bộ với kết quả triển khai, khắc phục hậu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chung, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp…Đề nghị các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện, các tổ đại biểu tiếp tục theo dõi kết quả xây dựng và triển khai kế hoạch của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, các xã; phản ánh, kiến nghị, giám sát và phản biện vừa là thực hiện chức năng nhiệm vụ vừa là góp phần đổi mới nâng cao phương thức hoạt động của HĐND huyện, làm cho công tác chất vấn, giải trình, thực hiện các cam kết trên các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng có chất lượng, tạo sự chuyển biến rõ rệt.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện