Hôm nay, Thứ tư ngày 26/06/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 9/3/2019 đến 15/3/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

 

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384140190091

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/03/2019 17:40:37

PHẠM QUỐC VIỆT

18/03/2019 17:00:00

 

2

384140190090

Thủ tục đăng ký khai tử

15/03/2019 17:36:02

TRƯƠNG MINH ĐẠO

18/03/2019 17:00:00

 

3

384140190089

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/03/2019 17:34:32

PHẠM NGỌC TÀI

18/03/2019 17:00:00

 

4

384140190088

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/03/2019 17:26:49

PHẠM NGỌC TÀI

18/03/2019 17:00:00

 

5

384105190250

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 17:13:25

TRỊNH VĂN CÔNG

29/03/2019 17:00:00

 

6

384105190249

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 17:10:12

TRỊNH VĂN CÔNG

29/03/2019 17:00:00

 

7

384130190104

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/03/2019 17:06:34

TRẦN VĂN TÀI

18/03/2019 17:00:00

15/03/2019 17:12:37

8

384122190146

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/03/2019 17:05:39

TRẦN THỊ BÌNH

18/03/2019 17:00:00

 

9

384130190103

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/03/2019 17:05:33

TRẦN VĂN TRƯỜNG

18/03/2019 17:00:00

15/03/2019 17:12:52

10

384130190102

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/03/2019 17:04:32

TRẦN THỊ LIÊN

18/03/2019 17:00:00

15/03/2019 17:13:05

11

384122190145

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/03/2019 17:04:04

TRẦN THỊ HOA

18/03/2019 17:00:00

 

12

384105190248

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 17:03:25

TỊNH VĂN CÔNG

29/03/2019 17:00:00

 

13

384130190101

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/03/2019 17:03:16

PHẠM VĂN CỬ

18/03/2019 17:00:00

15/03/2019 17:13:19

14

384130190100

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/03/2019 17:01:50

TRẦN THỊ NGUYỆT

18/03/2019 17:00:00

15/03/2019 17:13:32

15

384130190099

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/03/2019 17:00:40

TRẦN THỊ NGÂN

18/03/2019 17:00:00

15/03/2019 17:13:45

16

384130190098

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/03/2019 16:59:38

ĐINH NGỌC HƯNG

18/03/2019 16:59:38

15/03/2019 17:13:57

17

384130190097

Đăng ký kết hôn

15/03/2019 16:57:53

ĐỖ TUẤN ANH

18/03/2019 16:57:53

15/03/2019 17:14:09

18

384124190174

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/03/2019 16:52:59

NGUYỄN THỊ ANH

18/03/2019 16:52:59

15/03/2019 16:55:17

19

384105190247

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:39:05

PHẠM XUÂN LỰC

28/03/2019 17:00:00

 

20

384105190246

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:37:37

PHẠM XUÂN LỰC

28/03/2019 17:00:00

 

21

384136190291

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 16:37:25

BÙI VĂN DUY

18/03/2019 16:37:25

15/03/2019 16:43:58

22

384136190290

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 16:36:27

VŨ THỊ THANH (Chứng thực QĐ tuyển dụng, số 232)

18/03/2019 16:36:27

15/03/2019 16:43:59

23

384136190289

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 16:35:12

HOÀNG THỊ DIỆU LINH (Chứng thực CMND, số 231)

18/03/2019 16:35:12

15/03/2019 16:43:59

24

384105190245

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:34:36

VŨ THỊ LÊ

28/03/2019 17:00:00

 

25

384136190288

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 16:33:52

DƯƠNG VĂN HOAN (Chứng thực CMND, số 230)

18/03/2019 16:33:52

15/03/2019 16:44:00

26

384136190287

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 16:32:37

NGUYỄN VĂN THUẤN (Chứng thực giấy phép kinh doanh số 229)

18/03/2019 16:32:37

15/03/2019 16:44:00

27

384105190244

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:32:17

VŨ THỊ LÊ

28/03/2019 17:00:00

 

28

384136190286

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 16:31:18

TRẦN VIẾT CƯỜNG (Chứng thực giấy phép kinh doanh)

18/03/2019 16:31:18

15/03/2019 16:44:01

29

384136190285

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 16:30:09

CAO THỊ LỤA (Chứng thực giấy ra viện, số 227)

18/03/2019 16:30:09

15/03/2019 16:44:01

30

384136190284

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 16:28:55

PHẠM THANH ĐẢM (Chứng thực CMND, số 226)

18/03/2019 16:28:55

15/03/2019 16:44:01

31

384136190283

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 16:27:40

TRẦN DUY PHÚ (Chứng thực CCCD, số 225)

18/03/2019 16:27:40

15/03/2019 16:44:02

32

384105190243

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:27:08

VŨ THỊ LÊ

28/03/2019 17:00:00

 

33

384136190282

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 16:26:04

HOÀNG VĂN DINH (Chứng thực giấy đăng ký kết hôn, số 224)

18/03/2019 16:26:04

15/03/2019 16:44:02

34

384105190242

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:24:02

ĐÕ THỊ HỒNG NHUNG

28/03/2019 17:00:00

 

35

384105190241

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:20:56

ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

28/03/2019 17:00:00

 

36

384136190281

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/03/2019 16:18:58

TRẦN QUANG VỸ (KS 36)

18/03/2019 16:18:58

15/03/2019 16:22:16

37

384105190240

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:17:51

ĐỖ THỊ NHUNG

28/03/2019 17:00:00

 

38

384105190239

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:15:21

VŨ THỊ HƯỜNG

28/03/2019 17:00:00

 

39

384121190126

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/03/2019 16:11:54

NGUYỄN THỊ HUẾ

18/03/2019 16:11:54

15/03/2019 16:20:34

40

384105190238

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:11:27

VŨ THỊ HƯỜNG

28/03/2019 17:00:00

 

41

384105190237

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:09:54

VŨ THỊ HƯỜNG

28/03/2019 17:00:00

 

42

384136190280

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 16:09:16

TRẦN THỊ HUỆ (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo 223)

18/03/2019 16:09:16

15/03/2019 16:15:44

43

384105190236

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:08:08

VŨ THỊ HƯỜNG

28/03/2019 17:00:00

 

44

384105190235

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:05:37

ĐINH CAO THÔNG

28/03/2019 17:00:00

 

45

384105190234

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:02:58

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

28/03/2019 17:00:00

 

46

384105190233

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 16:00:37

PHẠM VĂN TRANG

28/03/2019 17:00:00

 

47

384105190232

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 15:56:31

NGUYỄN GIA HƯNG

28/03/2019 17:00:00

 

48

384105190231

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 15:55:26

NGUYỄN GIA HƯNG

28/03/2019 17:00:00

 

49

384105190230

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 15:52:00

PHẠM VĂN KIỂM

28/03/2019 17:00:00

 

50

384131190083

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/03/2019 15:46:29

VŨ THỊ MẾN( TRÍCH LỤC KHAI TỬ SỐ:23)

18/03/2019 15:46:29

15/03/2019 15:49:40

51

384134190020

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

15/03/2019 15:45:47

NGUYỄN KIM BIỀN

18/03/2019 15:45:47

15/03/2019 15:54:39

52

384105190229

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 15:44:59

PHẠM VĂN KIỂM

28/03/2019 17:00:00

 

53

384131190082

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/03/2019 15:43:45

TRẦN VĂN HƯỚNG ( KS SỐ:145)

18/03/2019 15:43:45

15/03/2019 15:50:11

54

384124190173

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/03/2019 15:38:49

LÊ THỊ XUÂN

18/03/2019 15:38:49

15/03/2019 15:41:26

55

384121190125

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 15:35:22

PHẠM VAN HUẤN

18/03/2019 15:35:22

15/03/2019 15:38:05

56

384138190080

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/03/2019 15:33:06

TRẦN QUANG HUÂN

18/03/2019 15:33:06

 

57

384105190228

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 15:33:06

PHẠM VĂN KIỂM

28/03/2019 17:00:00

 

58

384105190226

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

15/03/2019 15:26:31

PHẠM VĂN KIỂM

28/03/2019 17:00:00

 

59

384119190132

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/03/2019 15:04:18

PHAN VĂN VIỆT

18/03/2019 15:04:18

15/03/2019 15:08:29

60

384126190070

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 15:03:16

TRẦN THỊ THOA

18/03/2019 15:03:16

15/03/2019 15:46:27

61

384119190131

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để bổ túc hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

15/03/2019 15:02:30

HOÀNG THỊ LÝ

18/03/2019 15:02:30

15/03/2019 15:08:30

62

384126190069

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 15:02:01

HOÀNG VĂN PHÒNG

18/03/2019 15:02:01

15/03/2019 15:46:28

63

384126190068

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 14:57:45

TRẦN VĂN QUẢNG

18/03/2019 14:57:45

15/03/2019 15:46:28

64

384140190087

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/03/2019 14:37:23

ĐỖ VĂN ANH

18/03/2019 14:37:23

 

65

384131190081

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 14:37:16

TRẦN THỊ HOA(CHỨNG THỰC CMND SỐ:173)

18/03/2019 14:37:16

15/03/2019 14:39:53

66

384135190206

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 14:23:28

PHẠM QUỐC THƯỞNG

18/03/2019 14:23:28

15/03/2019 16:27:19

67

384135190205

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 14:22:17

TRẦN VĂN CHIẾN

18/03/2019 14:22:17

15/03/2019 16:27:20

68

384135190204

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 14:21:33

ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG

18/03/2019 14:21:33

15/03/2019 16:27:20

69

384135190203

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 14:20:32

NGUYỄN THỊ MƠ

18/03/2019 14:20:32

15/03/2019 16:27:21

70

384135190202

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 14:19:44

NGUYỄN KHẮC GIANG

18/03/2019 14:19:44

15/03/2019 16:27:21

71

384135190201

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/03/2019 14:18:59

VŨ ĐÌNH HỮU

18/03/2019 14:18:59

15/03/2019 16:27:21

72

384135190200

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 14:17:00

TRẦN VĂN GIÁO

18/03/2019 14:17:00

15/03/2019 16:27:22

73

384135190199

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/03/2019 14:16:02

TRẦN XUÂN THỰC

18/03/2019 14:16:02

15/03/2019 16:27:22

74

384135190198

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/03/2019 14:15:09

TRẦN MẠNH THIẾT

18/03/2019 14:15:09

15/03/2019 16:27:23

75

384135190197

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 14:14:16

TRẦN THỊ VÂN

18/03/2019 14:14:16

15/03/2019 16:27:23

76

384131190080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 14:14:00

ĐÀO VĂN CHẤN

18/03/2019 14:14:00

15/03/2019 14:18:17

77

384135190196

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/03/2019 14:13:17

TRẦN TUẤN ANH

18/03/2019 14:13:17

15/03/2019 16:27:23

78

384128190183

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:42:43

PHẠM THỊ VÂN

18/03/2019 10:42:43

15/03/2019 17:00:41

79

384128190182

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:41:21

PHẠM THỊ HỒNG

18/03/2019 10:41:21

15/03/2019 17:00:42

80

384128190181

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:39:56

BÙI THỊ LỆ XUYẾN

18/03/2019 10:39:56

15/03/2019 17:00:42

81

384128190180

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:38:47

HOÀNG THỊ LUYẾN

18/03/2019 10:38:47

15/03/2019 17:00:42

82

384128190179

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:37:33

TRẦN XUÂN ĐẠI

18/03/2019 10:37:33

15/03/2019 17:00:43

83

384128190178

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:35:52

ĐỖ VĂN DỤ

18/03/2019 10:35:52

15/03/2019 17:00:43

84

384128190177

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:34:39

VŨ THỊ HƯƠNG

18/03/2019 10:34:39

15/03/2019 17:00:43

85

384128190176

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:33:18

TRẦN THỊ TƯƠI

18/03/2019 10:33:18

15/03/2019 17:00:44

86

384128190175

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:32:06

PHẠM VĂN CƯỜNG

18/03/2019 10:32:06

15/03/2019 17:00:44

87

384128190174

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:30:51

NGUYỄN THỊ OANH

18/03/2019 10:30:51

15/03/2019 17:00:45

88

384128190173

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:29:19

NGUYỄN VĂN LUẬN

18/03/2019 10:29:19

15/03/2019 17:00:45

89

384128190172

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:27:53

VŨ THỊ HUYỀN

18/03/2019 10:27:53

15/03/2019 17:00:45

90

384128190171

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:26:43

ĐINH VĂN THỦY

18/03/2019 10:26:43

15/03/2019 17:00:46

91

384132190072

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/03/2019 10:26:23

PHẠM VĂN QUÝ

18/03/2019 10:26:23

15/03/2019 10:30:01

92

384128190170

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:25:25

NGUYỄN VĂN THỂ

18/03/2019 10:25:25

15/03/2019 17:00:46

93

384128190169

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:23:59

ĐINH DANH THI

18/03/2019 10:23:59

15/03/2019 17:00:46

94

384128190168

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:20:09

LÊ VĂN PHỤC

18/03/2019 10:20:09

15/03/2019 17:00:47

95

384128190167

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:18:47

TRẦN VĂN NINH

18/03/2019 10:18:47

15/03/2019 17:00:47

96

384128190166

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:16:59

TRẦN VĂN QUANG

18/03/2019 10:16:59

15/03/2019 17:00:48

97

384128190165

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:15:17

NGÔ THỊ KIM DUNG

18/03/2019 10:15:17

15/03/2019 17:00:48

98

384128190164

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:13:57

PHẠM VĂN NGHỊ

18/03/2019 10:13:57

15/03/2019 17:00:48

99

384128190163

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:12:19

HOÀNG VĂN VINH

18/03/2019 10:12:19

15/03/2019 17:00:49

100

384128190162

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:10:53

HOÀNG TUẤN ANH

18/03/2019 10:10:53

15/03/2019 17:00:49

101

384128190161

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:09:27

NGUYỄN THỊ LÀNH

18/03/2019 10:09:27

15/03/2019 17:00:50

102

384128190160

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:08:10

PHẠM VĂN MẠNH

18/03/2019 10:08:10

15/03/2019 17:00:50

103

384128190159

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:06:30

PHẠM THỊ HÀ

18/03/2019 10:06:30

15/03/2019 17:00:50

104

384128190158

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 10:04:47

TRẦN VĂN HỮU

18/03/2019 10:04:47

15/03/2019 17:00:51

105

384128190157

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:58:03

TRẦN VĂN GIAO

18/03/2019 09:58:03

15/03/2019 17:00:51

106

384128190156

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:56:42

TRẦN VĂN ĐẤU

18/03/2019 09:56:42

15/03/2019 17:00:51

107

384128190155

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:55:14

TRẦN THỊ HƯƠNG

18/03/2019 09:55:14

15/03/2019 17:00:52

108

384128190154

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:53:46

NGUYỄN VĂN THỦY

18/03/2019 09:53:46

15/03/2019 17:00:52

109

384128190153

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:52:00

ĐINH THÙY TRANG

18/03/2019 09:52:00

15/03/2019 17:00:53

110

384128190152

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:50:28

ĐOÀN VĂN HIỆN

18/03/2019 09:50:28

15/03/2019 17:00:53

111

384128190151

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:49:06

TRẦN THỊ TƯƠI

18/03/2019 09:49:06

15/03/2019 17:00:53

112

384128190150

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:47:24

ĐOÀN THỊ THÚY

18/03/2019 09:47:24

15/03/2019 17:00:54

113

384128190149

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:45:49

TRẦN VĂN ÁNH

18/03/2019 09:45:49

15/03/2019 17:00:54

114

384128190148

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:44:28

LÊ THỊ VI

18/03/2019 09:44:28

15/03/2019 17:00:54

115

384128190147

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:39:12

HOÀNG THỊ THÚY NGA

18/03/2019 09:39:12

15/03/2019 17:00:55

116

384128190146

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:37:18

ĐINH VĂN THỦY

18/03/2019 09:37:18

15/03/2019 17:00:55

117

384128190145

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:36:02

NGUYỄN THỊ QUYÊN

18/03/2019 09:36:02

15/03/2019 17:00:55

118

384128190144

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:34:28

PHẠM DUY KHOÁI

18/03/2019 09:34:28

15/03/2019 17:00:56

119

384124190172

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/03/2019 09:33:46

NGUYỄN THỊ NGA

18/03/2019 09:33:46

15/03/2019 09:40:09

120

384128190143

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:33:04

BÀI THỊ THỦY

18/03/2019 09:33:04

15/03/2019 17:00:56

121

384124190171

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/03/2019 09:33:02

TRẦN THẾ VĨ

18/03/2019 09:33:02

15/03/2019 09:40:09

122

384124190170

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:32:10

TRẦN THẾ VĨ

18/03/2019 09:32:10

15/03/2019 09:40:10

123

384128190142

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:31:24

NGUYỄN VĂN ĐẠT

18/03/2019 09:31:24

15/03/2019 17:00:57

124

384124190169

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/03/2019 09:31:22

PHẠM THỊ DỊU

18/03/2019 09:31:22

15/03/2019 09:40:10

125

384128190141

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:29:52

DƯƠNG VĂN TIỆP

18/03/2019 09:29:52

15/03/2019 17:00:57

126

384128190140

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:28:28

NGUYỄN VĂN MINH

18/03/2019 09:28:28

15/03/2019 17:00:57

127

384125190108

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:28:08

NGÔ THỊ THÊU

18/03/2019 09:28:08

 

128

384128190139

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:26:52

TRẦN VĂN THÀNH

18/03/2019 09:26:52

15/03/2019 17:00:58

129

384128190138

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:24:43

HOÀNG THỊ HẢI

18/03/2019 09:24:43

15/03/2019 17:00:58

130

384128190137

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:23:01

CAO HỒNG THIẾT

18/03/2019 09:23:01

15/03/2019 17:00:58

131

384128190136

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:20:10

NGUYỄN THỊ HIỀN

18/03/2019 09:20:10

15/03/2019 17:00:59

132

384128190135

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:18:45

ĐỖ VĂN ĐẠI

18/03/2019 09:18:45

15/03/2019 17:00:59

133

384128190134

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:17:27

NGUYỄN THẾ ANH

18/03/2019 09:17:27

15/03/2019 17:01:00

134

384128190133

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:15:42

ĐỖ VĂN KHỚ

18/03/2019 09:15:42

15/03/2019 17:01:00

135

384125190107

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/03/2019 09:14:07

VŨ THỊ MỲ

18/03/2019 09:14:07

 

136

384128190132

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:13:56

PHẠM THỊ THÊU

18/03/2019 09:13:56

15/03/2019 17:01:00

137

384128190131

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:12:33

HOÀNG VĂN QUANG

18/03/2019 09:12:33

15/03/2019 17:01:01

138

384125190106

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/03/2019 09:12:07

ĐINH THỊ NHỜ

18/03/2019 09:12:07

 

139

384128190130

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:10:26

TRẦN QUANG LONG

18/03/2019 09:10:26

15/03/2019 17:01:01

140

384128190129

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:08:26

ĐOÀN VĂN GIẢNG

18/03/2019 09:08:26

15/03/2019 17:01:01

141

384128190128

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:06:53

TRẦN THỊ THOA

18/03/2019 09:06:53

15/03/2019 17:01:02

142

384128190127

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:05:03

NGUYỄN VĂN SỸ

18/03/2019 09:05:03

15/03/2019 17:01:02

143

384128190126

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:03:24

TRẦN VĂN PHAN

18/03/2019 09:03:24

15/03/2019 17:01:03

144

384121190124

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/03/2019 09:01:49

TRẦN VĂN BÁ

18/03/2019 09:01:49

15/03/2019 09:05:07

145

384128190125

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:01:16

TRẦN VĂN BẮC

18/03/2019 09:01:16

15/03/2019 17:01:03

146

384121190123

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 09:00:14

PHẠM VĂN QUYẾT

18/03/2019 09:00:14

15/03/2019 09:04:53

147

384128190124

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:57:46

NGUYỄN VĂN THÀNH

18/03/2019 08:57:46

15/03/2019 17:01:03

148

384128190123

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:54:53

PHẠM VĂN KHU

18/03/2019 08:54:53

15/03/2019 17:01:04

149

384128190122

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:53:39

TRẦN THỊ GIỎI

18/03/2019 08:53:39

15/03/2019 17:01:04

150

384128190121

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:52:28

LƯƠNG VĂN THÀNH

18/03/2019 08:52:28

15/03/2019 17:01:05

151

384128190120

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:51:21

NGUYỄN CÔNG ĐƯỜNG

18/03/2019 08:51:21

15/03/2019 17:01:05

152

384128190119

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:49:34

VŨ VĂN LINH

18/03/2019 08:49:34

15/03/2019 17:01:05

153

384128190118

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:48:28

TRẦN VĂN PHONG

18/03/2019 08:48:28

15/03/2019 17:01:06

154

384128190117

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:43:45

NGUYỄN VĂN NGỌC

18/03/2019 08:43:45

15/03/2019 17:01:06

155

384128190116

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:41:56

NGUYỄN VĂN HÙNG

18/03/2019 08:41:56

15/03/2019 17:01:06

156

384128190115

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:40:33

TRẦN VĂN BẮC

18/03/2019 08:40:33

15/03/2019 17:01:07

157

384128190114

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:38:53

TRẦN THỊ HẢO

18/03/2019 08:38:53

15/03/2019 17:01:07

158

384128190113

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:33:57

HOÀNG VĂN CƯƠNG

18/03/2019 08:33:57

15/03/2019 17:01:07

159

384128190112

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:33:04

HOÀNG VĂN VINH

18/03/2019 08:33:04

15/03/2019 17:01:08

160

384128190111

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:32:05

TÔ THỊ HẢI

18/03/2019 08:32:05

15/03/2019 17:01:08

161

384128190110

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:31:11

NGUYỄN VĂN THÀNH

18/03/2019 08:31:11

15/03/2019 17:01:09

162

384128190109

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:29:47

HOÀNG VĂN TUẤN

18/03/2019 08:29:47

15/03/2019 17:01:09

163

384128190108

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/03/2019 08:28:27

NGUYỄN VĂN VINH

18/03/2019 08:28:27

15/03/2019 17:01:09

164

384144190121

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 17:04:52

TRẦN THỊ TUYẾT

15/03/2019 17:00:00

14/03/2019 17:13:44

165

384144190120

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 17:03:43

TRẦN VĂN DŨNG

15/03/2019 17:00:00

14/03/2019 17:13:44

166

384144190119

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 17:02:47

TRẦN THỊ THU THỦY

15/03/2019 17:00:00

14/03/2019 17:13:45

167

384144190118

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 17:01:14

PHAN VĂN TƯ

15/03/2019 17:00:00

14/03/2019 17:13:45

168

384144190117

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 17:00:03

NGUYỄN VĂN NGỌC

15/03/2019 17:00:00

14/03/2019 17:13:45

169

384106190009

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

14/03/2019 16:59:49

NGUYỄN PHAN THI LONG

19/03/2019 16:59:49

14/03/2019 17:04:34

170

384144190116

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:58:58

VŨ KHẮC DƯỢC

15/03/2019 16:58:58

14/03/2019 17:13:46

171

384106190008

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

14/03/2019 16:58:13

LƯU HỮU PHÚC

19/03/2019 16:58:13

14/03/2019 17:04:35

172

384144190115

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:57:50

HOÀNG VĂN SẮC

15/03/2019 16:57:50

14/03/2019 17:13:46

173

384120190109

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/03/2019 16:57:36

NGÔ QUANG VINH

15/03/2019 16:57:36

14/03/2019 17:04:42

174

384127190062

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:57:24

TRẦN THỊ THÚY

15/03/2019 16:57:24

14/03/2019 17:01:07

175

384144190114

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:56:47

ĐỖ VĂN CƯỜNG

15/03/2019 16:56:47

14/03/2019 17:13:46

176

384120190108

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:56:39

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

15/03/2019 16:56:39

14/03/2019 17:04:42

177

384127190061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:56:03

NGUYỄN THỊ HOA

15/03/2019 16:56:03

14/03/2019 17:01:08

178

384120190107

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:55:47

NGUYỄN XUÂN THỦY

15/03/2019 16:55:47

14/03/2019 17:04:43

179

384144190113

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:55:41

NGUYỄN VĂN VIỆN

15/03/2019 16:55:41

14/03/2019 17:13:47

180

384120190106

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:54:52

NGUYỄN XUÂN THỦY

15/03/2019 16:54:52

14/03/2019 17:04:43

181

384144190112

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:54:36

PHẠM VĂN BIÊN

15/03/2019 16:54:36

14/03/2019 17:13:47

182

384127190060

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:54:04

NGUYỄN THỊ NHUNG

15/03/2019 16:54:04

14/03/2019 17:01:08

183

384120190105

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:54:02

NGUYỄN VĂN HẢI

15/03/2019 16:54:02

14/03/2019 17:04:44

184

384144190111

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:53:25

VŨ VĂN QUYỀN

15/03/2019 16:53:25

14/03/2019 17:13:59

185

384120190104

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:53:15

PHẠM THỊ HAY

15/03/2019 16:53:15

14/03/2019 17:04:44

186

384127190059

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:52:52

NGUYỄN VĂN HẢI

15/03/2019 16:52:52

14/03/2019 17:01:09

187

384120190103

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:52:31

PHẠM THỊ HAY

15/03/2019 16:52:31

14/03/2019 17:04:45

188

384144190110

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:52:00

BÙI VĂN HÀNH

15/03/2019 16:52:00

14/03/2019 17:13:59

189

384127190058

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:51:47

PHẠM THỊ PHƯƠNG

15/03/2019 16:51:47

14/03/2019 17:01:09

190

384120190102

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:51:40

PHẠM THỊ LUYẾN

15/03/2019 16:51:40

14/03/2019 17:04:45

191

384120190101

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:50:54

PHẠM THỊ LUYẾN

15/03/2019 16:50:54

14/03/2019 17:04:45

192

384144190109

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:50:33

TRẦN VĂN ĐOÀN

15/03/2019 16:50:33

14/03/2019 17:13:59

193

384120190100

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:50:06

NGUYỄN THỊ CẬY

15/03/2019 16:50:06

14/03/2019 17:04:46

194

384120190099

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:49:18

TẠ ĐĂNG KHOA

15/03/2019 16:49:18

14/03/2019 17:04:46

195

384144190108

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:49:17

TRẦN THỊ BẨY

15/03/2019 16:49:17

14/03/2019 17:14:00

196

384120190098

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:48:29

VŨ THỊ NGUYỆT

15/03/2019 16:48:29

14/03/2019 17:04:47

197

384120190097

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:47:39

BÙI THỊ CHÂU LOAN

15/03/2019 16:47:39

14/03/2019 17:04:47

198

384120190096

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:46:51

PHẠM VĂN ÂN

15/03/2019 16:46:51

14/03/2019 17:04:47

199

384120190095

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:45:33

PHẠM VĂN ÂN

15/03/2019 16:45:33

14/03/2019 17:04:48

200

384140190086

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:38:05

TRẦN THỊ THẮM

15/03/2019 16:38:05

 

201

384140190085

Đăng ký kết hôn

14/03/2019 16:37:01

PHẠM THẾ HÙNG

15/03/2019 16:37:01

 

202

384140190084

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:35:18

NGUYỄN VĂN VỊNH

15/03/2019 16:35:18

 

203

384144190107

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:34:47

TRẦN VĂN PHÌNH

15/03/2019 16:34:47

14/03/2019 17:14:00

204

384144190106

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:33:25

LÊ VĂN SINH

15/03/2019 16:33:25

14/03/2019 17:14:00

205

384144190105

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:31:21

NGUYỄN THỊ DUNG

15/03/2019 16:31:21

14/03/2019 17:14:01

206

384144190104

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:25:28

TRẦN THANH BÌNH

15/03/2019 16:25:28

14/03/2019 17:14:01

207

384144190103

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/03/2019 16:22:04

NGUYỄN THỊ KIM HƯỜNG

15/03/2019 16:22:04

14/03/2019 17:14:01

208

384121190122

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/03/2019 16:13:25

PHẠM VĂN HẢI

15/03/2019 16:13:25

14/03/2019 16:17:22

209

384131190079

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:06:07

TRẦN THỊ THỦY (CHỨNG THỰC SỔ HỘ KHẨU, CCCD SỐ: 171)

15/03/2019 16:06:07

14/03/2019 16:08:55

210

384131190078

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:03:58

TRẦN VĂN THỨC( CHỨNG THỰC CCCD SỐ:170)

15/03/2019 16:03:58

14/03/2019 16:08:56

211

384131190077

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 16:01:28

TRẦN THỊ HUYỀN

15/03/2019 16:01:28

14/03/2019 16:08:56

212

384138190079

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/03/2019 15:51:51

BÙI VĂN TÍNH

15/03/2019 15:51:51

 

213

384136190279

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/03/2019 15:40:03

NGUYỄN ĐỨC CHIẾN (KS 35)

15/03/2019 15:40:03

14/03/2019 15:44:09

214

384136190278

Đăng ký kết hôn

14/03/2019 15:36:30

PHAN THỊ NHẪN (KH 19)

15/03/2019 15:36:30

14/03/2019 15:44:26

215

384138190078

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/03/2019 15:16:32

NGUYỄN VĂN TÂN

15/03/2019 15:16:32

 

216

384138190077

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/03/2019 15:14:43

TRẦN THỊ THU

15/03/2019 15:14:43

 

217

384121190121

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 15:09:04

PHẠM THỊ TÂM

15/03/2019 15:09:04

14/03/2019 15:12:06

218

384121190120

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

14/03/2019 14:17:24

PHẠM VĂN NGỌC

15/03/2019 14:17:24

14/03/2019 14:21:18

219

384136190277

Đăng ký kết hôn

14/03/2019 14:09:29

VŨ VĂN DUY

15/03/2019 14:09:29

14/03/2019 14:13:29

220

384124190168

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

14/03/2019 10:42:30

TRẦN VĂN KIM

21/03/2019 10:42:30

14/03/2019 10:44:53

221

384105190225

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 10:26:25

NGUYỄN HỒNG SINH

19/03/2019 10:26:25

 

222

384105190224

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 10:00:07

BÙI THỊ NHẪN

19/03/2019 10:00:07

 

223

384138190076

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

14/03/2019 09:56:16

PHẠM THỊ SOI

21/03/2019 09:56:16

 

224

384105190223

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

14/03/2019 09:54:18

TRẦN THỊ HẰNG

19/03/2019 09:54:18

 

225

384105190222

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

14/03/2019 09:48:51

TRẦN TRUNG KIÊN

19/03/2019 09:48:51

 

226

384105190221

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 09:42:42

NGUYỄN THỊ NGỌC

19/03/2019 09:42:42

 

227

384105190220

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 09:33:57

PHẠM THỊ HOA

19/03/2019 09:33:57

 

228

384105190219

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 09:28:43

TRẦN THỊ LỆ

19/03/2019 09:28:43

 

229

384105190218

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 09:26:33

TRẦN DUY HIẾN

19/03/2019 09:26:33

 

230

384105190217

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 09:24:05

ĐỖ VĂN CHẤT

19/03/2019 09:24:05

 

231

384105190216

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 09:21:44

ĐỖ THỊ THÚ

19/03/2019 09:21:44

 

232

384121190119

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 09:06:11

TRẦN NGỌC KIM

15/03/2019 09:06:11

14/03/2019 09:10:08

233

384121190118

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

14/03/2019 09:04:53

TRẦN VĂN CÔNG

15/03/2019 09:04:53

14/03/2019 09:09:40

234

384105190215

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 08:39:56

PHẠM THỊ THÊM

19/03/2019 08:39:56

 

235

384105190214

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 08:36:23

VŨ DƯ ANH TUẤN

19/03/2019 08:36:23

 

236

384105190213

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 08:32:37

ĐINH THỊ LOAN

19/03/2019 08:32:37

 

237

384131190076

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

14/03/2019 08:30:41

TRẦN THỊ HOÀI( 037170000471

18/03/2019 08:30:41

14/03/2019 08:33:51

238

384105190212

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 08:29:38

ĐẶNG CÔNG TRỨ

19/03/2019 08:29:38

 

239

384131190075

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/03/2019 08:27:59

TRẦN VĂN BẮC (CCCD SỐ:168)

15/03/2019 08:27:59

14/03/2019 08:33:52

240

384105190211

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 08:27:46

LÊ VĂN HIỆP

19/03/2019 08:27:46

 

241

384105190210

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/03/2019 08:22:40

VŨ VĂN PHI

19/03/2019 08:22:40

 

242

384136190276

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 16:51:33

PHẠM THỊ HẰNG (Chứng thực CMND, số 222)

14/03/2019 16:51:33

14/03/2019 14:24:46

243

384136190275

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 16:50:10

TRẦN THIÊN PHÚ (Chứng thực giấy khai sinh, số 221)

14/03/2019 16:50:10

14/03/2019 14:24:46

244

384136190274

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 16:48:33

TRẦN THỊ THU (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 220)

14/03/2019 16:48:33

14/03/2019 14:24:47

245

384136190273

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 16:47:03

PHAN VĂN DOANH (Chứng thực CMND, số 219)

14/03/2019 16:47:03

14/03/2019 14:24:47

246

384136190272

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 16:45:48

NÔNG THỊ MƠ (Chứng thực giấy ra viện, số 218)

14/03/2019 16:45:48

14/03/2019 14:24:48

247

384136190271

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 16:44:00

LÊ VĂN NĂM (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 217, ĐTMG)

14/03/2019 16:44:00

14/03/2019 14:24:48

248

384136190270

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 16:42:31

NGUYỄN VĂN QUỐC (Chứng thực bằng TN THPT, số 216)

14/03/2019 16:42:31

14/03/2019 14:24:49

249

384122190144

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

13/03/2019 16:40:44

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

20/03/2019 16:40:44

15/03/2019 17:07:54

250

384136190269

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 16:38:51

PHAN THỊ ĐÀO (Chứng thực giấy đăng ký kết hôn, số 215)

14/03/2019 16:38:51

14/03/2019 14:24:49

251

384136190268

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 16:37:32

NGUYỄN THÁI HÀ (Chứng thực QĐ phục viên)

14/03/2019 16:37:32

14/03/2019 14:24:49

252

384136190267

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 16:36:18

TRẦN XUÂN CƯƠNG (Chứng thực bằng TNĐH, số 213)

14/03/2019 16:36:18

14/03/2019 14:24:50

253

384136190266

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 16:34:57

PHẠM THỊ KIM NHUNG (Chứng thực giấy chứng nhận kết hôn, số 212, ĐTMG)

14/03/2019 16:34:57

14/03/2019 14:24:50

254

384136190265

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 16:31:46

TRẦN XUÂN CƯƠNG (Chứng thực QĐ lương, số 211)

14/03/2019 16:31:46

14/03/2019 14:24:51

255

384128190107

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/03/2019 15:26:13

NGUYỄN THỊ HUẾ

14/03/2019 15:26:13

15/03/2019 17:01:10

256

384125190105

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 15:23:20

TRẦN THỊ THƠM

14/03/2019 15:23:20

13/03/2019 16:06:45

257

384125190104

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 15:22:32

VŨ THẾ VẠN

14/03/2019 15:22:32

13/03/2019 16:06:46

258

384125190103

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 15:21:19

TRẦN GIA DUY

14/03/2019 15:21:19

13/03/2019 16:06:47

259

384128190106

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/03/2019 15:06:59

NGUYỄN VĂN HUYNH

14/03/2019 15:06:59

15/03/2019 08:28:14

260

384136190264

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/03/2019 15:05:05

TRẦN ĐỨC NGOẠN (XNTTHN 20)

14/03/2019 15:05:05

13/03/2019 15:15:28

261

384136190263

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/03/2019 15:01:27

NGUYỄN THỊ THÚY (XNTTHN 19)

14/03/2019 15:01:27

13/03/2019 15:15:50

262

384136190262

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/03/2019 14:50:55

TRẦN VIỆT BẮC

14/03/2019 14:50:55

13/03/2019 14:59:44

263

384121190117

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

13/03/2019 10:49:13

NGUYỄN VĂN THẢNH

14/03/2019 10:49:13

14/03/2019 09:04:21

264

384140190083

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 10:31:52

NGUYỄN THỊ THU TRANG

14/03/2019 10:31:52

14/03/2019 16:40:53

265

384140190082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 10:30:24

VŨ THỊ MINH PHƯƠNG

14/03/2019 10:30:24

14/03/2019 16:40:54

266

384140190081

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 10:28:56

HOÀNG THỊ MƯỜI

14/03/2019 10:28:56

14/03/2019 16:40:54

267

384140190080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 10:27:04

VŨ THỊ VỤ

14/03/2019 10:27:04

14/03/2019 16:40:55

268

384140190079

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 10:24:31

PHẠM VĂN TÀI

14/03/2019 10:24:31

14/03/2019 16:40:55

269

384136190261

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 09:22:18

NGUYỄN THỊ THANH (Chứng thực QĐ lương, số 210)

14/03/2019 09:22:18

13/03/2019 15:20:02

270

384127190057

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

13/03/2019 09:22:03

TRẦN VĂN DŨNG

14/03/2019 09:22:03

13/03/2019 09:28:15

271

384127190056

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 09:15:18

TRẦN VĂN DŨNG

14/03/2019 09:15:18

13/03/2019 09:28:17

272

384127190055

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 09:12:46

PHAN VĂN TÍNH

14/03/2019 09:12:46

13/03/2019 09:28:17

273

384127190054

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 09:11:22

PHẠM THỊ DÂNG

14/03/2019 09:11:22

13/03/2019 09:28:18

274

384127190053

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 09:09:33

PHẠM THỊ LÝ

14/03/2019 09:09:33

13/03/2019 09:28:18

275

384136190260

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 09:00:25

HOÀNG TUẤN NGỌC (Chứng thực QĐ Lương, số 209, ĐTMG)

14/03/2019 09:00:25

13/03/2019 15:20:14

276

384136190259

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 08:58:27

NGUYỄN THỊ HƯỜNG (Chứng thực bằng TNĐH, số 2018)

14/03/2019 08:58:27

13/03/2019 15:20:28

277

384135190195

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

13/03/2019 08:44:02

TRẦN ĐỨC LỘC

14/03/2019 08:44:02

13/03/2019 16:34:27

278

384135190194

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

13/03/2019 08:42:37

TRẦN XUÂN VINH

14/03/2019 08:42:37

13/03/2019 16:34:28

279

384135190193

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 08:41:33

NGUYỄN THỊ MƠ

14/03/2019 08:41:33

13/03/2019 16:34:28

280

384135190192

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 08:40:15

VŨ TRƯỜNG SƠN

14/03/2019 08:40:15

13/03/2019 16:34:29

281

384135190191

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 08:39:11

VŨ VĂN THÔNG

14/03/2019 08:39:11

13/03/2019 16:34:29

282

384135190190

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 08:38:04

TRẦN THỊ DUNG

14/03/2019 08:38:04

13/03/2019 16:34:29

283

384135190189

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 08:36:53

DƯƠNG THỊ HOÀI

14/03/2019 08:36:53

13/03/2019 16:34:30

284

384135190188

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

13/03/2019 08:35:15

TRẦN THỊ NGA

14/03/2019 08:35:15

13/03/2019 16:34:30

285

384135190187

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

13/03/2019 08:34:05

VŨ THỊ CÀI

14/03/2019 08:34:05

13/03/2019 16:34:31

286

384135190186

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

13/03/2019 08:33:12

TRẦN NGỌC CÔNG

14/03/2019 08:33:12

13/03/2019 16:34:31

287

384125190102

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/03/2019 08:24:29

PHẠM VĂN MÙI

14/03/2019 08:24:29

13/03/2019 08:29:26

288

384121190116

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/03/2019 08:06:18

TRẦN XUÂN MONG

14/03/2019 08:06:18

13/03/2019 08:09:55

289

384124190167

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 17:12:33

VŨ THỊ HÀ

13/03/2019 17:00:00

12/03/2019 17:16:51

290

384124190166

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

12/03/2019 17:10:31

PHẠM VĂN THÁI

13/03/2019 17:00:00

12/03/2019 17:16:52

291

384124190165

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

12/03/2019 17:08:20

LÊ THỊ SEN

15/03/2019 17:00:00

12/03/2019 17:16:52

292

384140190078

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/03/2019 17:07:16

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

13/03/2019 17:00:00

13/03/2019 10:22:07

293

384140190077

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

12/03/2019 17:05:26

TRƯƠNG VĂN TIẾN

19/03/2019 17:00:00

13/03/2019 10:22:08

294

384140190076

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/03/2019 17:03:18

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

13/03/2019 17:00:00

13/03/2019 10:22:08

295

384140190075

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 17:00:50

PHẠM VĂN TÀI

13/03/2019 17:00:00

13/03/2019 10:22:09

296

384119190130

cấp bản sao trích lục khai sinh

12/03/2019 16:56:04

VŨ VĂN QUANG

13/03/2019 16:56:04

12/03/2019 17:00:18

297

384119190129

cấp bản sao trích lục tử

12/03/2019 16:54:17

VŨ LÊ HUÂN

13/03/2019 16:54:17

12/03/2019 17:00:19

298

384140190074

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 16:52:43

NGUYỄN VĂN CÔNG

13/03/2019 16:52:43

13/03/2019 10:22:09

299

384140190073

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 16:50:33

PHẠM VĂN GIANG

13/03/2019 16:50:33

13/03/2019 10:22:10

300

384119190128

cấp bản sao trích lục kết hôn

12/03/2019 16:47:42

PHẠM THỊ NGỌC LAN

13/03/2019 16:47:42

12/03/2019 17:00:19

301

384140190072

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 16:47:13

MAI VĂN BẰNG

13/03/2019 16:47:13

13/03/2019 10:22:10

302

384119190127

cấp bản sao trích lục khai sinh

12/03/2019 16:45:30

TRIỆU QUỐC HÙNG

13/03/2019 16:45:30

12/03/2019 17:00:20

303

384140190071

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 16:44:41

ĐINH THỊ HOA

13/03/2019 16:44:41

13/03/2019 10:22:10

304

384119190126

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/03/2019 16:43:32

TRIỆU QUỐC HÙNG

13/03/2019 16:43:32

12/03/2019 17:00:20

305

384127190052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 16:19:49

ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG

13/03/2019 16:19:49

13/03/2019 09:28:18

306

384122190143

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 16:17:45

ĐINH THỊ HÒA

13/03/2019 16:17:45

15/03/2019 17:07:54

307

384122190142

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/03/2019 16:16:25

ĐỖ VĂN AN

13/03/2019 16:16:25

15/03/2019 17:07:55

308

384122190141

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

12/03/2019 16:15:02

PHẠM THỊ YẾN

19/03/2019 16:15:02

15/03/2019 17:07:55

309

384121190115

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 16:13:33

TRẦN QUỐC TRÍ

13/03/2019 16:13:33

12/03/2019 16:20:03

310

384122190140

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 16:13:09

VŨ TẤN GIANG

13/03/2019 16:13:09

15/03/2019 17:07:55

311

384105190209

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước Nhật Bản

12/03/2019 15:55:59

VŨ THỊ HƯỜNG

28/03/2019 15:55:59

12/03/2019 16:25:04

312

384142190012

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/03/2019 15:55:19

HOANG THI LIEN

13/03/2019 15:55:19

 

313

384123190173

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 15:53:39

NGUYỄN THỊ NHUNG

13/03/2019 15:53:39

12/03/2019 16:36:57

314

384105190208

Đăng ký kết hôn với ong SAGNIER OLIVIER DANIEL, quốc tịch Pháp

12/03/2019 15:52:37

BÙI THỊ HẠNH

01/04/2019 17:00:00

12/03/2019 16:15:08

315

384123190172

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 15:51:45

TRƯƠNG THỊ THÚY

13/03/2019 15:51:45

12/03/2019 16:36:57

316

384136190258

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 15:50:19

NGUYỄN THÀNH LÂM (Chứng thực giấy chứng nhận khuyết tật, số 207, ĐTMG)

13/03/2019 15:50:19

12/03/2019 16:41:01

317

384123190171

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 15:49:36

PHẠM VĂN THIỆN

13/03/2019 15:49:36

12/03/2019 16:36:58

318

384105190207

Cải chính chữ đệm của người mẹ từ Bùi Thị Chung thành Bùi Thị Kim Chung

12/03/2019 15:48:39

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

15/03/2019 15:48:39

12/03/2019 16:25:05

319

384123190170

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 15:47:54

DƯƠNG THỊ SÁCH

13/03/2019 15:47:54

12/03/2019 16:36:58

320

384105190206

Cải chính năm sinh của người cha từ sinh năm 1979 thành sinh năm 1974; năm sinh của người mẹ từ sinh năm 1979 thành sinh năm 1978

12/03/2019 15:45:28

ĐOÀN THỊ HUYỀN TRANG

15/03/2019 15:45:28

12/03/2019 16:25:06

321

384136190257

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 15:44:57

TRẦN THỊ THU TRANG (Chứng thực CMND, số 206)

13/03/2019 15:44:57

12/03/2019 15:49:30

322

384105190205

Thay đổi tên từ Vương Thế Kiệt thành Vương Quốc An

12/03/2019 15:43:29

VƯƠNG THẾ KIỆT

15/03/2019 15:43:29

12/03/2019 16:25:06

323

384142190011

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

12/03/2019 15:43:20

TRAN VAN HONG

14/03/2019 15:43:20

 

324

384105190204

Cải chính quê quán của người mẹ từ xã Kim Định, KIm Sơn, Ninh Bình thành xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình

12/03/2019 15:41:25

TRẦN PHƯƠNG THẢO

15/03/2019 15:41:25

12/03/2019 16:25:07

325

384105190203

Cải chính quê quán từ xóm 3 xã Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình thành xã Kim Định, KIm Sơn, tỉnh Ninh Bình

12/03/2019 15:38:26

TRẦN VĂN TÚ

15/03/2019 15:38:26

12/03/2019 16:25:07

326

384123190169

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 15:36:56

LẠI VĂN HUÂN

13/03/2019 15:36:56

12/03/2019 16:36:58

327

384105190202

Cải chính chữ đệm và ngày, tháng sinh từ Bùi Thị Thùy Dương sinh ngày 26/10/2000 thành Bùi Thùy Dương sinh ngày 01/10/2000; cải chính tên của người mẹ từ Đỗ Thị Hạnh thành Đỗ Thị Hiền

12/03/2019 15:36:07

BÙI THỊ THÙY DƯƠNG

15/03/2019 15:36:07

12/03/2019 16:25:08

328

384136190256

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 15:35:47

LÊ VĂN NIN (Chứng thực CMND, số 205)

13/03/2019 15:35:47

12/03/2019 15:49:31

329

384123190168

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 15:34:23

LÃ MAI HÀO

13/03/2019 15:34:23

12/03/2019 16:36:59

330

384136190255

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 15:33:44

VŨ VIẾT HÙNG (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 204)

13/03/2019 15:33:44

12/03/2019 15:49:32

331

384105190201

Cải chính quê quán của bản thân và quê quán của người cha từ Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình thành xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

12/03/2019 15:33:07

MAI THỊ TỐ UYÊN

15/03/2019 15:33:07

12/03/2019 16:25:08

332

384123190167

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 15:32:15

PHẠM ĐỨC CẢNH

13/03/2019 15:32:15

12/03/2019 16:36:59

333

384123190166

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 15:30:25

NGUYỄN TUẤN  ANH

13/03/2019 15:30:25

12/03/2019 16:37:00

334

384134190019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 15:05:41

KHỔNG THỊ HỒI

13/03/2019 15:05:41

12/03/2019 15:11:42

335

384134190018

Thủ tục đăng ký khai tử

12/03/2019 15:03:50

ĐỖ THỊ YÊN

13/03/2019 15:03:50

12/03/2019 15:12:32

336

384131190074

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

12/03/2019 14:50:16

PHAN VĂN LẬP( ĐK LẠI KHAI SINH SỐ: 42

19/03/2019 14:50:16

14/03/2019 08:33:53

337

384121190114

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

12/03/2019 14:38:30

PHẠM THỊ VỪNG

19/03/2019 14:38:30

12/03/2019 14:42:26

338

384124190164

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 14:33:26

PHẠM THỊ LEN

13/03/2019 14:33:26

12/03/2019 17:16:53

339

384121190113

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

12/03/2019 14:27:12

ĐỖ VĂN KHÍCH

13/03/2019 14:27:12

12/03/2019 14:35:44

340

384144190102

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:52:05

NGÔ TÙY UYÊN

13/03/2019 10:52:05

12/03/2019 11:03:49

341

384144190101

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:50:24

TRẦN MẠNH LINH

13/03/2019 10:50:24

12/03/2019 11:03:49

342

384144190100

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:48:54

TRẦN VĂN LONG

13/03/2019 10:48:54

12/03/2019 11:03:50

343

384144190099

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:47:18

ĐỖ THỊ NHUNG

13/03/2019 10:47:18

12/03/2019 11:03:50

344

384144190098

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:45:54

TRẦN THỊ HUỆ

13/03/2019 10:45:54

12/03/2019 11:03:50

345

384144190097

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:43:17

VŨ VĂN QUỲNH

13/03/2019 10:43:17

12/03/2019 11:03:51

346

384144190096

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:41:52

VŨ HỒNG PHONG

13/03/2019 10:41:52

12/03/2019 11:03:51

347

384144190095

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:40:20

HOÀNG THỊ MNH

13/03/2019 10:40:20

12/03/2019 11:03:52

348

384144190094

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:38:52

ĐỖ VĂN QUANG

13/03/2019 10:38:52

12/03/2019 11:03:52

349

384144190093

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:37:30

NGUYỄN THỊ THÚY

13/03/2019 10:37:30

12/03/2019 11:03:52

350

384144190092

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:35:59

TRẦN VĂN DƯƠNG

13/03/2019 10:35:59

12/03/2019 11:03:53

351

384144190091

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:34:38

TRẦN VĂN VĨNH

13/03/2019 10:34:38

12/03/2019 11:03:53

352

384144190090

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:32:58

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

13/03/2019 10:32:58

12/03/2019 11:03:53

353

384144190089

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/03/2019 10:31:21

PHẠM THỊ LÀ

13/03/2019 10:31:21

12/03/2019 11:03:54

354

384131190073

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

12/03/2019 10:27:52

NGUYỄN THỊ DUYÊN( CHỨNG THỰC SỐ:36)

14/03/2019 10:27:52

12/03/2019 14:09:34

355

384131190072

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

12/03/2019 10:25:27

TRƯƠNG THỊ BÊ( CHỨNG THỰC SỐ:37)

14/03/2019 10:25:27

12/03/2019 14:09:36

356

384127190051

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 10:15:33

LÊ THỊ QUYẾN

13/03/2019 10:15:33

12/03/2019 10:29:45

357

384127190050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 10:09:00

ĐỖ THỊ HƯƠNG

13/03/2019 10:09:00

12/03/2019 10:30:58

358

384125190101

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/03/2019 09:59:41

NGUYỄN BA DUY

13/03/2019 09:59:41

13/03/2019 08:29:27

359

384130190096

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

12/03/2019 09:43:07

TRẦN THỊ THANH

14/03/2019 09:43:07

12/03/2019 09:47:29

360

384130190095

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

12/03/2019 09:42:05

NGUYỄN VĂN HẠNH

14/03/2019 09:42:05

12/03/2019 09:47:30

361

384130190094

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

12/03/2019 09:40:25

TRẦN THỊ THOA

13/03/2019 09:40:25

12/03/2019 09:47:30

362

384130190093

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 09:38:20

NGUYỄN VĂN HOÀNG

13/03/2019 09:38:20

12/03/2019 09:47:31

363

384130190092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 09:37:06

TRẦN THỊ TUYẾT

13/03/2019 09:37:06

12/03/2019 09:47:31

364

384130190091

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 09:35:56

ĐINH VĂN PHƯƠNG

13/03/2019 09:35:56

12/03/2019 09:47:32

365

384125190100

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 09:08:23

PHẠM NGỌC HẢI

13/03/2019 09:08:23

13/03/2019 08:29:28

366

384141190079

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 09:05:50

PHẠM VĂN CHUNG

13/03/2019 09:05:50

 

367

384141190078

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

12/03/2019 09:01:24

PHAN VĂN ĐẠI

13/03/2019 09:01:24

12/03/2019 09:05:10

368

384125190099

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 08:49:02

NINH CÔNG TOÀN

13/03/2019 08:49:02

13/03/2019 08:29:28

369

384125190098

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/03/2019 08:47:50

ĐOÀN VĂN SƠN

13/03/2019 08:47:50

13/03/2019 08:29:29

370

384121190112

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

12/03/2019 08:43:47

PHẠM VĂN TIÊU

13/03/2019 08:43:47

12/03/2019 08:48:28

371

384121190111

Thủ tục đăng ký khai tử

12/03/2019 08:34:33

PHẠM THỊ VỪNG

13/03/2019 08:34:33

12/03/2019 08:48:12

372

384118190036

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

12/03/2019 08:13:51

NGUYỄN VĂN HẠNH

14/03/2019 08:13:51

 

373

384118190035

Đăng ký kết hôn

12/03/2019 07:59:56

VŨ VĂN QUANG

13/03/2019 07:59:56

 

374

384131190071

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/03/2019 07:52:44

NGUYỄN THỊ LIÊN(ĐĂNG KÝ LẠI KS)

13/03/2019 07:52:44

12/03/2019 07:58:24

375

384131190070

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 07:46:44

PHẠM VĂN TÂM( CHỨNG THỰC CMND SỐ:1600

13/03/2019 07:46:44

12/03/2019 07:58:25

376

384131190069

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 07:42:32

TRẦN VĂN PHÚC

13/03/2019 07:42:32

12/03/2019 07:58:25

377

384131190068

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/03/2019 07:40:36

HOÀNG VĂN TỨ( CHỨNG THỰC CCCD SỐ 158)

13/03/2019 07:40:36

12/03/2019 07:58:26

378

384122190139

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 17:12:09

VŨ ANH TOẢN

12/03/2019 17:00:00

15/03/2019 17:07:56

379

384140190070

Thủ tục đăng ký khai tử

11/03/2019 17:11:24

TRƯƠNG THỊ HOA

12/03/2019 17:00:00

12/03/2019 16:43:09

380

384122190138

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 17:10:08

NGUYỄN VĂN HIẾU

12/03/2019 17:00:00

15/03/2019 17:07:56

381

384122190137

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 17:08:27

HOÀNG THỊ MÁT

12/03/2019 17:00:00

15/03/2019 17:07:56

382

384120190094

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

11/03/2019 17:08:21

PHẠM VĂN TÁM

12/03/2019 17:00:00

11/03/2019 17:12:43

383

384140190069

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 17:07:50

PHẠM VĂN TÀI

12/03/2019 17:00:00

12/03/2019 16:43:09

384

384140190068

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 17:06:39

PHẠM VĂN TÀI

12/03/2019 17:00:00

12/03/2019 16:43:10

385

384120190093

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 17:05:10

PHẠM VĂN TÁM

12/03/2019 17:00:00

11/03/2019 17:12:44

386

384140190067

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 17:05:03

HOÀNG VĂN TRỌNG

12/03/2019 17:00:00

12/03/2019 16:43:10

387

384120190092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 17:04:10

BÙI THỊ CHÂU LOAN

12/03/2019 17:00:00

11/03/2019 17:12:44

388

384120190091

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 17:02:41

NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

12/03/2019 17:00:00

11/03/2019 17:12:45

389

384140190066

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 17:02:16

TRƯƠNG NGỌC GIÁP

12/03/2019 17:00:00

12/03/2019 16:43:11

390

384140190065

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 17:00:05

TRƯƠNG NGỌC GIÁP

12/03/2019 17:00:00

12/03/2019 16:43:11

391

384140190064

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 16:57:56

NGUYỄN VĂN HOÀNG

12/03/2019 16:57:56

12/03/2019 16:43:11

392

384138190075

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

11/03/2019 16:35:06

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

12/03/2019 16:35:06

 

393

384121190110

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

11/03/2019 16:32:42

TTPHAMJ VĂN TIỆP

12/03/2019 16:32:42

11/03/2019 16:35:36

394

384138190074

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 16:24:48

NGUYỄN VĂN CÔNG

12/03/2019 16:24:48

 

395

384138190073

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 16:22:35

VŨ VĂN DŨNG

12/03/2019 16:22:35

 

396

384135190185

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 16:21:13

VŨ THỊ CÚC

12/03/2019 16:21:13

11/03/2019 16:31:07

397

384135190184

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 16:19:20

PHẠM THỊ OANH

12/03/2019 16:19:20

11/03/2019 16:31:08

398

384135190183

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

11/03/2019 16:18:14

NGUYỄN HỒNG QUANG

12/03/2019 16:18:14

11/03/2019 16:31:08

399

384135190182

Đăng ký kết hôn

11/03/2019 16:17:01

NGUYỄN VĂN TÁM

12/03/2019 16:17:01

11/03/2019 16:31:09

400

384124190163

Đăng ký kết hôn

11/03/2019 16:02:56

PHẠM VĂN HIẾN

12/03/2019 16:02:56

11/03/2019 16:32:21

401

384127190049

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 16:00:47

PHẠM VĂN CÔNG

12/03/2019 16:00:47

11/03/2019 17:01:25

402

384105190200

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/03/2019 15:57:35

TRÀN ỨNG DƯƠNG

14/03/2019 15:57:35

11/03/2019 16:49:14

403

384127190048

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 15:56:09

TRẦN VĂN THƯỢNG

12/03/2019 15:56:09

11/03/2019 17:02:01

404

384127190047

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 15:39:30

ĐỖ VĂN QUYẾT

12/03/2019 15:39:30

11/03/2019 15:44:24

405

384127190046

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 15:37:17

HOÀNG VĂN LƯU

12/03/2019 15:37:17

11/03/2019 15:44:49

406

384135190181

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 15:37:15

TRẦN THỊ HOÀI

12/03/2019 15:37:15

11/03/2019 16:31:09

407

384124190162

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 15:36:03

ĐÀO THỊ GẤM

12/03/2019 15:36:03

11/03/2019 15:39:33

408

384127190045

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 15:36:01

TRẦN VĂN HƯNG

12/03/2019 15:36:01

11/03/2019 15:45:47

409

384124190161

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 15:34:47

NGUYỄN QUỐC LẬP

12/03/2019 15:34:47

11/03/2019 15:39:34

410

384127190044

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

11/03/2019 15:34:16

TRẦN VĂN HƯNG

12/03/2019 15:34:16

11/03/2019 15:46:17

411

384124190160

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

11/03/2019 15:33:33

PHẠM THỊ HUỆ

12/03/2019 15:33:33

11/03/2019 15:39:35

412

384127190043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 15:32:14

MAI VĂN QUÂN

12/03/2019 15:32:14

11/03/2019 15:46:44

413

384136190254

Đăng ký kết hôn

11/03/2019 15:09:32

PHAN TÀI NĂNG (KH 17)

12/03/2019 15:09:32

11/03/2019 15:14:58

414

384135190180

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

11/03/2019 15:03:39

CAO VĂN TỐT

12/03/2019 15:03:39

11/03/2019 16:31:09

415

384136190253

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

11/03/2019 15:02:33

LƯƠNG VĂN THÀNH (XNTTHN 18)

12/03/2019 15:02:33

11/03/2019 15:08:10

416

384136190252

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

11/03/2019 15:00:02

NGUYỄN THỊ NGUYÊN (XNTTHN 17)

12/03/2019 15:00:02

11/03/2019 15:08:33

417

384135190179

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

11/03/2019 14:53:41

ĐỖ TIẾN SANG

12/03/2019 14:53:41

11/03/2019 16:31:10

418

384135190178

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

11/03/2019 14:52:36

TRẦN THỊ THÙY LINH

12/03/2019 14:52:36

11/03/2019 16:31:10

419

384135190177

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

11/03/2019 14:51:00

TRẦN VĂN THẮNG

12/03/2019 14:51:00

11/03/2019 16:31:11

420

384105190199

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/03/2019 14:23:22

ĐỖ VĂN CHUNG

14/03/2019 14:23:22

11/03/2019 16:49:15

421

384105190198

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

11/03/2019 13:59:27

LÊ VĂN ANH

14/03/2019 13:59:27

11/03/2019 16:49:16

422

384124190159

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 10:23:28

TRẦN VĂN ÂN

12/03/2019 10:23:28

11/03/2019 10:32:11

423

384124190158

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2019 10:21:45

TRẦN VĂN ÂN

12/03/2019 10:21:45

11/03/2019 10:32:12

424

384124190157

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

11/03/2019 10:20:00

VŨ THẾ VINH

12/03/2019 10:20:00

11/03/2019 10:32:12

425

384132190071

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

11/03/2019 10:19:37

TRẦN THỊ HUỆ

18/03/2019 10:19:37

15/03/2019 10:30:15

426

384124190156

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

11/03/2019 10:16:42

PHẠM VĂN TÁM

12/03/2019 10:16:42

11/03/2019 10:32:13

427

384126190067

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 10:06:45

PHẠM VĂN NGỌ

12/03/2019 10:06:45

11/03/2019 10:35:08

428

384126190066

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/03/2019 09:53:38

NGUYỄN ĐỨC TRÌNH

12/03/2019 09:53:38

11/03/2019 10:35:09

429

384105190197

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/03/2019 09:14:51

MAI THỊ TUYẾT

14/03/2019 09:14:51

11/03/2019 16:49:16

430

384138190072

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

11/03/2019 08:58:30

PHẠM THỊ SOI

12/03/2019 08:58:30

 

431

384105190196

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/03/2019 07:55:54

VŨ VĂN DOANH

14/03/2019 07:55:54

11/03/2019 16:49:17

432

384132190070

Đăng ký kết hôn

09/03/2019 10:02:27

ĐINH VĂN TÀI

11/03/2019 17:00:00

09/03/2019 10:06:07

433

384131190067

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/03/2019 10:01:53

NGUYỄN THỊ DIỄM (CHỨNG THỰC CMND, SỔ HỘ KHẨU SỐ: 154)

11/03/2019 17:00:00

12/03/2019 07:58:26

434

384132190069

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

09/03/2019 10:01:17

ĐINH VĂN THÁI

15/03/2019 17:00:00

09/03/2019 10:06:25

435

384132190068

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/03/2019 10:00:09

ĐOÀN VĂN KIÊN

11/03/2019 17:00:00

09/03/2019 10:06:52

436

384125190097

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/03/2019 09:50:59

NGUYỄN VĂN TÚ

11/03/2019 17:00:00

09/03/2019 09:54:45

437

384125190096

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/03/2019 09:50:00

TRẦN THỊ NỤ

11/03/2019 17:00:00

09/03/2019 09:54:46