Hôm nay, Thứ ba ngày 16/07/2019

Hành chính công

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384133180343

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/11/2018 15:43:34

NGUYỄN VĂN KHÁNH

08/11/2018 15:43:34

08/11/2018 14:21:34

2

384133180342

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/11/2018 15:40:11

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

08/11/2018 15:40:11

08/11/2018 14:21:35

3

384133180341

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/11/2018 15:38:06

PHẠM VĂN VIỆT

08/11/2018 15:38:06

08/11/2018 14:21:35

4

384133180340

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/11/2018 15:35:56

TRẦN THỊ MƠ

08/11/2018 15:35:56

08/11/2018 14:21:35

5

384133180339

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/11/2018 15:33:59

NGUYỄN THỊ CHIÊN

08/11/2018 15:33:59

08/11/2018 14:21:35

6

384133180338

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/11/2018 15:32:28

TRẦN THỊ NHẠN

08/11/2018 15:32:28

08/11/2018 14:21:35

7

384133180337

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

07/11/2018 15:30:28

PHẠM THỊ THÙY HƯƠNG

08/11/2018 15:30:28

08/11/2018 14:21:35

8

384133180336

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/11/2018 09:28:08

PHẠM VĂN TUẤN

08/11/2018 09:28:08

07/11/2018 15:44:01

9

384133180335

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/11/2018 15:39:58

NGUYỄN ĐẶNG ĐÌNH

07/11/2018 15:39:58

07/11/2018 09:33:18

10

384133180334

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/11/2018 09:30:57

TRẦN VĂN HẢI

07/11/2018 09:30:57

07/11/2018 09:33:19

11

384133180333

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

05/11/2018 16:17:21

DƯƠNG THỊ HỒNG

07/11/2018 16:17:21

06/11/2018 09:16:41

12

384133180332

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

05/11/2018 16:14:09

ĐỖ VĂN THÀNH

07/11/2018 16:14:09

06/11/2018 09:16:41

13

384133180331

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/11/2018 16:11:50

LÊ THỊ LEN

06/11/2018 16:11:50

06/11/2018 09:16:41

14

384133180330

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/11/2018 16:10:11

LÊ NGỌC OANH

06/11/2018 16:10:11

06/11/2018 09:16:41

15

384133180329

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/11/2018 16:07:53

NGUYỄN THỊ XUÂN THU

06/11/2018 16:07:53

06/11/2018 09:16:41

16

384133180328

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/11/2018 16:06:21

NGUYỄN THỊ RÀNG

06/11/2018 16:06:21

06/11/2018 09:16:41

17

384124180264

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/11/2018 15:30:25

NGUYỄN THỊ TUYẾT

12/11/2018 15:30:25

09/11/2018 15:32:06

18

384124180263

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

09/11/2018 14:47:40

PHẠM THỊ HÀ

12/11/2018 14:47:40

09/11/2018 14:50:11

19

384124180262

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

08/11/2018 09:16:04

NGUYỄN THỊ THU

09/11/2018 09:16:04

08/11/2018 09:17:33

20

384124180261

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/11/2018 08:50:25

PHẠM NGỌC CHÂU

06/11/2018 08:50:25

05/11/2018 08:51:54

21

384122180317

Đăng ký kết hôn

09/11/2018 16:11:23

PHẠM THỊ HƯỜNG

12/11/2018 16:11:23

 

22

384122180316

Thủ tục đăng ký khai tử

09/11/2018 15:53:45

MAI THỊ HƯƠNG

12/11/2018 15:53:45

 

23

384122180315

Đăng ký kết hôn

09/11/2018 15:51:21

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

12/11/2018 15:51:21

 

24

384122180314

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/11/2018 08:43:07

PHẠM THỊ KIỀU CHINH

12/11/2018 08:43:07

 

25

384122180313

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/11/2018 08:41:47

MAI VĂN CHINH

12/11/2018 08:41:47

 

26

384122180312

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

07/11/2018 16:20:23

TRẦN THỊ DỊU

08/11/2018 16:20:23

 

27

384122180311

Đăng ký kết hôn

07/11/2018 16:19:06

ĐINH THỊ UYÊN

08/11/2018 16:19:06

 

28

384122180310

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/11/2018 16:15:12

VŨ VĂN DIỆP

08/11/2018 16:15:12

 

29

384122180309

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

06/11/2018 17:04:52

NGUYỄN VĂN TÂM

07/11/2018 17:00:00

 

30

384122180308

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

06/11/2018 17:02:13

PHẠM THỊ ĐÀO

07/11/2018 17:00:00

 

31

384122180307

Đăng ký kết hôn

06/11/2018 16:58:56

NGUYỄN VĂN KHANG

07/11/2018 16:58:56

 

32

384122180306

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

05/11/2018 16:54:25

NGUYỄN THỊ LÀNH

06/11/2018 16:54:25

 

33

384122180305

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

05/11/2018 16:52:32

MAI VĂN QUANG

06/11/2018 16:52:32

 

34

384122180304

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/11/2018 16:49:07

NGUYỄN VĂN HÀO

06/11/2018 16:49:07

 

35

384122180303

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/11/2018 16:47:31

LÊ VĂN THÀNH

06/11/2018 16:47:31

 

36

384106180001

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

08/11/2018 08:07:40

PHẠM VĂN HIẾU

13/11/2018 08:07:40

08/11/2018 08:11:16

37

384106180000

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

08/11/2018 07:59:17

ĐỖ VĂN VIỆT

13/11/2018 07:59:17

08/11/2018 08:01:45

38

384105181067

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/11/2018 15:21:09

PHẠM VĂN HÀ

13/11/2018 15:21:09

09/11/2018 08:27:08

39

384105181066

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/11/2018 14:58:00

NGUYỄN QUANG VINH

13/11/2018 14:58:00

09/11/2018 08:27:08

40

384105181065

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

08/11/2018 14:35:57

NGUYỄN HỒNG PHONG

13/11/2018 14:35:57

09/11/2018 08:27:08

41

384105181064

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/11/2018 09:32:13

NGUYỄN THỊ THỦY

13/11/2018 09:32:13

09/11/2018 08:27:08

42

384105181063

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/11/2018 09:14:44

PHẠM VĂN NGUYÊN

13/11/2018 09:14:44

09/11/2018 08:27:08

43

384105181062

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/11/2018 09:10:05

TRẦN QUANG THÁI

13/11/2018 09:10:05

09/11/2018 08:27:08

44

384105181061

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

08/11/2018 09:04:08

PHẠM VĂN THAO

13/11/2018 09:04:08

09/11/2018 08:27:08

45

384105181060

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/11/2018 08:59:41

TRẦN ÁNH DƯƠNG

13/11/2018 08:59:41

09/11/2018 08:27:08

46

384105181059

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/11/2018 08:52:07

ĐINH THỊ KIỀU BÍCH

13/11/2018 08:52:07

09/11/2018 08:27:08

47

384105181058

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/11/2018 08:34:05

PHẠM HÀ PHƯƠNG DUNG

13/11/2018 08:34:05

 

48

384105181057

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/11/2018 08:28:07

TRẦN VĂN ĐAM

13/11/2018 08:28:07

 

49

384105181056

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/11/2018 08:17:40

TRẦN HÙNG CƯỜNG

13/11/2018 08:17:40

 

50

384105181055

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/11/2018 07:55:16

LÃ XUÂN TÍNH

13/11/2018 07:55:16

 

51

384105181054

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

05/11/2018 15:04:48

TRẦN VĂN HANH

08/11/2018 15:04:48

05/11/2018 16:23:31

52

384105181053

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/11/2018 14:49:54

NGUYỄN THỊ LAN

08/11/2018 14:49:54

05/11/2018 16:23:31

53

384105181052

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/11/2018 14:43:21

TRẦN VĂN ĐIỆP

08/11/2018 14:43:21

05/11/2018 16:23:31

54

384105181051

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/11/2018 14:39:04

BÙI VĂN ĐẠT

08/11/2018 14:39:04

05/11/2018 16:23:31

55

384105181050

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/11/2018 14:26:48

TRẦN THỊ THE

08/11/2018 14:26:48

05/11/2018 16:23:31

56

384105181049

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/11/2018 14:23:34

TRẦN BẢO TUYẾN

08/11/2018 14:23:34

05/11/2018 16:23:31

57

384105181048

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/11/2018 14:18:40

TRẦN THỊ LIỆU

08/11/2018 14:18:40

05/11/2018 16:23:31

58

384105181047

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/11/2018 14:15:26

PHẠM THỊ HIỀN

08/11/2018 14:15:26

05/11/2018 16:23:31

59

384105181046

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

05/11/2018 14:10:34

TRẦN VĂN THUẤN

08/11/2018 14:10:34

05/11/2018 16:23:31

60

384105181045

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

05/11/2018 14:05:20

TRẦN THỊ LINH

08/11/2018 14:05:20

05/11/2018 16:23:31

61

384105181044

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/11/2018 11:04:10

NGUYỄN THỊ LỆ DUNG

08/11/2018 12:00:00

05/11/2018 16:23:31

62

384105181043

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/11/2018 11:00:05

NGUYỄN KHOA DIỆU LINH

08/11/2018 12:00:00

05/11/2018 16:23:31

63

384105181042

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/11/2018 10:56:29

TRẦN VĂN ĐỀ

08/11/2018 10:56:29

05/11/2018 16:23:32

64

384105181041

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/11/2018 10:51:00

VŨ THỊ HÀ

08/11/2018 10:51:00

05/11/2018 16:23:32