Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/08/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 29/6/2019 đến05/7/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190704-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/07/2019 15:18:36

NGUYỄN VĂN THỊNH

09/07/2019 15:18:36

04/07/2019 17:05:12

2

000.43.24.H42-190704-0007

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

04/07/2019 10:29:34

NGUYỄN VĂN DUY

09/07/2019 10:29:34

04/07/2019 17:05:13

3

000.43.24.H42-190704-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/07/2019 07:55:23

LÊ VĂN NGÂN

09/07/2019 07:55:23

04/07/2019 17:05:13

4

000.43.24.H42-190704-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/07/2019 07:52:48

PHẠM VĂN HÀO

09/07/2019 07:52:48

04/07/2019 17:05:14

5

000.43.24.H42-190704-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/07/2019 07:49:26

ĐỖ NGỌC TÚ

09/07/2019 07:49:26

04/07/2019 17:05:14

6

000.43.24.H42-190704-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/07/2019 07:47:12

TRẦN THỊ CÚC

09/07/2019 07:47:12

04/07/2019 17:05:15

7

000.43.24.H42-190704-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/07/2019 07:45:05

NGUYỄN VĂN HÀ

09/07/2019 07:45:05

04/07/2019 17:05:15

8

000.43.24.H42-190704-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/07/2019 07:41:23

VŨ VĂN HÙNG

09/07/2019 07:41:23

04/07/2019 17:05:16

9

000.43.24.H42-190701-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/07/2019 14:23:23

NGUYỄN THỊ HOA

04/07/2019 14:23:23

01/07/2019 16:29:57

10

000.43.24.H42-190701-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/07/2019 14:20:56

NGÔ CHÍ CÔNG

04/07/2019 14:20:56

01/07/2019 16:29:58

11

000.43.24.H42-190701-0001

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

01/07/2019 08:31:32

DƯƠNG THỊ KIM THOA

04/07/2019 08:31:32

01/07/2019 16:29:58