Hôm nay, Thứ ba ngày 16/07/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 29/12/2018 đến 04/01/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

 

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384105190010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/01/2019 17:00:12

ĐÀO ĐỨC CHỈNH

08/01/2019 17:00:00

03/01/2019 17:11:46

2

384105190009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/01/2019 16:58:17

TRẦN VĂN VIỆT

08/01/2019 16:58:17

03/01/2019 17:11:46

3

384105190008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/01/2019 14:48:29

PHAN THỊ LIÊN

08/01/2019 14:48:29

03/01/2019 17:11:46

4

384105190007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/01/2019 14:43:18

TRẦN VIỆT PHÚ

08/01/2019 14:43:18

03/01/2019 17:11:46

5

384105190006

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

03/01/2019 14:40:31

TRẦN TRUNG KIÊN

08/01/2019 14:40:31

03/01/2019 17:11:46

6

384105190005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/01/2019 10:11:23

TRẦN THỊ THU TRANG

08/01/2019 10:11:23

03/01/2019 17:11:46

7

384105190004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/01/2019 08:51:52

NGUYỄN VĂN HIỂU

08/01/2019 08:51:52

03/01/2019 17:11:46

8

384105190003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03/01/2019 08:47:00

TRẦN VĂN HIỀN

08/01/2019 08:47:00

03/01/2019 17:11:47

9

384105190002

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

03/01/2019 08:36:27

TRẦN VĂN CƯƠNG

08/01/2019 08:36:27

03/01/2019 17:11:47

10

384105190001

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

03/01/2019 08:20:57

TRẦN QUỐC DOAN

08/01/2019 08:20:57

03/01/2019 17:11:47