Hôm nay, Thứ hai ngày 16/09/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 27/4/2019 đến 03/5/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

2

384131190149

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/04/2019 07:45:20

TRẦN ĐỨC MẠNH(CHỨNG THỰC CMND SỐ:293)

29/04/2019 17:00:00

27/04/2019 07:55:01

3

384131190148

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/04/2019 07:43:32

TRẦN VĂN TRƯỜNG(SỔ HỘ KHẨU SỐ:292

29/04/2019 17:00:00

27/04/2019 07:55:01

4

384131190147

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/04/2019 07:41:11

NGUYỄN THỊ TUYẾT( QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG SỐ:291)

29/04/2019 17:00:00

27/04/2019 07:55:02

5

384131190146

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/04/2019 07:38:38

BÙI VĂN ĐIỆN(CHỨNG THỰC HĐGD SỐ:56

02/05/2019 17:00:00

27/04/2019 07:55:02

6

384119190238

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai tử

03/05/2019 16:56:35

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

06/05/2019 16:56:35

03/05/2019 17:02:44

7

384122190219

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03/05/2019 16:41:10

HOÀNH THỊ DUNG

06/05/2019 16:41:10

 

8

384120190186

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03/05/2019 16:38:39

TRẦN VĂN ĐĨNH

06/05/2019 16:38:39

03/05/2019 16:41:15

9

384120190185

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/05/2019 16:37:10

NGUYỄN VĂN ĐỊNH

06/05/2019 16:37:10

03/05/2019 16:41:15

10

384119190237

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh cho con ĐỖ QUANG KIỆT

03/05/2019 16:14:38

ĐỖ NHƯ THIỆN

06/05/2019 16:14:38

03/05/2019 16:53:49

11

384119190236

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh cho con

03/05/2019 16:12:43

HÀ THỊ YẾN

06/05/2019 16:12:43

03/05/2019 16:53:49

12

384119190235

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

03/05/2019 16:11:12

NGÔ VĂN QUYẾT

06/05/2019 16:11:12

03/05/2019 16:53:50

13

384119190234

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

03/05/2019 16:08:54

NGÔ VĂN QUYẾT

10/05/2019 16:08:54

03/05/2019 16:53:50

14

384119190233

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại thị trấn Phát Diệm

03/05/2019 16:06:06

ĐỖ VĂN TOẢN

06/05/2019 16:06:06

03/05/2019 16:53:51

15

384138190128

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03/05/2019 15:19:06

NGUYỄN THỊ HỒNG

06/05/2019 15:19:06

 

16

384131190156

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

03/05/2019 15:17:50

NGUYỄN THỊN NGỌ(TRỊCH LỤC KHAI TỬ ÔNG VŨ VĂN SINH SỐ:41)

06/05/2019 15:17:50

03/05/2019 15:22:10

17

384125190186

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

03/05/2019 15:02:14

TRẦN VĂN HẠNH

06/05/2019 15:02:14

04/05/2019 10:33:59

18

384125190185

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

03/05/2019 15:01:10

BÙI ANH ĐỊNH

06/05/2019 15:01:10

04/05/2019 10:33:59

19

384133190172

Thủ tục đăng ký khai sinh

03/05/2019 14:33:31

HOÀNG VĂN PHÚC

06/05/2019 14:33:31

03/05/2019 14:35:54

20

384131190155

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

03/05/2019 14:24:56

PHẠM THỊ THÊU( TRÍCH LỤC KHAI SINH SỐ:40)

06/05/2019 14:24:56

03/05/2019 14:27:20

21

384131190154

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/05/2019 14:00:26

NGUYỄN THỊ NHUNG

06/05/2019 14:00:26

03/05/2019 14:03:06

22

384125190184

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03/05/2019 13:54:37

PHẠM VĂN LONG

06/05/2019 13:54:37

04/05/2019 10:33:59

23

384138190127

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

03/05/2019 10:37:28

PHẠM NGỌC SINH

10/05/2019 10:37:28

 

24

384132190116

Thủ tục đăng ký khai sinh

03/05/2019 10:17:36

NGUYỄN VĂN THẮNG

06/05/2019 10:17:36

03/05/2019 10:21:51

25

384132190115

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

03/05/2019 10:15:44

PHẠM THỊ LIÊN

10/05/2019 10:15:44

03/05/2019 10:22:13

26

384132190114

Thủ tục đăng ký khai tử

03/05/2019 10:14:01

NGUYỄN PHÚC ÁNH

06/05/2019 10:14:01

03/05/2019 10:22:35

27

384131190153

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/05/2019 10:07:07

TRẦN THỊ NHÀI(CHỨNG THỰC SỔ HỘ KHẨU, CMND SỐ:300)

06/05/2019 10:07:07

03/05/2019 10:40:09

28

384121190206

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

03/05/2019 09:30:24

PHẠM THỊ HẰNG

10/05/2019 09:30:24

03/05/2019 09:34:14

29

384125190183

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

03/05/2019 08:39:48

NGUYỄN MẠNH TUẤN

06/05/2019 08:39:48

04/05/2019 10:34:00

30

384125190182

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03/05/2019 08:38:56

NGUYỄN THỊ HẢI

06/05/2019 08:38:56

04/05/2019 10:34:00

31

384131190152

Đăng ký kết hôn

03/05/2019 08:19:35

HOÀNG VĂN SƠN(ĐĂNG KÝ KẾT HÔN SỐ:22)

06/05/2019 08:19:35

03/05/2019 08:21:58

32

384131190151

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/05/2019 08:16:41

NGUYỄN VĂN DŨNG(CHỨNG THỰC SỔ HỘ KHẨU SỐ:298)

06/05/2019 08:16:41

03/05/2019 08:21:59

33

384121190205

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

03/05/2019 08:04:29

TRẦN THỊ YẾN

07/05/2019 08:04:29

03/05/2019 08:11:27

34

384135190395

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/05/2019 07:56:52

TRẦN NGỌC ĐƯƠNG

06/05/2019 07:56:52

03/05/2019 08:27:15

35

384135190394

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/05/2019 07:56:07

TRẦN THỊ THÊM

06/05/2019 07:56:07

03/05/2019 08:27:16

36

384135190393

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

03/05/2019 07:55:28

PHAN DUY ANH

06/05/2019 07:55:28

03/05/2019 08:27:16

37

384135190392

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

03/05/2019 07:54:44

PHAN THỊ YẾN

06/05/2019 07:54:44

03/05/2019 08:27:17

38

384135190391

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

03/05/2019 07:54:01

ĐOÀN THÁI HỌC

06/05/2019 07:54:01

03/05/2019 08:27:17

39

384135190390

Thủ tục đăng ký khai tử

03/05/2019 07:53:20

NGUYỄN THỊ SIM

06/05/2019 07:53:20

03/05/2019 08:27:18

40

384135190389

Thủ tục đăng ký khai tử

03/05/2019 07:52:28

PHẠM THỊ HOA

06/05/2019 07:52:28

03/05/2019 08:27:18

41

384105190473

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

02/05/2019 16:51:56

MAI THỊ HUYỀN

07/05/2019 16:51:56

03/05/2019 09:08:55

42

384105190472

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

02/05/2019 16:48:57

VŨ THỊ VÂN

07/05/2019 16:48:57

03/05/2019 09:08:55

43

384105190471

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

02/05/2019 16:46:48

LÊ VĂN HẢI

07/05/2019 16:46:48

03/05/2019 09:08:56

44

384120190184

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

02/05/2019 16:41:02

PHẠM VĂN THANH

03/05/2019 16:41:02

02/05/2019 16:44:26

45

384120190183

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 16:39:56

TRẦN THỊ QUYÊN

03/05/2019 16:39:56

02/05/2019 16:44:26

46

384120190182

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 16:39:00

PHẠM VĂN THANH

03/05/2019 16:39:00

02/05/2019 16:44:27

47

384120190181

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 16:37:58

TRIỆU KIM CƯƠNG

03/05/2019 16:37:58

02/05/2019 16:44:27

48

384122190218

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

02/05/2019 16:34:52

ĐOÀN VĂN MẠNH

09/05/2019 16:34:52

03/05/2019 16:42:20

49

384132190113

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/05/2019 16:32:14

ĐINH VĂN THIỆN

03/05/2019 16:32:14

02/05/2019 16:36:26

50

384122190217

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/05/2019 16:32:10

PHẠM VĂN TOẢN

03/05/2019 16:32:10

03/05/2019 16:42:21

51

384124190273

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

02/05/2019 16:30:07

TRẦN THỊ MAI

03/05/2019 16:30:07

02/05/2019 16:33:04

52

384124190272

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

02/05/2019 16:29:22

LẠI VĂN VÂN

03/05/2019 16:29:22

02/05/2019 16:33:05

53

384124190271

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/05/2019 16:28:25

PHẠM THỊ THOA

03/05/2019 16:28:25

02/05/2019 16:33:05

54

384124190270

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

02/05/2019 16:27:21

NGUYỄN THỊ HOÀI

09/05/2019 16:27:21

02/05/2019 16:33:06

55

384136190471

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/05/2019 16:18:32

TRẦN VĂN VỌNG (KS 41)

03/05/2019 16:18:32

04/05/2019 07:49:46

56

384136190470

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/05/2019 16:16:50

NGUYỄN VĂN TIẾN (KS 40)

03/05/2019 16:16:50

04/05/2019 07:49:46

57

384136190469

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/05/2019 16:14:38

MAI THỊ MẾN (KS 39)

03/05/2019 16:14:38

04/05/2019 07:49:47

58

384136190468

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/05/2019 16:09:25

VŨ VĂN SƠN (KS 38)

03/05/2019 16:09:25

02/05/2019 16:12:58

59

384132190112

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

02/05/2019 16:06:06

TRƯƠNG THỊ HIỀN

09/05/2019 16:06:06

02/05/2019 16:09:31

60

384132190111

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/05/2019 15:57:31

ĐINH THỊ HỒNG

03/05/2019 15:57:31

02/05/2019 16:09:49

61

384126190094

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 15:51:37

TRẦN THỊ NGA

03/05/2019 15:51:37

02/05/2019 16:43:32

62

384139190061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 15:45:40

NGUYỄN XUÂN VŨ

03/05/2019 15:45:40

02/05/2019 15:48:24

63

384105190470

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

02/05/2019 15:45:21

PHẠM VĂN HOÀNG

07/05/2019 15:45:21

03/05/2019 09:08:56

64

384126190093

Thủ tục đăng ký khai tử

02/05/2019 15:44:32

TRẦN VĂN VƯỢNG

03/05/2019 15:44:32

02/05/2019 15:49:41

65

384126190092

Thủ tục đăng ký khai tử

02/05/2019 15:42:52

NGUYỄN VĂN CÔNG

03/05/2019 15:42:52

02/05/2019 15:49:41

66

384136190467

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 15:41:32

ĐOÀN THỊ TÚ NHI

03/05/2019 15:41:32

02/05/2019 15:45:42

67

384126190091

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 15:39:57

LÊ VĂN DƯƠNG

03/05/2019 15:39:57

02/05/2019 15:49:42

68

384126190090

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 15:38:37

TRẦN THỊ LAN

03/05/2019 15:38:37

02/05/2019 15:49:42

69

384126190089

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 15:36:53

NGUYỄN THỊ HUYỀN

03/05/2019 15:36:53

02/05/2019 15:49:43

70

384136190466

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 15:36:20

PHAN THỊ QUỲNH LOAN (XNTTHN 31)

03/05/2019 15:36:20

02/05/2019 15:40:27

71

384136190465

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 15:30:10

ĐỖ VĂN TOẢN (XNTTHN 34)

03/05/2019 15:30:10

02/05/2019 15:33:32

72

384136190464

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 15:24:59

PHẠM THỊ HẰNG (XNTTHN 33)

03/05/2019 15:24:59

02/05/2019 15:29:11

73

384136190463

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 15:22:50

PHAN VĂN HẢI (Chứng thực bằng TNTHPT, số 391)

03/05/2019 15:22:50

02/05/2019 15:27:35

74

384136190462

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 15:19:57

PHẠM THỊ GẤM (Chứng thực CMND, số 390)

03/05/2019 15:19:57

02/05/2019 15:27:36

75

384136190461

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 15:18:05

NGUYỄN THỊ TÂM (Chứng thực CMND, số 389)

03/05/2019 15:18:05

02/05/2019 15:27:36

76

384136190460

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 15:15:18

TRẦN THỊ TÂM (XNTTHN 32)

03/05/2019 15:15:18

02/05/2019 15:20:00

77

384136190459

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 15:15:15

PHẠM THỊ GẤM (Chứng thực giấy khai sinh, số 388)

03/05/2019 15:15:15

02/05/2019 15:27:37

78

384105190469

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

02/05/2019 15:14:40

VŨ THỊ MẠN

 

02/05/2019 15:20:02

79

384136190458

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 15:06:11

TRẦN NGỌC DŨNG (Chứng thực giấy khai sinh, số 387)

03/05/2019 15:06:11

02/05/2019 15:27:37

80

384132190110

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 15:02:33

TRẦN VĂN THỨC

03/05/2019 15:02:33

02/05/2019 15:08:07

81

384132190109

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 15:01:05

NGUYỄN VĂN THĂNG

03/05/2019 15:01:05

02/05/2019 15:08:35

82

384132190108

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/05/2019 14:59:56

NINH VĂN BIỂN

03/05/2019 14:59:56

02/05/2019 15:08:55

83

384105190468

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

02/05/2019 14:47:06

CAO THỊ THUYỀN

07/05/2019 14:47:06

03/05/2019 09:08:57

84

384118190072

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 14:39:20

ĐINH THỊ THU TRANG

03/05/2019 14:39:20

 

85

384133190171

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/05/2019 14:20:18

TRẦN PHÚ QUỐC

03/05/2019 14:20:18

03/05/2019 14:35:55

86

384105190467

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

02/05/2019 13:52:10

ĐỖ THỊ SỚM

07/05/2019 13:52:10

02/05/2019 14:04:39

87

384126190088

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 10:17:41

TRẦN THỊ NHUNG

03/05/2019 10:17:41

02/05/2019 10:36:45

88

384105190466

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

02/05/2019 09:26:36

NGUYỄN THANH BÌNH

07/05/2019 09:26:36

02/05/2019 14:04:40

89

384105190465

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

02/05/2019 09:19:49

NGUYỄN VĂN CHÍNH

07/05/2019 09:19:49

02/05/2019 14:04:40

90

384126190087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 09:13:51

VŨ THỊ THUÝ

03/05/2019 09:13:51

02/05/2019 10:36:45

91

384126190086

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 09:11:22

HOÀNG VĂN TÌNH

03/05/2019 09:11:22

02/05/2019 10:36:46

92

384126190085

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 09:09:38

PHẠM VĂN MÙI

03/05/2019 09:09:38

02/05/2019 10:36:46

93

384136190457

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 08:35:47

ĐOÀN THỊ PHƯỢNG (Chứng thực giấy chứng sinh, số 386)

03/05/2019 08:35:47

02/05/2019 08:41:08

94

384136190456

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 08:34:11

VŨ THỊ MINH THU (Chứng thực giấy chứng sinh, số 385)

03/05/2019 08:34:11

02/05/2019 08:41:08

95

384136190455

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 08:32:51

TRIỆU THỊ ANH (Chứng thực CMND, số 384)

03/05/2019 08:32:51

02/05/2019 08:41:09

96

384136190454

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 08:22:10

ĐINH VĂN ĐỒNG (Chứng thực CMND, số 383)

03/05/2019 08:22:10

02/05/2019 08:41:09

97

384136190453

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/05/2019 08:20:46

TRẦN VĂN VƯƠNG (Chứng thực văn bản hiệp y, số 382)

03/05/2019 08:20:46

02/05/2019 08:41:10

98

384138190126

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 08:15:08

TRẦN VĂN HẢI

03/05/2019 08:15:08

 

99

384144190189

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 08:14:50

TRẦN THỊ HẢI NHƯ

03/05/2019 08:14:50

02/05/2019 08:23:18

100

384144190188

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 08:12:57

PHẠM THU HÀ

03/05/2019 08:12:57

02/05/2019 08:23:18

101

384144190187

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 08:11:14

TRẦN HỒNG LĨNH

03/05/2019 08:11:14

02/05/2019 08:23:19

102

384144190186

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/05/2019 08:09:47

NGUYỄN VĂN TRANG

03/05/2019 08:09:47

02/05/2019 08:23:19

103

384144190185

Thủ tục đăng ký khai tử

02/05/2019 08:07:02

VŨ VĂN SƠN

03/05/2019 08:07:02

02/05/2019 08:23:19

104

384144190184

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/05/2019 08:02:19

ĐỖ VĂN THỊNH

03/05/2019 08:02:19

02/05/2019 08:23:20

105

384144190183

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

02/05/2019 08:00:47

LÂM THỊ HỢI

09/05/2019 08:00:47

02/05/2019 08:23:20

106

384144190182

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/05/2019 07:59:10

ĐỖ VĂN PHÁT

03/05/2019 07:59:10

02/05/2019 08:23:21