Hôm nay, Chủ nhật ngày 26/05/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 26/01/2019 đến 01/02/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày trả kêt quả

Tên cán bộ

1

384122190062

Thủ tục đăng ký khai sinh

31/01/2019 16:37:46

VŨ VĂN HUY

14/02/2019 16:30:29

Tư pháp Cồn Thoi

2

384138190044

Thủ tục đăng ký khai sinh

31/01/2019 16:31:23

NGUYỄN VĂN CHIẾN

 

Tư pháp Văn Hải

3

384136190132

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

31/01/2019 16:13:23

TRƯƠNG QUAN TÙNG (Chứng thực HĐ vay vốn, số 04)

31/01/2019 16:16:47

Tư pháp Thượng Kiệm

4

384136190131

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

31/01/2019 16:11:27

TRƯƠNG VĂN HÙNG (Chứng thực HĐ vay vốn, số 03)

31/01/2019 16:16:48

Tư pháp Thượng Kiệm

5

384136190130

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

31/01/2019 16:08:45

PHẠM HOÀNG TRUNG KIÊN (chứng minh nhân dân, số 122)

31/01/2019 16:16:48

Tư pháp Thượng Kiệm

6

384138190043

Đăng ký kết hôn

31/01/2019 16:08:21

NGUYỄN VĂN KHUÊ

 

Tư pháp Văn Hải

7

384138190042

Thủ tục đăng ký khai sinh

31/01/2019 15:56:50

NGUYỄN TUẤN ANH

 

Tư pháp Văn Hải

8

384136190129

Thủ tục đăng ký khai sinh

31/01/2019 15:54:15

PHAN THANH CHƯƠNG (Khai sinh 16)

31/01/2019 16:00:02

Tư pháp Thượng Kiệm

9

384138190041

Thủ tục đăng ký khai sinh

31/01/2019 15:50:03

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

 

Tư pháp Văn Hải

10

384136190128

Thủ tục đăng ký khai sinh

31/01/2019 15:48:57

ĐINH QUANG THỦY (Khai sinh 15)

31/01/2019 15:53:06

Tư pháp Thượng Kiệm

11

384136190127

Thủ tục đăng ký khai sinh

31/01/2019 15:41:13

LÊ MINH HOÀNG (Khai sinh 14)

31/01/2019 15:47:11

Tư pháp Thượng Kiệm

12

384105190118

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

31/01/2019 15:40:22

NGUYỄN VĂN CHUNG

31/01/2019 15:43:29

Trần Thị Quỳnh Giao

13

384132190033

Thủ tục đăng ký khai sinh

31/01/2019 15:36:16

VŨ VĂN KIÊN

31/01/2019 15:38:36

Tư pháp Lai Thành

14

384105190117

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

31/01/2019 15:19:23

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

31/01/2019 15:36:50

Trần Thị Quỳnh Giao

15

384105190116

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

31/01/2019 15:16:58

VŨ VĂN TRUNG

31/01/2019 15:36:51

Trần Thị Quỳnh Giao

16

384105190115

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

31/01/2019 15:11:41

TRƯƠNG CHÍ NGUYỆN

31/01/2019 15:36:51

Trần Thị Quỳnh Giao

17

384105190114

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/01/2019 15:09:05

PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN

31/01/2019 15:36:52

Trần Thị Quỳnh Giao

18

384105190113

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/01/2019 15:04:50

TRỊNH THỊ NHUNG

31/01/2019 15:36:52

Trần Thị Quỳnh Giao

19

384105190112

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/01/2019 15:02:23

NGUYỄN VĂN TOÁN

31/01/2019 15:36:52

Trần Thị Quỳnh Giao

20

384105190111

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/01/2019 14:59:18

TRẦN VĂN ĐẠI

31/01/2019 15:36:53

Trần Thị Quỳnh Giao

21

384105190110

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/01/2019 14:57:09

TRẦN VĂN HÙNG

31/01/2019 15:36:53

Trần Thị Quỳnh Giao

22

384105190109

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/01/2019 14:50:48

ĐÀO VĂN NAM

31/01/2019 15:36:54

Trần Thị Quỳnh Giao

23

384124190053

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

31/01/2019 14:32:42

PHẠM VĂN CƯỜNG

31/01/2019 14:35:05

Tư pháp Hồi Ninh

24

384121190046

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

31/01/2019 14:29:27

PHẠM THỊ TRANG

01/02/2019 14:08:16

Tư pháp Chất Bình

25

384136190126

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

31/01/2019 10:30:07

PHAN THỊ TUYẾT LAN (Chứng thực CK giấy UQ, số 01)

31/01/2019 10:35:00

Tư pháp Thượng Kiệm

26

384130190047

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

31/01/2019 10:19:18

PHẠM VĂN HƯNG

31/01/2019 10:24:02

Tư pháp Kim Đông

27

384136190125

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

31/01/2019 09:55:41

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG (Chứng thực HĐ vay vốn, số 02)

31/01/2019 09:58:18

Tư pháp Thượng Kiệm

28

384131190021

Đăng ký kết hôn

31/01/2019 07:35:33

ĐỖ VĂN HÙNG

31/01/2019 13:46:56

Tư pháp Kim Định

29

384120190049

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

30/01/2019 16:54:22

NGÔ THANH TƯƠNG

30/01/2019 16:58:03

Tư pháp Chính Tâm

30

384120190048

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/01/2019 16:52:47

NGÔ THANH TƯƠNG

30/01/2019 16:58:04

Tư pháp Chính Tâm

31

384120190047

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

30/01/2019 16:51:51

TRẦN THỊ NGUYỆT

30/01/2019 16:58:04

Tư pháp Chính Tâm

32

384120190046

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/01/2019 16:50:51

TRẦN THỊ NGUYÊT

30/01/2019 16:58:04

Tư pháp Chính Tâm

33

384120190045

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

30/01/2019 16:49:08

LẠI VĂN TRỌNG

30/01/2019 16:58:05

Tư pháp Chính Tâm

34

384120190044

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/01/2019 16:47:53

LẠI VĂN TRỌNG

30/01/2019 16:58:05

Tư pháp Chính Tâm

35

384136190124

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 16:39:56

PHAN ANH TÀI (Bằng TN THPT, số 121)

30/01/2019 16:42:17

Tư pháp Thượng Kiệm

36

384122190059

Tiếp công dân tại cấp xã

30/01/2019 16:01:27

VŨ VĂN CHÍNH

 

Văn phòng UBND xã Cồn Thoi

37

384119190072

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/01/2019 15:51:17

TRẦN MINH CHUNG

30/01/2019 15:55:39

Tư pháp  Phát Diệm

38

384128190074

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

30/01/2019 15:50:55

ĐINH VĂN TIU

30/01/2019 16:10:39

Tư pháp Kim Trung

39

384128190073

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 15:49:49

TRẦN VĂN NÚI

30/01/2019 16:10:39

Tư pháp Kim Trung

40

384128190072

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 15:48:48

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

30/01/2019 16:10:40

Tư pháp Kim Trung

41

384119190071

cấp bản sao trích lục khai sinh

30/01/2019 15:44:16

TRƯƠNG MINH CẢNH

30/01/2019 15:55:40

Tư pháp  Phát Diệm

42

384119190070

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/01/2019 15:42:38

TRƯƠNG MINH CẢNH

30/01/2019 15:55:40

Tư pháp  Phát Diệm

43

384119190069

cấp bản sao trích lục khai sinh

30/01/2019 15:40:52

TRẦN MINH CHUNG

30/01/2019 15:55:40

Tư pháp  Phát Diệm

44

384124190052

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

30/01/2019 15:39:14

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

30/01/2019 15:42:30

Tư pháp Hồi Ninh

45

384136190123

Đăng ký kết hôn

30/01/2019 15:36:01

ĐINH VĂN ĐẠT (K Hôn 12)

30/01/2019 15:42:07

Tư pháp Thượng Kiệm

46

384128190071

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 15:27:05

TRẦN THỊ HUẾ

30/01/2019 16:10:40

Tư pháp Kim Trung

47

384128190070

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 15:25:48

NGUYỄN VĂN DŨNG

30/01/2019 16:10:40

Tư pháp Kim Trung

48

384124190051

Thủ tục đăng ký khai tử

30/01/2019 14:08:34

PHẠM THỊ TÂM

30/01/2019 14:10:55

Tư pháp Hồi Ninh

49

384124190050

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

30/01/2019 10:55:09

NGUYỄN THỊ TUYẾT

30/01/2019 11:06:54

Tư pháp Hồi Ninh

50

384121190045

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

30/01/2019 10:34:44

TRẦN THỊ HẠNH

31/01/2019 14:11:02

Tư pháp Chất Bình

51

384138190040

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/01/2019 10:26:35

ĐỖ VĂN ĐOÀN

 

Tư pháp Văn Hải

52

384132190032

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

30/01/2019 10:08:54

NGUYỄN VĂN TÂM (đề nghị xác định mức độ khuyết tật)

 

Lao động Lai Thành

53

384132190031

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

30/01/2019 10:07:38

PHAN CÔNG VIÊN (đề nghị xác định mức độ khuyết tật)

 

Lao động Lai Thành

54

384132190030

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

30/01/2019 10:06:04

NGUYỄN THỊ HƯƠNG (đề nghị xác định mức độ khuyết tật)

 

Lao động Lai Thành

55

384132190029

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

30/01/2019 10:04:54

BÙI THỊ TUYẾT (đề nghị xác định mức độ khuyết tật)

 

Lao động Lai Thành

56

384136190122

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 10:03:17

TRẦN THỊ LIÊN (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 120)

30/01/2019 10:05:24

Tư pháp Thượng Kiệm

57

384123190061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 09:32:19

NGUYỄN TẤT THÀNH

30/01/2019 14:28:52

Tư pháp Hùng Tiến

58

384124190049

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/01/2019 09:30:39

HOÀNG THỊ HƯỜNG

30/01/2019 10:54:20

Tư pháp Hồi Ninh

59

384123190060

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 09:30:12

TRẦN THỊ LIÊN

30/01/2019 14:28:53

Tư pháp Hùng Tiến

60

384123190059

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 09:26:10

VŨ THỊ LEN

30/01/2019 14:28:53

Tư pháp Hùng Tiến

61

384123190058

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 09:24:23

NGUYỄN HỒNG HIỆP

30/01/2019 14:28:54

Tư pháp Hùng Tiến

62

384123190057

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 09:22:29

TRẦN VĂN CỪ

30/01/2019 14:28:54

Tư pháp Hùng Tiến

63

384123190056

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 09:20:19

HOÀNG THỊ THÚY

30/01/2019 14:28:55

Tư pháp Hùng Tiến

64

384123190055

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 09:18:29

NGUYỄN VĂN CHIẾN

30/01/2019 14:28:55

Tư pháp Hùng Tiến

65

384123190054

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 09:17:05

ĐỖ THỊ TÚ LINH

30/01/2019 14:28:56

Tư pháp Hùng Tiến

66

384123190053

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 09:15:19

VŨ XUÂN VIẾT

30/01/2019 14:28:56

Tư pháp Hùng Tiến

67

384130190046

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/01/2019 09:13:44

NGUYỄN VĂN HÙNG

30/01/2019 09:15:36

Tư pháp Kim Đông

68

384124190048

Thủ tục đăng ký khai tử

30/01/2019 09:01:44

TRẦN VĂN KHAO

30/01/2019 10:54:20

Tư pháp Hồi Ninh

69

384118190021

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

30/01/2019 08:42:08

LƯƠNG VĂN NINH

 

Tư pháp Bình Minh

70

384118190020

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

30/01/2019 08:38:38

BÙI XUÂN DUY

 

Tư pháp Bình Minh

71

384118190019

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/01/2019 08:32:09

NGÔ THỊ HƯƠNG TRÀ

 

Tư pháp Bình Minh

72

384124190047

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

29/01/2019 17:01:41

TRẦN THẾ VĨ

29/01/2019 17:03:31

Tư pháp Hồi Ninh

73

384120190043

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/01/2019 16:46:22

HOÀNG THỊ YẾN

29/01/2019 16:50:04

Tư pháp Chính Tâm

74

384120190042

Đăng ký kết hôn

29/01/2019 16:45:00

HOÀNG THỊ YẾN

29/01/2019 16:50:05

Tư pháp Chính Tâm

75

384120190041

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 16:43:15

VŨ THỊ NGUYỆT

29/01/2019 16:50:05

Tư pháp Chính Tâm

76

384126190019

Đăng ký kết hôn

29/01/2019 16:32:34

VŨ TẤN BIÊN

11/02/2019 15:20:30

Tư pháp Kim Hải

77

384128190069

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/01/2019 16:23:52

TRẦN VĂN TUẤN

30/01/2019 16:10:41

Tư pháp Kim Trung

78

384136190121

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 16:23:06

NGUYỄN MINH VƯƠNG (CMND, số 119)

29/01/2019 16:26:09

Tư pháp Thượng Kiệm

79

384128190068

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/01/2019 16:22:47

TÔ VĂN TÂN

30/01/2019 16:10:41

Tư pháp Kim Trung

80

384128190067

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/01/2019 16:21:52

ĐẶNG VĂN TOÀN

30/01/2019 16:10:42

Tư pháp Kim Trung

81

384128190066

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/01/2019 16:20:51

TRẦN ĐỨC THIỆN

30/01/2019 16:10:42

Tư pháp Kim Trung

82

384136190120

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 16:19:31

ĐINH THỊ MAI (căn cước công dân, số 118)

29/01/2019 16:26:09

Tư pháp Thượng Kiệm

83

384128190065

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/01/2019 16:18:50

NGUYỄN VĂN TRỌNG

30/01/2019 16:10:43

Tư pháp Kim Trung

84

384119190068

cấp bản sao trích lục khai tử

29/01/2019 16:01:38

NGUYỄN DUY VỊNH

29/01/2019 16:59:55

Tư pháp  Phát Diệm

85

384119190067

Thủ tục đăng ký khai tử

29/01/2019 15:56:29

NGUYỄN DUY VỊNH

29/01/2019 16:59:56

Tư pháp  Phát Diệm

86

384122190052

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

29/01/2019 15:10:52

VŨ THỊ LAN

14/02/2019 16:31:13

Tư pháp Cồn Thoi

87

384119190066

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/01/2019 14:59:53

BÙI VĂN NÉT

29/01/2019 16:59:56

Tư pháp  Phát Diệm

88

384119190065

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/01/2019 14:58:10

BÙI VĂN NÉT

29/01/2019 16:59:56

Tư pháp  Phát Diệm

89

384119190064

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

29/01/2019 14:56:11

LÊ THỊ HẢI VÂN

29/01/2019 16:59:57

Tư pháp  Phát Diệm

90

384119190063

cấp bản sao trích lục khai sinh

29/01/2019 14:54:15

TRẦN THỊ DUNG

29/01/2019 16:59:57

Tư pháp  Phát Diệm

91

384119190062

cấp bản sao trích lục khai sinh

29/01/2019 14:52:26

NGUYỄN QUANG HUY

29/01/2019 16:59:57

Tư pháp  Phát Diệm

92

384119190061

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/01/2019 14:50:06

NGUYỄN QUANG HUY

29/01/2019 16:59:58

Tư pháp  Phát Diệm

93

384122190050

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/01/2019 14:24:05

HÀ VĂN ANH

14/02/2019 16:31:14

Tư pháp Cồn Thoi

94

384131190020

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/01/2019 14:07:25

PHẠM VĂN THÁI

29/01/2019 14:11:51

Tư pháp Kim Định

95

384131190019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 13:59:27

TRẦN VĂN HÀ

29/01/2019 14:03:22

Tư pháp Kim Định

96

384128190064

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 11:00:01

TRẦN THỊ VÂN

29/01/2019 16:17:15

Tư pháp Kim Trung

97

384128190063

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:59:01

TRẦN THỊ HOA

29/01/2019 16:17:16

Tư pháp Kim Trung

98

384128190062

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:57:51

HOÀNG THANH VỌNG

29/01/2019 16:17:16

Tư pháp Kim Trung

99

384128190061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:56:51

PHẠM VĂN BẮC

29/01/2019 16:17:17

Tư pháp Kim Trung

100

384128190060

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:55:45

TRẦN THỊ HÀ

29/01/2019 16:17:17

Tư pháp Kim Trung

101

384128190059

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:54:44

TẠ VĂN TUYỀN

29/01/2019 16:17:18

Tư pháp Kim Trung

102

384128190058

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:53:28

PHẠM VĂN HỌA

29/01/2019 16:17:18

Tư pháp Kim Trung

103

384128190057

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:52:20

ĐỖ THỊ LAN OANH

29/01/2019 16:17:18

Tư pháp Kim Trung

104

384128190056

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:51:18

BÙI ĐỨC HOÀNG

29/01/2019 16:17:19

Tư pháp Kim Trung

105

384128190055

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:49:28

ĐỖ TUẤN VŨ

29/01/2019 16:17:19

Tư pháp Kim Trung

106

384128190054

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:48:26

TRẦN QUANG LÂM

29/01/2019 16:17:19

Tư pháp Kim Trung

107

384128190053

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:47:26

TRẦN VĂN ĐẠI

29/01/2019 16:17:20

Tư pháp Kim Trung

108

384121190044

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/01/2019 10:47:15

TRẦN VĂN HỌC

30/01/2019 07:55:10

Tư pháp Chất Bình

109

384128190052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:46:27

LẠI THỊ TƯƠI

29/01/2019 16:17:20

Tư pháp Kim Trung

110

384128190051

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:45:07

ĐINH ĐỨC THỊNH

29/01/2019 16:17:20

Tư pháp Kim Trung

111

384128190050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:44:11

PHẠM THỊ HƯƠNG

29/01/2019 16:17:21

Tư pháp Kim Trung

112

384128190049

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:43:11

TẠ NGỌC CHIẾN

29/01/2019 16:17:21

Tư pháp Kim Trung

113

384128190048

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:42:16

PHAN VĂN ĐỒNG

29/01/2019 16:17:22

Tư pháp Kim Trung

114

384124190046

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:42:09

NGUYỄN VĂN KY

29/01/2019 10:45:20

Tư pháp Hồi Ninh

115

384136190119

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:42:03

HÀ THỊ NHÀI (chứng minh nhân dân, số 117)

29/01/2019 10:44:37

Tư pháp Thượng Kiệm

116

384124190045

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:41:09

ĐỖ VĂN HOÀNG

29/01/2019 10:45:20

Tư pháp Hồi Ninh

117

384128190047

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:41:05

TRẦN VĂN PHẢ

29/01/2019 16:17:22

Tư pháp Kim Trung

118

384121190043

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/01/2019 10:40:37

TRẦN THẾ VĨ

30/01/2019 07:55:10

Tư pháp Chất Bình

119

384124190044

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

29/01/2019 10:40:04

TRẦN TRUNG KIÊN

29/01/2019 10:45:21

Tư pháp Hồi Ninh

120

384128190046

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:39:11

TRẦN THỊ HƯƠNG

29/01/2019 16:17:22

Tư pháp Kim Trung

121

384128190045

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 10:37:44

TRẦN THỊ HIỀN

29/01/2019 16:17:23

Tư pháp Kim Trung

122

384136190118

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/01/2019 09:27:17

BÙI VĂN PHONG (Khai sinh 13)

29/01/2019 09:34:01

Tư pháp Thượng Kiệm

123

384124190043

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

29/01/2019 09:12:03

TRẦN THẾ VĨ

29/01/2019 09:13:57

Tư pháp Hồi Ninh

124

384130190045

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/01/2019 07:42:23

ĐOÀN VĂN THÂN

29/01/2019 07:45:00

Tư pháp Kim Đông

125

384130190044

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 07:40:25

LÃ THỊ HƯỜNG

29/01/2019 07:45:01

Tư pháp Kim Đông

126

384130190043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/01/2019 07:39:07

LƯU VĂN TƯỜNG

29/01/2019 07:45:01

Tư pháp Kim Đông

127

384124190042

Thủ tục đăng ký khai sinh

28/01/2019 17:06:03

NGUYỄN THỊ HIỀN

28/01/2019 17:07:46

Tư pháp Hồi Ninh

128

384132190028

Thủ tục đăng ký khai sinh

28/01/2019 16:41:11

BÙI VĂN NINH

28/01/2019 16:43:50

Tư pháp Lai Thành

129

384132190027

Thủ tục đăng ký khai sinh

28/01/2019 16:38:58

NGUYỄN  VĂN HẢI

30/01/2019 16:18:12

Tư pháp Lai Thành

130

384132190026

Thủ tục đăng ký khai sinh

28/01/2019 16:35:31

NGUYỄN VĂN PHÚC

28/01/2019 16:37:37

Tư pháp Lai Thành

131

384136190117

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/01/2019 16:20:39

HOÀNG THỊ THẮM (Bằng TN CĐ, số 116)

28/01/2019 16:26:19

Tư pháp Thượng Kiệm

132

384136190116

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/01/2019 16:14:54

PHAN NGỌC QUYỀN (Bằng TN THPT, số 115)

28/01/2019 16:26:20

Tư pháp Thượng Kiệm

133

384136190115

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/01/2019 16:13:12

PHAN NGỌC THÀNH (Bằng TNCĐ, số 114)

28/01/2019 16:26:20

Tư pháp Thượng Kiệm

134

384136190114

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/01/2019 16:11:42

TRẦN THỊ NGOAN (chứng minh nhân dân, số 113)

28/01/2019 16:26:21

Tư pháp Thượng Kiệm

135

384136190113

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/01/2019 16:09:15

ĐỖ VĂN DƯƠNG (giấy chứng sinh, số 112)

28/01/2019 16:26:21

Tư pháp Thượng Kiệm

136

384136190112

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/01/2019 16:06:38

PHAN THỊ THỦY (sổ hộ khẩu số CT 111)

28/01/2019 16:26:21

Tư pháp Thượng Kiệm

137

384120190040

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

28/01/2019 15:56:39

TRẦN VĂN PHÚ

28/01/2019 16:04:28

Tư pháp Chính Tâm

138

384124190041

Đăng ký kết hôn

28/01/2019 15:55:00

NGUYỄN VĂN GIÁP

28/01/2019 15:57:35

Tư pháp Hồi Ninh

139

384120190039

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

28/01/2019 15:54:41

VŨ THỊ NGUYỆT

28/01/2019 16:04:29

Tư pháp Chính Tâm

140

384124190040

Thủ tục đăng ký khai sinh

28/01/2019 15:54:03

NGUYỄN VĂN HIỆU

28/01/2019 15:57:36

Tư pháp Hồi Ninh

141

384105190108

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/01/2019 15:53:45

NGUYỄN THỊ KIM HƯỜNG

31/01/2019 15:36:54

Trần Thị Quỳnh Giao

142

384105190107

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/01/2019 15:49:56

TRƯƠNG THỊ ĐIỆP

31/01/2019 15:36:54

Trần Thị Quỳnh Giao

143

384105190106

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/01/2019 14:57:01

NGÔ THỊ PHƯƠNG

28/01/2019 15:05:52

Trần Thị Quỳnh Giao

144

384124190039

Đăng ký kết hôn

28/01/2019 14:35:05

TRẦN VĂN TÌNH

28/01/2019 14:42:27

Tư pháp Hồi Ninh

145

384119190060

cấp bản sao trích lục kết hôn

28/01/2019 14:11:09

VŨ ĐÌNH HUY

28/01/2019 14:13:42

Tư pháp  Phát Diệm

146

384119190059

Đăng ký kết hôn

28/01/2019 14:08:53

VŨ ĐÌNH HUY

28/01/2019 14:13:43

Tư pháp  Phát Diệm

147

384141190033

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/01/2019 10:22:21

PHẠM QUANG ĐỈNH

 

Tư pháp Yên Mật

148

384141190032

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/01/2019 10:19:32

NGÔ VĂN HÙNG

 

Tư pháp Yên Mật

149

384141190031

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/01/2019 10:14:59

NGÔ VĂN HÙNG

 

Tư pháp Yên Mật

150

384141190030

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/01/2019 10:07:54

HÀ VĂN HẢI

28/01/2019 10:13:37

Tư pháp Yên Mật

151

384105190105

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/01/2019 09:12:57

NGUYỄN VĂN BẢO

28/01/2019 09:21:41

Trần Thị Quỳnh Giao

152

384105190104

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/01/2019 09:10:32

PHẠM VĂN KIỆM

28/01/2019 09:21:53

Trần Thị Quỳnh Giao

153

384141190029

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/01/2019 09:01:51

NGÔ VĂN HƯỚNG

28/01/2019 09:06:13

Tư pháp Yên Mật

154

384121190042

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/01/2019 08:57:10

TRẦN THỊ HẰNG

26/01/2019 10:09:40

Tư pháp Chất Bình

155

384131190018

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/01/2019 08:34:14

TRẦN THỊ VÂN ANH

26/01/2019 08:37:17

Tư pháp Kim Định

156

384121190041

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/01/2019 07:21:01

MAI THỊ CÚC

26/01/2019 10:09:27

Tư pháp Chất Bình

157

384124190055

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/02/2019 16:41:23

VŨ VĂN GIỚI

01/02/2019 16:43:14

Tư pháp Hồi Ninh

158

384122190064

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/02/2019 10:51:46

ĐINH THỊ HUYỀN

14/02/2019 16:30:28

Tư pháp Cồn Thoi

159

384141190035

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

01/02/2019 10:19:51

KIM THỊ TRANG

01/02/2019 10:23:33

Tư pháp Yên Mật

160

384119190073

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho con gái VŨ THÙY DUNG

01/02/2019 10:16:16

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

01/02/2019 10:19:08

Tư pháp  Phát Diệm

161

384141190034

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

01/02/2019 10:13:20

TRẦN VĂN TIẾN

 

Tư pháp Yên Mật

162

384132190035

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/02/2019 10:03:01

VŨ  THỊ LỰU

01/02/2019 10:05:33

Tư pháp Lai Thành

163

384132190034

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/02/2019 09:59:17

TRẦN VĂN HUY

01/02/2019 10:02:17

Tư pháp Lai Thành

164

384136190134

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

01/02/2019 09:22:32

VŨ THỊ ĐÀO (Xóm Vinh Ngoại)

01/02/2019 09:24:47

Tư pháp Thượng Kiệm

165

384124190054

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/02/2019 08:48:59

LÊ XUÂN HÒA

01/02/2019 09:26:59

Tư pháp Hồi Ninh

166

384136190133

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/02/2019 08:44:28

LÊ VĂN BÌNH (Thẻ BHYT, đối tượng chính sách, số 123)

01/02/2019 08:49:06

Tư pháp Thượng Kiệm