Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 24/8/2019 đến 30/8/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190830-0009

Cải chính tên của người mẹ từ Nguyễn Thị Thanh thành Nguyễn Thị Thanh Nga

30/08/2019 15:49:05

VŨ QUỐC PHƯƠNG

05/09/2019 15:49:05

30/08/2019 16:07:15

2

000.43.24.H42-190830-0008

Cải chính chữ đệm của người cha từ Nguyễn Văn Bá thành Nguyễn Hoàng Bá

30/08/2019 15:47:56

NGUYỄN MINH HỢI

05/09/2019 15:47:56

30/08/2019 16:07:15

3

000.43.24.H42-190830-0007

Cải chính năm sinh của người cha từ sinh năm 1976 thành sinh năm 1970

30/08/2019 15:02:47

HÀ THỊ LAN

05/09/2019 15:02:47

30/08/2019 16:07:16

4

000.43.24.H42-190830-0006

cải chính chữ đệm của người cha từ Quách Văn Tuyến thành Quách cao Tuyến

30/08/2019 15:01:29

QUÁCH MINH THÀNH

05/09/2019 15:01:29

30/08/2019 16:07:16

5

000.43.24.H42-190830-0005

Cải chính chữ đệm và năm sinh của người mẹ

30/08/2019 14:58:27

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

05/09/2019 14:58:27

30/08/2019 16:07:17

6

000.43.24.H42-190830-0004

cải chính tên của người cha từ Lại Văn Điền thành lại Văn Bắc

30/08/2019 14:57:21

LẠI MINH HOÀN

05/09/2019 14:57:21

30/08/2019 16:07:17

7

000.43.24.H42-190830-0003

cải chính tên của người mẹ từ Hoàng Thị Trinh thành Hoàng Thị Chinh

30/08/2019 14:55:29

VŨ THỊ HOA

05/09/2019 14:55:29

30/08/2019 16:07:18

8

000.43.24.H42-190830-0002

Cải chính chữ đệm và quê quán của người mẹ

30/08/2019 14:53:36

PHẠM ĐẠI DƯƠNG

05/09/2019 14:53:36

30/08/2019 16:07:18

9

000.43.24.H42-190830-0001

Cải chính chữ đệm c ủa người mẹ từ Nguyễn Thị Thìn thành Nguyễn Thị Bích Thìn

30/08/2019 14:52:08

PHẠM VĂN CHIẾN

05/09/2019 14:52:08

30/08/2019 16:07:18

10

000.43.24.H42-190829-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/08/2019 08:11:05

PHẠM VĂN THÀNH

04/09/2019 08:11:05

29/08/2019 09:11:01

11

000.43.24.H42-190829-0008

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

29/08/2019 08:07:18

NGUYỄN THỊ HÀ

 

29/08/2019 09:06:34

12

000.43.24.H42-190829-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/08/2019 08:03:46

PHẠM THỊ NINH

04/09/2019 08:03:46

29/08/2019 09:11:19

13

000.43.24.H42-190829-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/08/2019 07:48:14

NGUYỄN VĂN ĐIỀN

04/09/2019 07:48:14

29/08/2019 09:11:57

14

000.43.24.H42-190829-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/08/2019 07:44:47

NGUYỄN THỊ TUYẾT

04/09/2019 07:44:47

29/08/2019 09:12:14

15

000.43.24.H42-190829-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/08/2019 07:41:52

ĐỖ HOÀI TÂM

04/09/2019 07:41:52

29/08/2019 09:12:14

16

000.43.24.H42-190829-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/08/2019 07:37:33

NGUYỄN VĂN TOÀN

04/09/2019 07:37:33

29/08/2019 09:12:15

17

000.43.24.H42-190829-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/08/2019 07:35:34

LÊ THỊ NINH

04/09/2019 07:35:34

29/08/2019 09:12:15

18

000.43.24.H42-190829-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/08/2019 07:33:05

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

04/09/2019 07:33:05

29/08/2019 09:12:16

19

000.43.24.H42-190828-0030

Chứng thực QĐ tuyển dụng

28/08/2019 14:12:44

PHẠM HỮU ĐƯỢC

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:44:59

20

000.43.24.H42-190828-0029

Chứng thực Giấy phép lái xe

28/08/2019 14:11:44

TRẦN THỊ THÚY LAN

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:44:59

21

000.43.24.H42-190828-0028

Chứng thực Đăng Ký xe

28/08/2019 14:10:47

TRẦN VĂN HÒA

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:00

22

000.43.24.H42-190828-0027

Chứng thực Sổ hộ khẩu

28/08/2019 14:09:47

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:00

23

000.43.24.H42-190828-0026

Chứng thực CMND

28/08/2019 14:08:26

ĐỖ NGỌC HOAN

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:00

24

000.43.24.H42-190828-0025

Chứng thực CMND

28/08/2019 14:07:18

TRẦN NGỌC HÀ

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:01

25

000.43.24.H42-190828-0024

Chứng thực sổ hộ khẩu

28/08/2019 14:06:14

NGUYỄN VĂN KIÊN

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:01

26

000.43.24.H42-190828-0023

Chứng thực CMND

28/08/2019 14:04:54

PHẠM THỊ NGA

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:02

27

000.43.24.H42-190828-0022

Chứng thực GCN quyền sử dụng đất

28/08/2019 10:44:43

LÊ VĂN TIỆN

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:02

28

000.43.24.H42-190828-0021

Chứng thực QĐ Nâng Lương

28/08/2019 10:43:40

TRẦN THỊ NHUNG

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:03

29

000.43.24.H42-190828-0020

Chứng thực CMND

28/08/2019 10:42:50

NGUYỄN VIẾT SÚY

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:03

30

000.43.24.H42-190828-0019

Chứng thực CMND

28/08/2019 10:41:55

HOÀNG THỊ HƯƠNG

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:04

31

000.43.24.H42-190828-0018

Chứng thực Sổ Hộ nghèo

28/08/2019 10:40:57

TRẦN VĂN BÌNH

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:04

32

000.43.24.H42-190828-0017

Chứng thực CMND

28/08/2019 10:39:59

NGUYỄN VĂN TỈNH

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:05

33

000.43.24.H42-190828-0016

Chứng thực CMND

28/08/2019 10:38:42

PHAN HỮU PHƯỚC

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:05

34

000.43.24.H42-190828-0015

Chứng thực Sổ hộ nghèo

28/08/2019 10:37:47

NGUYỄN VĂN DUNG

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:05

35

000.43.24.H42-190828-0014

Chứng thực BHY tế

28/08/2019 10:36:53

TRẦN THỊ QUẾ

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:06

36

000.43.24.H42-190828-0013

Chứng thực Đăng ký xe

28/08/2019 10:35:43

NGUYỄN VĂN HỌC

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:06

37

000.43.24.H42-190828-0012

Chứng thực CMND

28/08/2019 10:34:48

PHẠM VĂN PHƯƠNG

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:07

38

000.43.24.H42-190828-0011

Chứng thực Bằng TN

28/08/2019 10:33:50

HỒ THỊ TƯ

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:07

39

000.43.24.H42-190828-0010

Chứng thực Bằng TN

28/08/2019 10:32:54

TRẦN THỊ HÒA

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:28

40

000.43.24.H42-190828-0009

Chứng thực GCN quyền sử dụng đất

28/08/2019 10:31:51

MAI VĂN HIẾN

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:28

41

000.43.24.H42-190828-0008

Chứng thực Đăng ký xe

28/08/2019 10:30:47

PHÙNG VĂN ĐOÀN

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:29

42

000.43.24.H42-190828-0007

Chứng thực CMND

28/08/2019 10:29:47

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:29

43

000.43.24.H42-190828-0006

Chứng thực CMND

28/08/2019 10:28:59

TRẦN VĂN GIANG

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:30

44

000.43.24.H42-190828-0005

Chứng thực SHK

28/08/2019 10:28:01

NGUYỄN THỊ TÂM

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:30

45

000.43.24.H42-190828-0004

Chứng thực CMND

28/08/2019 10:27:01

MAI THỊ OANH

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:31

46

000.43.24.H42-190828-0003

Chứng thực Bằng TNĐH

28/08/2019 10:26:02

CAO THỊ TRANG

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:31

47

000.43.24.H42-190828-0002

Chứng thực Bằng TNĐH

28/08/2019 10:24:56

PHẠM THỊ THANH LƯƠNG

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:31

48

000.43.24.H42-190828-0001

chứng thực CMND

28/08/2019 10:23:48

VŨ THỊ THU HUYỀN

28/08/2019 17:00:00

28/08/2019 15:45:32

49

000.43.24.H42-190827-0025

Xin cấp phép xây dựng Miếu Bản Thổ Từ, xóm 11 xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

27/08/2019 16:02:19

LÊ VĂN DỤNG

09/10/2019 16:02:19

 

50

000.43.24.H42-190827-0024

Cải chính năm sinh của người cha từ sinh năm 1979 thành sinh năm 1980

27/08/2019 10:52:53

ĐỒNG THỊ HƯƠNG

30/08/2019 10:52:53

28/08/2019 10:19:08

51

000.43.24.H42-190827-0023

Cải chính năm sinh của người cha từ sinh năm 1979 thành sinh năm 1980

27/08/2019 10:50:26

ĐỒNG THANH HỢP

30/08/2019 10:50:26

28/08/2019 10:19:08

52

000.43.24.H42-190827-0022

cải chính chữ đệm và năm sinh của người chồng từ Phan Văn Thắng sinh năm 1959 thành Phan Đình Thắng sinh ngày 24/4/1960

27/08/2019 10:49:12

PHAN ĐÌNH THẮNG

30/08/2019 10:49:12

28/08/2019 10:19:09

53

000.43.24.H42-190827-0021

Cải chính năm sinh của người cha. mẹ

27/08/2019 10:47:32

PHẠM THỊ NGỌC

30/08/2019 10:47:32

28/08/2019 10:19:10

54

000.43.24.H42-190827-0020

Cải chính chữ đệm của người chồng từ Phạm Xuân Thành thành Phạm Văn Thành

27/08/2019 10:46:20

PHẠM VĂN THÀNH

30/08/2019 10:46:20

28/08/2019 10:19:10

55

000.43.24.H42-190827-0019

Cải chính ngày, tháng, năm sinh của người vợ từ sinh ngày 03/3/1980 thành sinh ngày 05/10/1981

27/08/2019 10:44:45

NGUYỄN THỊ THANH

30/08/2019 10:44:45

28/08/2019 10:19:11

56

000.43.24.H42-190827-0018

Cải chính quê quán của bàn thân từ xã Yên Lộc huyện Kim Sơn tỉnh NInh Bình thành xã Xuân Bắc huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định

27/08/2019 10:42:47

NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ

30/08/2019 10:42:47

28/08/2019 10:19:11

57

000.43.24.H42-190827-0017

Cải chính họ và tên của người mẹ từ Phạm Thị Huyền thành Phan Thị Huyên

27/08/2019 10:40:34

TRẦN THỊ HỒNG CÚC

30/08/2019 10:40:34

28/08/2019 10:19:11

58

000.43.24.H42-190827-0016

Cải chính chữ đệm của người cha từ Bùi Văn Toản thành bùi Minh Toản

27/08/2019 10:39:21

BÙI THANH LÂM

30/08/2019 10:39:21

28/08/2019 10:19:12

59

000.43.24.H42-190827-0015

Cải chính ngày sinh phần chữ

27/08/2019 10:38:01

PHẠM THỊ KHUYÊN

30/08/2019 10:38:01

28/08/2019 10:19:12

60

000.43.24.H42-190827-0014

Cải chính chữ đệm của người cha từ Đặng Văn Đức thành Đặng Anh Đức

27/08/2019 10:36:16

ĐẶNG VĂN XUÂN

30/08/2019 10:36:16

28/08/2019 10:19:13

61

000.43.24.H42-190827-0013

Cải chính chữ đệm của người cha

27/08/2019 10:34:42

ĐẶNG VĂN THỤY

30/08/2019 10:34:42

28/08/2019 10:19:13

62

000.43.24.H42-190827-0012

Cải chính chữ đệm của người cha từ Ninh Quang chiểu thành Ninh Văn Chiểu

27/08/2019 10:32:41

NINH ĐỨC CHUNG

30/08/2019 10:32:41

28/08/2019 10:19:14

63

000.43.24.H42-190827-0011

Cải chính tên và ngày tháng sinh của người vợ  từ Phan Thu Xinh sinh ngày 05/6/1975 thành Phan Thu Sinh sinh ngày 16/7/1975

27/08/2019 10:30:16

PHAN THU SINH

30/08/2019 10:30:16

28/08/2019 10:19:14

64

000.43.24.H42-190827-0010

Cải chính chữ đệm và năm sinh của người cha từ Nguyễn Đức Lợi sinh năm 1978 thành Nguyễn Văn Lợi sinh năm 1979

27/08/2019 10:25:18

NGUYỄN ĐỨC NHẬT

30/08/2019 10:25:18

28/08/2019 10:19:15

65

000.43.24.H42-190827-0009

Cải chính ngày, tháng sinh của người cha từ sinh năm 1957 thành sinh ngày 12/12/1956

27/08/2019 10:23:24

LƯƠNG THỊ THU HOÀI

30/08/2019 10:23:24

28/08/2019 10:19:15

66

000.43.24.H42-190827-0008

cải chính chữ đệm của người mẹ từ Nguyễn Thị Liên thành Nguyễn Thị Kim Liên

27/08/2019 10:21:35

TRẦN THỊ HẠNH VY

30/08/2019 10:21:35

28/08/2019 10:19:15

67

000.43.24.H42-190827-0007

Cải chính chữ đệm của người mẹ từ Nguyễn Thị Liên thành Nguyễn Thị Kim Liên

27/08/2019 10:20:07

TRẦN DUY THIÊN

30/08/2019 10:20:07

28/08/2019 10:19:16

68

000.43.24.H42-190827-0006

Cải chính ngày tháng năm sinh của người vợ từ sinh tháng 8/1982 thành sinh ngày 08/5/1982

27/08/2019 10:18:52

TRẦN THÙY DƯƠNG

30/08/2019 10:18:52

28/08/2019 10:19:16

69

000.43.24.H42-190827-0005

Cải chính ngày tháng năm sinh của người chồng từ sinh ngày 16/4/1972 thành sinh ngày 20/5/1973

27/08/2019 10:16:36

PHẠM VĂN THẢO

30/08/2019 10:16:36

28/08/2019 10:19:17

70

000.43.24.H42-190827-0004

Cải chính năm sinh của người cha từ sinh năm 1974 thành sinh năm 1975

27/08/2019 10:14:55

ĐỖ THỊ HUYỀN

30/08/2019 10:14:55

28/08/2019 10:22:12

71

000.43.24.H42-190827-0003

cải chính họ của người mẹ từ Nguyễn Thị Mai thành Trần Thị Mai

27/08/2019 10:13:46

PHẠM VĂN YÊN

30/08/2019 10:13:46

28/08/2019 10:22:13

72

000.43.24.H42-190827-0002

Cải chính họ của người mẹ từ Trần Thị Hồng thành Nguyễn Thị Hồng

27/08/2019 10:12:28

NGUYỄN THỊ LOAN

30/08/2019 10:12:28

28/08/2019 10:22:13

73

000.43.24.H42-190827-0001

Cải chính hộ của người cha từ Trần Thị Hồng thành Nguyễn Thị Hồng

27/08/2019 10:10:50

NGUYỄN VĂN TRINH

30/08/2019 10:10:50

28/08/2019 10:22:14

74

000.43.24.H42-190826-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/08/2019 16:54:59

NGUYỄN THỊ DUYÊN

29/08/2019 16:54:59

26/08/2019 17:01:35

75

000.43.24.H42-190826-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/08/2019 15:19:12

PHẠM VĂN MINH

29/08/2019 15:19:12

26/08/2019 17:01:36

76

000.43.24.H42-190826-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/08/2019 14:16:15

NGUYỄN THỊ MAI LƯƠNG

29/08/2019 14:16:15

26/08/2019 17:01:36

77

000.43.24.H42-190826-0005

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

26/08/2019 08:00:00

TRẦN VĂN THÀNH

29/08/2019 08:00:00

26/08/2019 11:09:58

78

000.43.24.H42-190826-0004

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

26/08/2019 07:50:02

ĐỖ VĂN TOẠI

29/08/2019 07:50:02

26/08/2019 11:09:59

79

000.43.24.H42-190826-0003

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

26/08/2019 07:47:16

NGUYỄN THỊ MAI NGÀ

29/08/2019 07:47:16

26/08/2019 11:10:00

80

000.43.24.H42-190826-0002

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

26/08/2019 07:44:42

NGUYỄN CÔNG TỚI

29/08/2019 07:44:42

26/08/2019 11:10:00

81

000.43.24.H42-190826-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/08/2019 07:40:57

NINH THỊ TRANG

29/08/2019 07:40:57

26/08/2019 11:10:01