Hôm nay, Thứ năm ngày 23/05/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 24/11/2018 đến 30/11/2018 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384105181171

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

29/11/2018 15:24:53

TRẦN VĂN CHẤT

04/12/2018 15:24:53

29/11/2018 15:49:36

2

384105181170

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/11/2018 15:21:42

PHẠM VĂN KIM

04/12/2018 15:21:42

29/11/2018 15:49:36

3

384105181169

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/11/2018 15:19:24

PHẠM VĂN CƯỜNG

04/12/2018 15:19:24

29/11/2018 15:49:36

4

384105181168

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/11/2018 15:17:01

TRẦN VĂN THẾ

04/12/2018 15:17:01

29/11/2018 15:49:36

5

384105181167

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/11/2018 15:14:25

VŨ VĂN CHÂU

04/12/2018 15:14:25

29/11/2018 15:49:36

6

384105181166

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/11/2018 15:12:10

TRẦN VĂN NHẤT

04/12/2018 15:12:10

29/11/2018 15:49:36

7

384105181165

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/11/2018 10:26:23

TRẦN VĂN TÙNG

04/12/2018 10:26:23

29/11/2018 15:49:37

8

384105181164

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

29/11/2018 09:35:59

TRẦN TRUNG THÀNH

04/12/2018 09:35:59

29/11/2018 15:49:37

9

384105181163

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

29/11/2018 08:56:38

VŨ HỒNG ÂN

04/12/2018 08:56:38

29/11/2018 15:49:37

10

384105181162

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

29/11/2018 08:51:16

NGUYỄN VĂN PHÁP

04/12/2018 08:51:16

29/11/2018 15:49:37

11

384105181161

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/11/2018 08:43:15

LẠI THỊ VUI

04/12/2018 08:43:15

29/11/2018 15:49:37

12

384105181160

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/11/2018 08:22:02

LÊ SỸ BẨY

04/12/2018 08:22:02

29/11/2018 15:49:37

13

384105181159

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/11/2018 15:29:23

VŨ VĂN SƠN

29/11/2018 15:29:23

26/11/2018 16:53:13

14

384105181158

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/11/2018 15:21:06

ĐẶNG VĂN ĐỨC

29/11/2018 15:21:06

26/11/2018 16:53:13

15

384105181157

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

26/11/2018 15:03:04

PHẠM THỊ GIANG

29/11/2018 15:03:04

26/11/2018 16:53:13

16

384105181156

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

26/11/2018 15:00:44

TRẦN VĂN TRỌNG

29/11/2018 15:00:44

26/11/2018 16:53:13

17

384105181155

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/11/2018 14:56:58

PHẠM THỊ HỒNG

29/11/2018 14:56:58

26/11/2018 16:53:13

18

384105181154

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/11/2018 14:54:31

VŨ VĂN PHƯỚC

29/11/2018 14:54:31

26/11/2018 16:53:13

19

384105181153

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/11/2018 14:52:13

NGUYỄN VĂN TOÀN

29/11/2018 14:52:13

26/11/2018 16:53:13

20

384105181152

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/11/2018 14:24:52

HOÀNG CÔNG HÒA

29/11/2018 14:24:52

26/11/2018 16:53:14