Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/08/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 20/4/2019 đến 26/4/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384122190216

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

26/04/2019 17:22:50

PHẠM THI VÂN

07/05/2019 17:00:00

03/05/2019 16:42:21

2

384119190232

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

26/04/2019 17:14:00

VŨ THỊ KHÁNH

29/04/2019 17:00:00

26/04/2019 17:17:21

3

384119190231

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

26/04/2019 17:12:30

VŨ THỊ KHÁNH

07/05/2019 17:00:00

26/04/2019 17:17:22

4

384140190185

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/04/2019 17:10:17

ĐỖ THỊ THU HÀ

29/04/2019 17:00:00

02/05/2019 10:19:17

5

384119190230

Thủ tục cấp bản sao trích lục kết hôn

26/04/2019 17:09:06

TRẦN THỊ THANH

29/04/2019 17:00:00

26/04/2019 17:17:22

6

384140190184

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/04/2019 17:08:05

ĐẶNG VĂN THIỆN

29/04/2019 17:00:00

02/05/2019 10:19:17

7

384119190229

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

26/04/2019 17:07:12

VŨ THỊ QUYÊN

29/04/2019 17:00:00

26/04/2019 17:17:22

8

384140190183

Thủ tục đăng ký khai tử

26/04/2019 17:05:49

TRẦN THỊ TUYẾT

29/04/2019 17:00:00

02/05/2019 10:19:18

9

384119190228

Thủ tục  cải chính hộ tịch

26/04/2019 17:05:48

VŨ THỊ QUYÊN

03/05/2019 17:00:00

26/04/2019 17:17:23

10

384140190182

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 17:02:13

LƯƠNG ĐÌNH ĐIỆN

29/04/2019 17:00:00

02/05/2019 10:19:18

11

384140190181

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 17:01:09

NGUYỄN VĂN TIẾP

29/04/2019 17:00:00

02/05/2019 10:19:18

12

384140190180

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:59:12

LẠI VĂN THIỀU

29/04/2019 16:59:12

02/05/2019 10:19:19

13

384124190269

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/04/2019 16:57:55

NGUYỄN VĂN TOÀN

29/04/2019 16:57:55

26/04/2019 17:00:21

14

384124190268

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

26/04/2019 16:56:41

BÙI VĂN TUYÊN

07/05/2019 16:56:41

26/04/2019 17:00:21

15

384140190179

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:55:23

TRẦN THỊ PHƯỢNG

29/04/2019 16:55:23

02/05/2019 10:19:19

16

384140190178

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:53:54

TRẦN VĂN PHƯƠNG

29/04/2019 16:53:54

02/05/2019 10:19:20

17

384140190177

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:52:51

ĐINH THỊ LIỆU

29/04/2019 16:52:51

 

18

384140190176

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:49:59

PHẠM THỊ HIỀN

29/04/2019 16:49:59

02/05/2019 10:19:20

19

384140190175

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:48:29

VŨ THỊ DỊU

29/04/2019 16:48:29

02/05/2019 10:19:21

20

384140190174

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:46:07

TRẦN VĂN NAM

29/04/2019 16:46:07

02/05/2019 10:19:21

21

384140190173

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:44:53

TRẦN VĂN BÁU

29/04/2019 16:44:53

02/05/2019 10:19:21

22

384140190172

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:43:32

NGUYỄN VĂN HOÀNG

29/04/2019 16:43:32

02/05/2019 10:19:22

23

384140190171

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:42:14

VŨ THỊ THỦY

29/04/2019 16:42:14

02/05/2019 10:19:22

24

384120190180

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:41:12

NGÔ VĂN HẢI

29/04/2019 16:41:12

26/04/2019 16:44:48

25

384140190170

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:40:46

TRƯƠNG MINH ÁNH

29/04/2019 16:40:46

02/05/2019 10:19:23

26

384120190179

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:40:10

PHẠM THỊ DỰU

29/04/2019 16:40:10

26/04/2019 16:44:48

27

384140190169

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:39:16

NGUYỄN THỊ NGA

29/04/2019 16:39:16

02/05/2019 10:19:23

28

384120190178

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:38:57

TRẦN THỊ VÂN ANH

29/04/2019 16:38:57

26/04/2019 16:44:49

29

384140190168

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:37:55

TRƯƠNG XUÂN PHƯƠNG

29/04/2019 16:37:55

02/05/2019 10:19:24

30

384120190177

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 16:36:07

NGUYỄN XUÂN THỦY

29/04/2019 16:36:07

26/04/2019 16:44:49

31

384140190167

Đăng ký kết hôn

26/04/2019 16:36:02

PHẠM THỊ LUY

29/04/2019 16:36:02

02/05/2019 10:19:24

32

384140190166

Đăng ký kết hôn

26/04/2019 16:33:36

TRƯƠNG THANH TOÁN

29/04/2019 16:33:36

02/05/2019 10:19:24

33

384138190125

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

26/04/2019 16:16:25

NGUYỄN THỊ VỴ

07/05/2019 16:16:25

 

34

384138190124

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

26/04/2019 16:14:50

ĐỖ VĂN TIẾN

07/05/2019 16:14:50

 

35

384121190204

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

26/04/2019 16:07:07

VŨ HOÀNG LONG

07/05/2019 16:07:07

26/04/2019 16:09:46

36

384121190203

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/04/2019 16:05:32

PHẠM VĂN PHONG

29/04/2019 16:05:32

26/04/2019 16:09:28

37

384139190060

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 15:39:06

PHẠM THỊ XUÂN

29/04/2019 15:39:06

26/04/2019 15:43:55

38

384130190168

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/04/2019 15:38:58

NGUYỄN VĂN TUÂN

29/04/2019 15:38:58

26/04/2019 15:45:34

39

384130190167

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/04/2019 15:37:39

TRẦN VĂN BẰNG

29/04/2019 15:37:39

26/04/2019 15:45:51

40

384139190059

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 15:37:29

BÙI THỊ MỸ HẠNH

29/04/2019 15:37:29

26/04/2019 15:43:34

41

384130190166

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/04/2019 15:36:44

TRẦN VĂN MẠNH

29/04/2019 15:36:44

26/04/2019 15:46:08

42

384130190165

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/04/2019 15:35:39

VŨ THỊ LIÊN

29/04/2019 15:35:39

26/04/2019 15:46:27

43

384130190164

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/04/2019 15:34:26

TRẦN VĂN THANH

29/04/2019 15:34:26

26/04/2019 15:46:43

44

384130190163

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/04/2019 15:33:32

ĐINH THỊ THU CÚC

29/04/2019 15:33:32

26/04/2019 15:47:00

45

384130190162

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/04/2019 15:32:38

BÙI THỊ CHÚC

29/04/2019 15:32:38

26/04/2019 15:47:15

46

384130190161

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/04/2019 15:31:36

ĐINH VĂN TRUNG

29/04/2019 15:31:36

26/04/2019 15:47:29

47

384130190160

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/04/2019 15:30:32

TRƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

29/04/2019 15:30:32

26/04/2019 15:47:45

48

384130190159

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/04/2019 15:29:33

ĐINH VĂN CHINH

29/04/2019 15:29:33

26/04/2019 15:47:58

49

384130190158

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/04/2019 15:28:23

TRẦN QUANG THÀNH

29/04/2019 15:28:23

26/04/2019 15:48:16

50

384130190157

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 15:10:44

TRẦN THỊ LAM

29/04/2019 15:10:44

26/04/2019 15:22:09

51

384130190156

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 15:09:49

PHẠM THỊ HÀI

29/04/2019 15:09:49

26/04/2019 15:22:41

52

384130190155

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 15:08:54

ĐOÀN THỊ ĐIỆP

29/04/2019 15:08:54

26/04/2019 15:23:05

53

384130190154

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 15:07:45

PHẠM THỊ LƯU

29/04/2019 15:07:45

26/04/2019 15:23:34

54

384130190153

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 15:06:35

VŨ THỊ TUYẾT

29/04/2019 15:06:35

26/04/2019 15:23:57

55

384130190152

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 15:05:23

PHẠM THỊ LOAN

29/04/2019 15:05:23

26/04/2019 15:24:23

56

384130190151

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 15:04:13

ĐINH VĂN TOÀN

29/04/2019 15:04:13

26/04/2019 15:24:53

57

384130190150

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 15:03:07

TRẦN THỊ HỒNG

29/04/2019 15:03:07

26/04/2019 15:25:14

58

384130190149

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 15:02:08

BÙI TUẤN VĂN

29/04/2019 15:02:08

26/04/2019 15:25:32

59

384130190148

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 15:00:58

LÃ CUNG THIÊN

29/04/2019 15:00:58

26/04/2019 15:26:06

60

384130190147

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 14:59:00

PHẠM THỊ PHƯƠNG

29/04/2019 14:59:00

26/04/2019 15:26:28

61

384130190146

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 14:57:30

LÃ VĂN THẮNG

29/04/2019 14:57:30

26/04/2019 15:26:43

62

384130190145

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

26/04/2019 14:55:15

PHẠM VĂN HOÀNG

02/05/2019 14:55:15

26/04/2019 15:27:04

63

384130190144

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

26/04/2019 14:54:11

TRƯƠNG VĂN BỐN

02/05/2019 14:54:11

26/04/2019 15:27:26

64

384130190143

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

26/04/2019 14:53:00

NGUYỄN VĂN VIỆT

02/05/2019 14:53:00

26/04/2019 15:27:51

65

384130190142

Đăng ký kết hôn

26/04/2019 14:31:46

PHAN VĂN HỔ

29/04/2019 14:31:46

26/04/2019 14:39:21

66

384130190141

Đăng ký kết hôn

26/04/2019 14:30:44

NGUYỄN THỊ LAN

29/04/2019 14:30:44

26/04/2019 14:39:40

67

384130190140

Đăng ký kết hôn

26/04/2019 14:29:43

PHÙNG VĂN MẠNH

29/04/2019 14:29:43

26/04/2019 14:44:25

68

384130190139

Đăng ký kết hôn

26/04/2019 14:27:46

TRẦN THỊ HUYỀN

29/04/2019 14:27:46

26/04/2019 14:44:50

69

384130190138

Đăng ký kết hôn

26/04/2019 14:26:00

TRẦN THANH LONG

29/04/2019 14:26:00

26/04/2019 14:45:11

70

384130190137

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/04/2019 14:20:08

NINH VĂN CƯỜNG

29/04/2019 14:20:08

26/04/2019 14:45:31

71

384130190136

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

26/04/2019 14:18:30

LƯU VĂN SƠN

03/05/2019 14:18:30

26/04/2019 14:45:56

72

384136190452

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:55:37

TRẦN THỊ THOA (Chứng thực CCCD, số 381)

29/04/2019 10:55:37

26/04/2019 14:41:28

73

384136190451

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:54:23

ĐỖ THỊ THU HƯỜNG (Chứng thực bằng TNĐH, số 380)

29/04/2019 10:54:23

26/04/2019 14:41:28

74

384136190450

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:53:01

TRẦN QUANG CĂN (Chứng chỉ tin học, số 379)

29/04/2019 10:53:01

26/04/2019 14:41:29

75

384136190449

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:50:13

PHAN VĂN TÀI (Chứng thực bằng TNĐH, số 378)

29/04/2019 10:50:13

26/04/2019 14:41:29

76

384136190448

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:48:42

MAI THỊ HUẾ (Chứng thực giấy xác nhận CMND, số 377)

29/04/2019 10:48:42

26/04/2019 14:41:30

77

384136190447

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:47:19

PHẠM HỮU CÂN (Chứng thực HĐ chuyển nhượng, số 376)

29/04/2019 10:47:19

26/04/2019 14:41:30

78

384136190446

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:45:52

HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN (Chứng thực Bằng TCCT, số 375)

29/04/2019 10:45:52

26/04/2019 14:41:30

79

384136190445

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:44:22

LÊ VĂN CƯỜNG (Chứng thực QĐ nghỉ việc 1 lần, số 374, ĐTMG)

29/04/2019 10:44:22

26/04/2019 14:41:31

80

384136190444

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:42:35

TRẦN THỊ TRANG (Chứng thực giấy khai sinh, số 373, ĐTMG)

29/04/2019 10:42:35

26/04/2019 14:41:31

81

384136190443

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:38:47

TRẦN TRUNG HIẾU (Chứng thực chứng chỉ tin học, số 372-ĐTMG)

29/04/2019 10:38:47

26/04/2019 14:41:32

82

384136190442

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:36:42

ĐỖ THỊ HÒA (Chứng thực chứng chỉ bồi dưỡng CBQL, số 371)

29/04/2019 10:36:42

26/04/2019 14:41:32

83

384105190464

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/04/2019 10:36:15

VŨ MẠNH LÂM

03/05/2019 10:36:15

26/04/2019 14:04:49

84

384136190441

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:35:02

NGUYỄN THỊ LIÊN (Chứng thực CMND, số 370)

29/04/2019 10:35:02

26/04/2019 14:41:32

85

384139190058

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/04/2019 10:34:47

TRẦN THỊ THOA

29/04/2019 10:34:47

26/04/2019 10:37:26

86

384136190440

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:33:01

TRẦN VIỆT PHÚ (Chứng thực bằng TNĐH, số 8, ĐTMG)

29/04/2019 10:33:01

26/04/2019 14:41:33

87

384136190439

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:31:25

LÊ VĂN BẰNG (Chứng thực CMND, số 368)

29/04/2019 10:31:25

26/04/2019 14:41:33

88

384136190438

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:29:21

HOÀNG XUÂN ĐIỀN (Chứng thực giấy chứng tử, số 367)

29/04/2019 10:29:21

26/04/2019 14:41:34

89

384139190057

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/04/2019 10:29:15

TRẦN THỊ THOA

29/04/2019 10:29:15

26/04/2019 10:34:06

90

384136190437

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 10:27:48

VŨ VĂN THÀNH (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 366-ĐTMG)

29/04/2019 10:27:48

26/04/2019 14:41:34

91

384124190267

Thủ tục đăng ký khai tử

26/04/2019 09:52:08

BÙI VĂN BỐN

29/04/2019 09:52:08

26/04/2019 17:00:22

92

384124190266

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

26/04/2019 09:50:42

HOÀNG VĂN CƯỜNG

07/05/2019 09:50:42

26/04/2019 17:00:22

93

384124190265

Đăng ký kết hôn

26/04/2019 09:47:14

NGUYỄN VĂN CHƯỞNG

29/04/2019 09:47:14

26/04/2019 17:00:23

94

384121190202

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

26/04/2019 09:10:41

TRẦN VĂN TRƯƠNG

29/04/2019 09:10:41

26/04/2019 09:12:52

95

384136190436

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 09:09:05

VŨ TIẾN ĐẠT (Chứng thực chứng chỉ tin học, số 365)

29/04/2019 09:09:05

26/04/2019 14:41:34

96

384136190435

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 09:05:36

TRẦN THỊ TRANG (Chứng thực CMND, số 364)

29/04/2019 09:05:36

26/04/2019 14:41:35

97

384139190056

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 09:05:04

NGUYỄN VĂN DŨNG

29/04/2019 09:05:04

26/04/2019 09:20:23

98

384139190055

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 09:03:54

ĐỖ THỊ CÚC

29/04/2019 09:03:54

26/04/2019 09:20:24

99

384136190434

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 08:37:40

ĐOÀN VĂN NGHĨA (Chứng thực giấy chứng nhận QSDĐ, số 363 )

29/04/2019 08:37:40

26/04/2019 14:41:35

100

384136190433

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/04/2019 08:20:27

HOÀNG VĂN HẢI (Chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT)

29/04/2019 08:20:27

26/04/2019 14:41:36

101

384121190201

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/04/2019 08:08:57

VŨ VĂN DUY

29/04/2019 08:08:57

26/04/2019 08:11:14

102

384119190227

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

25/04/2019 17:09:10

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

26/04/2019 17:00:00

25/04/2019 17:12:38

103

384119190226

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/04/2019 17:07:42

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

06/05/2019 17:00:00

25/04/2019 17:12:38

104

384136190432

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/04/2019 16:53:24

HOÀNG MINH CHÂU (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 361)

26/04/2019 16:53:24

26/04/2019 07:35:43

105

384119190225

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/04/2019 16:53:02

VŨ THỊ QUYÊN

06/05/2019 16:53:02

25/04/2019 17:12:39

106

384119190224

Thủ tục cấp bản sao trích lục kết hôn

25/04/2019 16:50:22

MAI THẾ VỊ

26/04/2019 16:50:22

25/04/2019 17:12:39

107

384136190431

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/04/2019 16:48:58

TRỊNH THÚY HỒNG (Chứng thực tin học, số 360)

26/04/2019 16:48:58

26/04/2019 07:35:43

108

384119190223

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/04/2019 16:48:05

MAI THẾ VỊ

26/04/2019 16:48:05

25/04/2019 17:12:39

109

384136190430

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/04/2019 16:42:46

LƯU THỊ HIỀN (Chứng thực CMND, số 359)

26/04/2019 16:42:46

26/04/2019 07:35:44

110

384136190429

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/04/2019 16:34:43

PHAN THỊ HUẾ (Chứng thực CCCD, số 358)

26/04/2019 16:34:43

26/04/2019 07:35:44

111

384136190428

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/04/2019 16:28:10

CAO THỊ HẰNG (Chứng thực Bằng TN TCCT, số 357)

26/04/2019 16:28:10

26/04/2019 07:35:45

112

384136190427

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/04/2019 16:26:48

PHẠM VĂN HOÀN (Chứng thực CMND, số 356)

26/04/2019 16:26:48

26/04/2019 07:35:45

113

384138190123

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/04/2019 16:22:17

NGUYỄN THỊ THÚY

26/04/2019 16:22:17

 

114

384105190463

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/04/2019 15:41:59

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

02/05/2019 15:41:59

26/04/2019 14:04:49

115

384105190462

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/04/2019 14:55:14

TRẦN MẠNH HIỆP

02/05/2019 14:55:14

26/04/2019 14:04:50

116

384124190264

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/04/2019 10:00:51

BÙI THANH PHONG

06/05/2019 10:00:51

25/04/2019 10:03:28

117

384121190200

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

25/04/2019 09:52:58

TRIỆU VĂN TRÌNH

26/04/2019 09:52:58

25/04/2019 09:56:35

118

384121190199

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

25/04/2019 09:51:59

PHẠM VĂN ĐIỆN

26/04/2019 09:51:59

25/04/2019 09:56:10

119

384138190122

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/04/2019 09:12:27

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

06/05/2019 09:12:27

 

120

384124190263

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/04/2019 09:05:44

ĐỖ VĂN HƯỞNG

26/04/2019 09:05:44

25/04/2019 10:02:21

121

384134190044

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

25/04/2019 08:17:57

NGUYỄN HOÀI THU

29/04/2019 08:17:57

 

122

384139190054

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/04/2019 08:12:10

PHẠM THỊ ÂN

26/04/2019 08:12:10

25/04/2019 08:19:36

123

384105190461

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/04/2019 07:26:14

HOÀNG VĂN TÌNH

02/05/2019 07:26:14

26/04/2019 14:04:50

124

384105190460

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/04/2019 07:23:37

PHẠM VĂN HÒE

02/05/2019 07:23:37

26/04/2019 14:04:51

125

384105190459

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/04/2019 07:21:18

PHAN THỊ MƠ

02/05/2019 07:21:18

26/04/2019 14:04:51

126

384124190262

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

24/04/2019 17:19:24

TRẦN THỊ LOAN

25/04/2019 17:00:00

24/04/2019 17:22:55

127

384124190261

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 17:18:27

ĐẶNG NGỌC TUẦN

25/04/2019 17:00:00

24/04/2019 17:25:46

128

384124190260

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/04/2019 17:17:29

ĐẶNG NGỌC TUẦN

25/04/2019 17:00:00

24/04/2019 17:25:47

129

384124190259

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/04/2019 17:16:34

LÊ THỊ THƠM

25/04/2019 17:00:00

24/04/2019 17:25:47

130

384131190145

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/04/2019 16:35:29

TRẦN THỊ SEN

25/04/2019 16:35:29

24/04/2019 16:39:07

131

384131190144

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/04/2019 16:29:58

TRỊNH VĂN HỌA( KHAI SINH SỐ:77)

25/04/2019 16:29:58

24/04/2019 16:33:46

132

384131190143

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

24/04/2019 16:27:57

TRẦN VĂN DŨNG(ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH SỐ:76)

03/05/2019 16:27:57

24/04/2019 16:33:46

133

384131190142

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

24/04/2019 16:26:15

NGUYỄN THỊ SÁNG( ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH SỐ:75)

03/05/2019 16:26:15

24/04/2019 16:33:47

134

384131190141

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

24/04/2019 16:23:33

TRẦN VĂN QUYẾT

03/05/2019 16:23:33

24/04/2019 16:33:47

135

384131190140

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 16:21:12

ĐOÀN THỊ THÙY LINH( CHỨNG THỰC GIẤY KHAI SINH SỐ:1860

25/04/2019 16:21:12

24/04/2019 16:33:48

136

384131190139

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 16:19:47

NGUYỄN THỊ HOA(CHỨNG THỰC CC TIN HỌC SỐ:285)

25/04/2019 16:19:47

24/04/2019 16:33:48

137

384138190121

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/04/2019 16:14:39

NGUYỄN VĂN KHƯƠNG

25/04/2019 16:14:39

 

138

384125190181

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 16:08:20

LƯU THỊ THANH

25/04/2019 16:08:20

24/04/2019 16:28:42

139

384125190180

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 16:04:21

NGUYỄN THỊ MAI

25/04/2019 16:04:21

24/04/2019 16:28:54

140

384123190326

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 15:31:45

VŨ HOÀI THANH

25/04/2019 15:31:45

24/04/2019 16:55:17

141

384123190325

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 15:30:34

NGÔ VĂN QUYỀN

25/04/2019 15:30:34

24/04/2019 16:55:18

142

384123190324

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 15:29:23

HOÀNG VĂN LONG

25/04/2019 15:29:23

24/04/2019 16:55:18

143

384119190222

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

24/04/2019 15:28:04

VŨ THANH MƠ

25/04/2019 15:28:04

24/04/2019 15:31:00

144

384123190323

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 15:27:59

BÙI THỊ HÒE

25/04/2019 15:27:59

24/04/2019 16:55:19

145

384123190322

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 15:26:35

NGÔ VĂN HỮU

25/04/2019 15:26:35

24/04/2019 16:55:19

146

384119190221

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

24/04/2019 15:26:19

PHẠM THỊ TỐ UYÊN

25/04/2019 15:26:19

24/04/2019 15:31:00

147

384123190321

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 15:24:59

NGÔ VĂN TÚ

25/04/2019 15:24:59

24/04/2019 16:55:19

148

384119190220

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/04/2019 15:24:12

PHẠM THỊ TỐ UYÊN

25/04/2019 15:24:12

24/04/2019 15:31:01

149

384123190320

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

24/04/2019 15:22:17

VŨ THỊ HƯƠNG

03/05/2019 15:22:17

24/04/2019 16:55:20

150

384123190319

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

24/04/2019 15:19:52

VŨ THỊ HƯƠNG

03/05/2019 15:19:52

24/04/2019 16:55:38

151

384123190318

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 15:17:19

VŨ THỊ THÚY

25/04/2019 15:17:19

24/04/2019 16:55:51

152

384125190179

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 15:04:43

PHAN THỊ HIÊN

25/04/2019 15:04:43

24/04/2019 16:28:54

153

384125190178

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 15:04:00

TRẦN ĐĂNG BÍNH

25/04/2019 15:04:00

24/04/2019 16:28:55

154

384124190258

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

24/04/2019 14:47:03

HOÀNG THỊ THANH TUYẾT

03/05/2019 14:47:03

24/04/2019 14:48:42

155

384124190257

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

24/04/2019 11:14:41

PHẠM THỊ NHĨ

25/04/2019 12:00:00

24/04/2019 11:17:26

156

384124190256

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 11:13:40

TRẦN THỊ VÂN

25/04/2019 12:00:00

24/04/2019 11:17:26

157

384124190255

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

24/04/2019 11:12:47

PHẠM MẠNH CƯỜNG

03/05/2019 12:00:00

24/04/2019 11:17:27

158

384124190254

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

24/04/2019 11:11:55

HOÀNG THỊ ĐIỆP

03/05/2019 12:00:00

24/04/2019 11:17:27

159

384124190253

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

24/04/2019 11:10:12

TRẦN THỊ VÂN

03/05/2019 12:00:00

24/04/2019 11:17:28

160

384120190176

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/04/2019 11:01:09

NGÔ VĂN CẦU

25/04/2019 12:00:00

24/04/2019 11:07:30

161

384120190175

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/04/2019 11:00:25

NGÔ VĂN CẦU

25/04/2019 12:00:00

24/04/2019 11:07:31

162

384120190174

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 10:59:20

NGUYỄN XUÂN THỦY

25/04/2019 10:59:20

24/04/2019 11:07:31

163

384120190173

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 10:58:21

NGUYỄN THỊ THU THỦY

25/04/2019 10:58:21

24/04/2019 11:07:32

164

384120190172

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 10:57:33

NGUYỄN THỊ MẾN

25/04/2019 10:57:33

24/04/2019 11:07:32

165

384120190171

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 10:56:42

PHẠM VĂN HIỂN

25/04/2019 10:56:42

24/04/2019 11:07:33

166

384120190170

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 10:55:39

PHẠM VIỆT THẮNG

25/04/2019 10:55:39

24/04/2019 11:07:33

167

384120190169

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 10:54:49

PHẠM VĂN THANH

25/04/2019 10:54:49

24/04/2019 11:07:33

168

384120190168

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 10:53:53

TRẦN ANH NHẬT

25/04/2019 10:53:53

24/04/2019 11:07:34

169

384120190167

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 10:52:43

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

25/04/2019 10:52:43

24/04/2019 11:07:34

170

384120190166

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 10:51:45

TRẦN QUỐC TRỊ

25/04/2019 10:51:45

24/04/2019 11:07:35

171

384120190165

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 10:50:20

ĐỖ THỊ HIỀN

25/04/2019 10:50:20

24/04/2019 11:07:35

172

384134190043

Thủ tục chứng thực di chúc.

24/04/2019 09:48:49

TRẦN VĂN TẠO

26/04/2019 09:48:49

24/04/2019 10:22:36

173

384134190042

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

24/04/2019 09:47:36

NGUYỄN VĂN KHUÊ

03/05/2019 09:47:36

24/04/2019 10:22:36

174

384134190041

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/04/2019 09:46:20

ĐOÀN THỊ NGUYỆT

25/04/2019 09:46:20

24/04/2019 10:22:37

175

384134190040

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/04/2019 09:45:25

PHẠM THỊ VÓC

25/04/2019 09:45:25

24/04/2019 10:22:37

176

384125190177

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/04/2019 09:23:04

TRẦN QUANG HIỆP

25/04/2019 09:23:04

24/04/2019 16:28:55

177

384121190198

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/04/2019 08:33:19

NGUYỄN XUÂN QUANG

25/04/2019 08:33:19

24/04/2019 08:38:09

178

384121190197

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/04/2019 08:32:00

TRẦN THỊ NHƯỜNG

25/04/2019 08:32:00

24/04/2019 08:37:58

179

384135190388

Đăng ký kết hôn

24/04/2019 07:51:06

VŨ THỊ THÚY HẰNG

25/04/2019 07:51:06

24/04/2019 14:30:56

180

384135190387

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/04/2019 07:49:42

HOÀNG THÚY HẰNG

25/04/2019 07:49:42

24/04/2019 14:30:56

181

384135190386

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/04/2019 07:48:50

HOÀNG THỊ THÚY NGA

25/04/2019 07:48:50

24/04/2019 14:30:57

182

384135190385

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/04/2019 07:48:02

TRẦN NAM TRUNG

25/04/2019 07:48:02

24/04/2019 14:30:57

183

384135190384

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/04/2019 07:46:54

TRẦN VĂN CHÍNH

25/04/2019 07:46:54

24/04/2019 14:30:58

184

384135190383

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/04/2019 07:46:02

TRẦN VĂN HỌC

25/04/2019 07:46:02

24/04/2019 14:30:58

185

384135190382

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 07:43:20

VŨ THỊ THÚY

25/04/2019 07:43:20

24/04/2019 14:30:58

186

384135190381

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 07:42:31

TRẦN THỊ KIM XUYẾN

25/04/2019 07:42:31

24/04/2019 14:30:59

187

384135190380

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/04/2019 07:41:36

TRẦN QUỐC VIỆT

25/04/2019 07:41:36

24/04/2019 14:30:59

188

384135190379

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/04/2019 07:40:22

TRỊNH THỊ NGA

25/04/2019 07:40:22

24/04/2019 14:31:00

189

384121190196

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/04/2019 07:27:23

TRẦN THỊ HOÀI

25/04/2019 07:27:23

24/04/2019 07:35:07

190

384138190120

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

23/04/2019 17:06:50

NGUYỄN VĂN TRỌNG

02/05/2019 17:00:00

 

191

384138190119

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

23/04/2019 16:40:30

HOÀNG THỊ LƯƠNG

02/05/2019 16:40:30

 

192

384139190053

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 16:17:12

LẠI VĂN ĐẢO

24/04/2019 16:17:12

23/04/2019 16:21:12

193

384139190052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 16:15:41

VŨ THỊ LỆ

24/04/2019 16:15:41

23/04/2019 16:21:40

194

384139190051

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 16:13:26

LÊ ÁNH DƯƠNG

24/04/2019 16:13:26

23/04/2019 16:22:03

195

384118190069

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

23/04/2019 16:09:51

VŨ THỊ SÁNG

25/04/2019 16:09:51

 

196

384118190068

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

23/04/2019 16:06:36

PHẠM VĂN TUYÊN

25/04/2019 16:06:36

 

197

384136190426

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

23/04/2019 15:56:04

ĐINH VĂN PHƯỚC (Huân huy chương kháng chiến)

25/04/2019 15:56:04

23/04/2019 16:01:49

198

384136190425

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng cho bà Hoàng Hoàng Thị Can

23/04/2019 15:49:43

PHẠM VĂN PHÁT (BTXH - 80 tuổi)

25/04/2019 15:49:43

23/04/2019 16:01:50

199

384118190067

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

23/04/2019 15:46:50

ĐẶNG VĂN HẢI

25/04/2019 15:46:50

 

200

384118190066

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

23/04/2019 15:39:08

ĐẶNG VĂN HẢI

25/04/2019 15:39:08

 

201

384118190065

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/04/2019 15:34:11

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN

24/04/2019 15:34:11

 

202

384118190064

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/04/2019 15:32:01

NGUYỄN THỊ LÂM

24/04/2019 15:32:01

 

203

384132190107

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/04/2019 15:24:51

PHAN TUẤN VĨNH

24/04/2019 15:24:51

23/04/2019 15:30:55

204

384131190138

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 13:55:09

PHẠM THỊ HOÀI (CHỨNG THỰC SỐ:283)

24/04/2019 13:55:09

23/04/2019 13:58:13

205

384132190106

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/04/2019 10:14:46

ĐỖ VĂN ĐIỂN

24/04/2019 10:14:46

23/04/2019 10:18:50

206

384132190105

Thủ tục đăng ký khai tử

23/04/2019 10:12:58

BÙI VĂN VƠN

24/04/2019 10:12:58

23/04/2019 10:19:06

207

384123190317

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 10:09:39

DƯƠNG THỊ KIM NHUNG

24/04/2019 10:09:39

23/04/2019 14:51:31

208

384123190316

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 10:08:19

NGÔ THỊ THÚY

24/04/2019 10:08:19

23/04/2019 14:51:32

209

384123190315

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 10:06:08

VŨ GIA HUY

24/04/2019 10:06:08

23/04/2019 14:51:32

210

384123190314

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 10:04:33

TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG

24/04/2019 10:04:33

23/04/2019 14:51:33

211

384121190195

Đăng ký kết hôn

23/04/2019 10:03:03

PHẠM MINH NGỌC

24/04/2019 10:03:03

23/04/2019 10:05:23

212

384123190313

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 10:02:59

BÙI THỊ BÍCH NGỌC

24/04/2019 10:02:59

23/04/2019 14:51:33

213

384123190312

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 10:01:29

TRẦN THỊ MÙI

24/04/2019 10:01:29

23/04/2019 14:51:34

214

384123190311

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 10:00:08

PHẠM THỊ NHÀI

24/04/2019 10:00:08

23/04/2019 14:51:34

215

384139190050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 09:58:22

ĐỖ THỊ LÝ

24/04/2019 09:58:22

23/04/2019 10:04:20

216

384123190310

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 09:55:19

PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

24/04/2019 09:55:19

23/04/2019 14:51:35

217

384123190309

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 09:53:52

BÙI THỊ THU HƯƠNG

24/04/2019 09:53:52

23/04/2019 14:51:35

218

384123190308

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 09:43:29

BÙI THỊ THU HÀ

24/04/2019 09:43:29

23/04/2019 14:51:35

219

384124190252

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

23/04/2019 09:41:59

NGUYỄN THỊ NGA

24/04/2019 09:41:59

23/04/2019 09:43:56

220

384124190251

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

23/04/2019 09:40:06

ĐẬU NGỌC THOẠI

02/05/2019 09:40:06

23/04/2019 09:43:56

221

384121190194

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

23/04/2019 09:28:10

VŨ VĂN CƯƠNG

02/05/2019 09:28:10

23/04/2019 09:30:48

222

384139190049

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 09:09:03

LẠI VĂN HÀNG

24/04/2019 09:09:03

23/04/2019 09:13:54

223

384139190048

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 09:07:49

LƯU THỊ NGỌC MAI

24/04/2019 09:07:49

23/04/2019 09:13:20

224

384135190378

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

23/04/2019 07:55:59

TRẦN THỊ HOÀI THU

24/04/2019 07:55:59

23/04/2019 09:48:14

225

384135190377

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 07:54:50

NGUYỄN THỊ OANH

24/04/2019 07:54:50

23/04/2019 09:48:15

226

384135190376

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 07:54:04

TRẦN THỊ HỒNG DỊU

24/04/2019 07:54:04

23/04/2019 09:48:15

227

384135190375

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 07:53:04

ĐỖ VĂN LINH

24/04/2019 07:53:04

23/04/2019 09:48:15

228

384135190374

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

23/04/2019 07:52:03

ĐỖ THỊ HUYỀN

24/04/2019 07:52:03

23/04/2019 09:48:16

229

384135190373

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 07:51:22

NGUYỄN THỊ HẰNG

24/04/2019 07:51:22

23/04/2019 09:48:16

230

384135190372

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

23/04/2019 07:50:38

NGUYỄN THỊ HẠNH

24/04/2019 07:50:38

23/04/2019 09:48:17

231

384135190371

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

23/04/2019 07:49:55

TRẦN NAM TRUNG

24/04/2019 07:49:55

23/04/2019 09:48:17

232

384135190370

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

23/04/2019 07:49:10

PHẠM VĂN HẬU

24/04/2019 07:49:10

23/04/2019 09:48:17

233

384131190137

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/04/2019 07:27:04

NGÔ THỊ HOÀI (CHỨNG THỰC CCCD SỐ:282)

24/04/2019 07:27:04

23/04/2019 13:58:13

234

384124190250

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/04/2019 17:18:55

NGUYỄN VĂN HƯNG

23/04/2019 17:00:00

22/04/2019 17:20:29

235

384119190219

Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất .

22/04/2019 17:01:18

LẠI THÚY HẠNH

24/04/2019 17:00:00

22/04/2019 17:05:01

236

384138190118

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/04/2019 16:59:08

HOÀNG VĂN DƯƠNG

23/04/2019 16:59:08

 

237

384119190218

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

22/04/2019 16:58:03

NGUYỄN THỊ THẢO

23/04/2019 16:58:03

22/04/2019 17:05:01

238

384119190217

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

22/04/2019 16:56:02

ĐỖ NHƯ THÀNH

23/04/2019 16:56:02

22/04/2019 17:05:01

239

384119190216

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho con Vũ Việt Tuấn

22/04/2019 16:54:35

VŨ VĂN THIỆN

23/04/2019 16:54:35

22/04/2019 17:05:02

240

384119190215

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh cho con VŨ THÙY LINH

22/04/2019 16:52:42

VŨ VĂN THIỆN

23/04/2019 16:52:42

22/04/2019 17:05:02

241

384122190210

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

22/04/2019 16:49:49

HỒ THỊ TÂM

29/04/2019 16:49:49

24/04/2019 16:27:08

242

384134190039

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

22/04/2019 15:50:03

TRẦN VĂN VĨNH

24/04/2019 15:50:03

22/04/2019 16:37:33

243

384105190458

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/04/2019 14:30:19

ĐỖ NGỌC TẠ

25/04/2019 14:30:19

25/04/2019 07:29:28

244

384125190176

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/04/2019 11:14:54

TRẦN VĂN THÙY

23/04/2019 12:00:00

22/04/2019 11:18:26

245

384125190175

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/04/2019 11:14:08

DƯƠNG VĂN ĐÁNG

23/04/2019 12:00:00

22/04/2019 11:18:26

246

384125190174

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/04/2019 11:13:26

TRẦN THỊ THỦY

23/04/2019 12:00:00

22/04/2019 11:18:27

247

384138190117

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/04/2019 10:18:36

LÊ VĂN PHẤN

23/04/2019 10:18:36

 

248

384139190047

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/04/2019 09:58:38

TRẦN THỊ TÚ TRINH

23/04/2019 09:58:38

22/04/2019 10:02:43

249

384139190046

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/04/2019 09:56:40

PHẠM VĂN THỨC

23/04/2019 09:56:40

22/04/2019 10:03:06

250

384125190173

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/04/2019 09:43:59

PHẠM XUÂN HỌC

23/04/2019 09:43:59

22/04/2019 11:18:27

251

384105190457

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/04/2019 09:25:57

VŨ VĂN QUÝ

25/04/2019 09:25:57

25/04/2019 07:29:28

252

384105190456

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/04/2019 09:22:05

NGUYỄN VĂN HẢO

25/04/2019 09:22:05

25/04/2019 07:29:29

253

384105190455

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/04/2019 09:18:32

NGUYỄN XUÂN THÀNH

25/04/2019 09:18:32

25/04/2019 07:29:29

254

384132190104

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/04/2019 08:51:19

NINH VĂN VƯƠNG

23/04/2019 08:51:19

22/04/2019 08:55:03

255

384132190103

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/04/2019 08:50:07

NGUYỄN NGỌC TÚ

23/04/2019 08:50:07

22/04/2019 08:55:19

256

384132190102

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/04/2019 08:48:47

TRẦN THỊ DỰU

23/04/2019 08:48:47

22/04/2019 08:55:39