Hôm nay, Thứ ba ngày 16/07/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 19/01/2019 đến 25/01/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

 

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384120190038

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

25/01/2019 17:30:11

TRỊNH THỊ HẢI LUYẾN

28/01/2019 17:00:00

25/01/2019 17:32:30

2

384120190037

Đăng ký kết hôn

25/01/2019 17:28:03

TRỊNH THỊ HẢI LUYẾN

28/01/2019 17:00:00

25/01/2019 17:32:30

3

384125190025

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/01/2019 17:18:25

TRẦN DŨNG THÚY

28/01/2019 17:00:00

25/01/2019 17:20:12

4

384138190039

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/01/2019 16:27:35

NGUYỄN VĂN ĐÌNH

28/01/2019 16:27:35

 

5

384138190038

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/01/2019 16:25:02

NGUYỄN VĂN SƠN

28/01/2019 16:25:02

 

6

384122190049

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/01/2019 16:14:05

PHẠM THỊ THẮM

28/01/2019 16:14:05

 

7

384122190048

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/01/2019 16:12:32

NGUYỄN THỊ CÚC

28/01/2019 16:12:32

 

8

384138190037

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/01/2019 15:12:31

ĐOÀN VĂN LỄ

28/01/2019 15:12:31

 

9

384105190103

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

25/01/2019 15:03:24

NGUYỄN THỊ HÀ LAN

25/01/2019 17:00:00

25/01/2019 15:13:36

10

384105190102

Bằng Đại học

25/01/2019 15:02:18

HOÀNG THỊ VÂN

25/01/2019 17:00:00

25/01/2019 15:13:36

11

384105190101

CMND

25/01/2019 15:01:09

TRẦN VĂN CHINH

25/01/2019 17:00:00

25/01/2019 15:13:37

12

384105190100

Đăng ký kinh doanh

25/01/2019 14:59:58

NGUYỄN THỊ HUYỀN

25/01/2019 17:00:00

25/01/2019 15:13:37

13

384105190099

Chứng minh nhân dân

25/01/2019 14:58:45

PHẠM THỊ HIÊN

25/01/2019 17:00:00

25/01/2019 15:13:38

14

384105190098

cmnd

25/01/2019 14:57:30

ĐINH NGỌC HƯNG

25/01/2019 17:00:00

25/01/2019 15:13:38

15

384105190097

Đăng ký Kinh Doanh

25/01/2019 14:56:20

TRẦN THỊ NGUYÊN

25/01/2019 17:00:00

25/01/2019 15:13:38

16

384105190096

Bằng Tốt nghiệp đại học

25/01/2019 14:54:53

VŨ THỊ MAI LAN

25/01/2019 17:00:00

25/01/2019 15:13:39

17

384105190095

Giấy ra viện

25/01/2019 14:53:14

DƯƠNG THỊ HỒNG

25/01/2019 17:00:00

25/01/2019 15:13:39

18

384135190067

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/01/2019 14:39:34

TRẦN QUYNH TRANG

28/01/2019 14:39:34

25/01/2019 15:25:41

19

384135190066

Thủ tục đăng ký khai tử

25/01/2019 14:38:06

TRỊNH THỊ THOI

28/01/2019 14:38:06

25/01/2019 15:25:42

20

384105190094

Cải chính năm sinh của người cha từ sinh năm 1961 thành sinh năm 1963

25/01/2019 10:40:30

TRẦN THỊ BÌNH

30/01/2019 10:40:30

25/01/2019 10:54:45

21

384105190093

Cải chính tên và năm sinh của người mẹ từ Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1964 thành Nguyễn Thị xanh sinh năm 1966

25/01/2019 10:39:01

PHAN VIẾT XUÂN

30/01/2019 10:39:01

25/01/2019 10:54:46

22

384105190092

Cải chính quê quan của bản thân và quê quán của người cha từ xã Chất Bình huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình thành xã Cồn Thoi huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

25/01/2019 10:37:06

VŨ QUANG HUY

30/01/2019 10:37:06

25/01/2019 10:54:46

23

384105190091

cải chính quê quán từ  thị trấn Phát Diệm huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình thành xã Quang Thiện huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

25/01/2019 10:34:35

TRẦN KHÁNH LINH

30/01/2019 10:34:35

25/01/2019 10:54:46

24

384121190040

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên ngành

25/01/2019 10:31:51

NGUYỄN QUỐC HÒA

15/02/2019 10:31:51

25/01/2019 10:34:11

25

384105190090

Cải chính năm sinh của người vợ từ sinh năm 1982 thành sinh ngày 16/8/1983

25/01/2019 10:31:22

TRẦN THỊ THẮM

30/01/2019 10:31:22

25/01/2019 10:54:47

26

384136190111

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/01/2019 10:30:45

HOÀNG THỊ HỌA (Khai sinh 12)

28/01/2019 10:30:45

25/01/2019 15:19:18

27

384121190039

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên ngành

25/01/2019 10:30:38

NGUYỄN DUY TRINH

15/02/2019 10:30:38

25/01/2019 10:34:12

28

384121190038

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên ngành

25/01/2019 10:29:27

TRẦN ANH HỌC

15/02/2019 10:29:27

25/01/2019 10:34:12

29

384105190089

Cải chính quê quán từ thị trấn Bình Minh huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình thành xã Yên Phong huyện Yên Mô, tỉnh NInh Bình

25/01/2019 10:29:01

ĐINH THẾ PHONG

30/01/2019 10:29:01

25/01/2019 10:54:47

30

384121190037

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên ngành

25/01/2019 10:26:25

TRẦN HẠNH NGUYÊN

15/02/2019 10:26:25

25/01/2019 10:34:13

31

384105190088

Cải chính năm sinh của người chồng từ sinh năm 1973 thành sinh ngày 20/12/1972

25/01/2019 10:26:18

PHẠM VĂN CHẤP

30/01/2019 10:26:18

25/01/2019 10:54:47

32

384105190087

Cải chính năm sinh của người cha từ sinh năm 1973 thành sinh năm 1972

25/01/2019 10:24:18

PHẠM THỊ THU

30/01/2019 10:24:18

25/01/2019 10:54:48

33

384105190086

Cải chính quê quán từ xã Yên Lộc huyện Kim Sơn tỉnh NB thành xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. Cải chính chữ đệm của người cha từ Đinh Văn Vũ thành Đinh Đức Vũ

25/01/2019 10:22:42

ĐINH THỊ MỸ HẠNH

30/01/2019 10:22:42

25/01/2019 10:54:48

34

384141190028

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/01/2019 10:19:23

PHẠM VĂN NGHĨA

28/01/2019 10:19:23

 

35

384105190085

Cải chính chữ đệm và năm sinh của người cha từ Nguyễn Văn Chung sinh 5/1979 thành Nguyễn Thành Chung sinh 10/3/1977. Cải chính họ và năm sinh của người mẹ từ Phạm Thị Hiền sinh 3/1980 thành Đào Thị Hiền sinh 01/3/1979

25/01/2019 10:18:45

NGUYỄN THỊ HOÀI

30/01/2019 10:18:45

25/01/2019 10:54:48

36

384105190084

Cải chính chữ đệm của người cha từ Phan Văn Nho thành Phan Ngọc Nho

25/01/2019 10:15:57

PHAN TÚ UYÊN

30/01/2019 10:15:57

25/01/2019 10:54:49

37

384121190036

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên ngành

25/01/2019 10:14:19

TRẦN VĂN CHẤT

15/02/2019 10:14:19

25/01/2019 10:34:13

38

384121190035

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên ngành

25/01/2019 09:56:46

NGUYỄN HỒNG KHÁNH

15/02/2019 09:56:46

25/01/2019 10:17:54

39

384127190018

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/01/2019 09:54:41

PHẠM THỊ DUYÊN

28/01/2019 09:54:41

25/01/2019 09:57:40

40

384135190065

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/01/2019 09:52:19

CAO VĂN TRÌNH

28/01/2019 09:52:19

25/01/2019 15:25:42

41

384135190064

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

25/01/2019 09:51:10

TRẦN THỊ DIỆU

28/01/2019 09:51:10

25/01/2019 15:25:42

42

384135190063

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/01/2019 09:50:15

PHẠM VĂN MƯỜI

28/01/2019 09:50:15

25/01/2019 15:25:43

43

384135190062

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

25/01/2019 09:38:28

NGUYỄN THỊ THẮM

28/01/2019 09:38:28

25/01/2019 15:25:43

44

384121190034

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên ngành

25/01/2019 09:37:17

HOÀNG VĂN ANH

15/02/2019 09:37:17

25/01/2019 10:17:39

45

384131190017

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/01/2019 09:25:35

NGUYỄN THỊ THU

28/01/2019 09:25:35

25/01/2019 09:30:20

46

384121190033

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/01/2019 09:24:33

PHẠM THỊ HUÊ

28/01/2019 09:24:33

25/01/2019 10:05:43

47

384127190017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/01/2019 08:04:47

PHAN VĂN BÌNH

28/01/2019 08:04:47

25/01/2019 10:00:37

48

384124190038

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/01/2019 17:05:53

NGUYỄN THỊ HIỀN

25/01/2019 17:00:00

24/01/2019 17:07:55

49

384132190025

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/01/2019 17:04:49

HOÀNG THỊ THU

25/01/2019 17:00:00

24/01/2019 17:07:08

50

384124190037

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

24/01/2019 17:04:47

PHẠM VĂN TRUNG

29/01/2019 17:00:00

24/01/2019 17:07:55

51

384124190036

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/01/2019 17:03:46

PHẠM VĂN TRUNG

25/01/2019 17:00:00

24/01/2019 17:07:56

52

384138190036

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/01/2019 16:57:37

CAO THỊ LOAN

25/01/2019 16:57:37

 

53

384120190036

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 16:56:58

VŨ VĂN HOAN

25/01/2019 16:56:58

24/01/2019 17:01:03

54

384120190035

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 16:55:16

LÊ THỊ HỒNG THƠM

25/01/2019 16:55:16

24/01/2019 17:01:03

55

384120190034

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/01/2019 16:54:04

NGUYỄN VĂN TÂN

25/01/2019 16:54:04

24/01/2019 17:01:04

56

384120190033

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/01/2019 16:52:50

NGUYỄN VĂN TÂN

25/01/2019 16:52:50

24/01/2019 17:01:04

57

384141190027

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 16:27:30

NGUYỄN HỮU HUÂN

25/01/2019 16:27:30

24/01/2019 16:29:11

58

384136190110

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 16:07:01

PHẠM THỊ MINH THU (HĐ lao động, số 108)

25/01/2019 16:07:01

24/01/2019 16:13:02

59

384136190109

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 16:04:25

PHẠM THỊ MINH THU (Quyết định lương, số 107)

25/01/2019 16:04:25

24/01/2019 16:13:24

60

384136190108

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 16:02:14

NGUYỄN VĂN KHANH (giấy khai sinh, số 106)

25/01/2019 16:02:14

24/01/2019 16:13:37

61

384136190107

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 15:55:17

NGUYỄN VĂN THUẤN (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 104)

25/01/2019 15:55:17

24/01/2019 16:13:38

62

384127190016

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

24/01/2019 15:50:05

LÊ THỊ DUNG

25/01/2019 15:50:05

24/01/2019 15:56:02

63

384135190061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 15:49:59

NGÔ THỊ THOA

25/01/2019 15:49:59

24/01/2019 17:11:17

64

384135190060

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

24/01/2019 15:49:10

BÙI VĂN THẮNG

25/01/2019 15:49:10

24/01/2019 17:11:18

65

384135190059

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/01/2019 15:48:03

TRẦN ĐỨC CHỈNH

25/01/2019 15:48:03

24/01/2019 17:11:18

66

384135190058

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/01/2019 15:47:14

HOÀNG BÌNH QUÂN

25/01/2019 15:47:14

24/01/2019 17:11:18

67

384136190106

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 15:47:03

NGUYỄN THỊ THE (chứng minh nhân dân, số 103)

25/01/2019 15:47:03

24/01/2019 16:13:38

68

384135190057

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/01/2019 15:46:17

VŨ THỊ LAN

25/01/2019 15:46:17

24/01/2019 17:11:19

69

384136190105

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 15:45:00

NGUYỄN VĂN DŨNG (Chứng chỉ tin học, số 102)

25/01/2019 15:45:00

24/01/2019 16:13:39

70

384135190056

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 15:44:04

TRẦN THỊ VÂN

25/01/2019 15:44:04

24/01/2019 17:11:19

71

384135190055

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

24/01/2019 15:43:13

TRẦN THẾ HOÀI

25/01/2019 15:43:13

24/01/2019 17:11:19

72

384141190026

Đăng ký kết hôn

24/01/2019 15:37:04

PHẠM VĂN GIÁP

25/01/2019 15:37:04

24/01/2019 16:29:12

73

384127190015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 15:26:19

TRẦN VĂN PHONG

25/01/2019 15:26:19

24/01/2019 15:31:00

74

384127190014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 15:24:45

NGUYỄN VĂN CẤP

25/01/2019 15:24:45

24/01/2019 15:31:00

75

384127190013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 15:23:16

BÙI THỊ DIỆP

25/01/2019 15:23:16

24/01/2019 15:31:01

76

384135190054

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/01/2019 15:22:16

TRẦN NGỌC LINH

25/01/2019 15:22:16

24/01/2019 17:11:20

77

384135190053

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/01/2019 15:21:32

TRẦN THỊ LỤA

25/01/2019 15:21:32

24/01/2019 17:11:20

78

384127190012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 15:20:58

NGUYỄN THỊ XUÂN

25/01/2019 15:20:58

24/01/2019 15:31:01

79

384135190052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 15:20:12

PHẠM VĂN KHÔI

25/01/2019 15:20:12

24/01/2019 17:11:20

80

384135190051

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/01/2019 15:19:28

TRẦN THỊ BÌNH

25/01/2019 15:19:28

24/01/2019 17:11:20

81

384127190011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 15:19:22

ĐINH THỊ HOA

25/01/2019 15:19:22

24/01/2019 15:31:01

82

384129190073

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/01/2019 15:18:47

NGUYỄN THIÊN AN

25/01/2019 15:18:47

24/01/2019 15:22:13

83

384129190072

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 15:17:22

ĐỖ VĂN THANH

25/01/2019 15:17:22

24/01/2019 15:22:14

84

384129190071

Đăng ký kết hôn

24/01/2019 15:16:06

TRẦN VĂN HOÀNG

25/01/2019 15:16:06

24/01/2019 15:22:15

85

384127190010

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/01/2019 15:14:11

HỒ THỊ NHUNG

25/01/2019 15:14:11

24/01/2019 15:16:39

86

384133190078

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/01/2019 15:09:09

TRẦN VĂN HOÀN

25/01/2019 15:09:09

25/01/2019 09:39:48

87

384136190104

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 15:05:11

TRẦN ĐỨC NGOẠN (Chứng chỉ tin học, số 101)

25/01/2019 15:05:11

24/01/2019 16:13:39

88

384131190016

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

24/01/2019 14:41:53

HOÀNG KHẮC PHƯƠNG

21/03/2019 14:41:53

 

89

384105190083

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

24/01/2019 14:38:34

PHẠM THỊ THÚY

29/01/2019 14:38:34

24/01/2019 14:47:19

90

384131190015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 14:30:30

PHẠM VĂN VƯỢNG

25/01/2019 14:30:30

24/01/2019 14:35:08

91

384132190024

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/01/2019 14:29:29

BÙI NGỌC BỐN

25/01/2019 14:29:29

24/01/2019 14:37:10

92

384131190014

Đăng ký kết hôn

24/01/2019 14:08:46

PHẠM KIM TUYẾN

25/01/2019 14:08:46

24/01/2019 14:12:36

93

384124190035

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/01/2019 10:58:44

TRẦN THỊ THU HUYỀN

25/01/2019 10:58:44

24/01/2019 11:00:49

94

384124190034

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/01/2019 10:50:14

PHẠM THÙY DƯƠNG

25/01/2019 10:50:14

24/01/2019 11:00:49

95

384124190033

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/01/2019 10:40:58

NGUYỄN TOÀN LĂNG

25/01/2019 10:40:58

24/01/2019 11:00:50

96

384105190082

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/01/2019 09:53:11

TRẦN VĂN THIẾT

29/01/2019 09:53:11

24/01/2019 14:47:20

97

384121190032

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/01/2019 09:50:55

PHẠM THỊ THANH

25/01/2019 09:50:55

25/01/2019 10:05:44

98

384105190081

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

24/01/2019 09:21:27

TRẦN ĐỨC THIỆN

29/01/2019 09:21:27

24/01/2019 14:44:07

99

384105190080

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/01/2019 09:18:33

TRẦN VĂN TUẤN

29/01/2019 09:18:33

24/01/2019 14:44:08

100

384105190079

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/01/2019 08:49:54

NGUYỄN VĂN NAM

29/01/2019 08:49:54

24/01/2019 14:44:08

101

384131190013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 08:48:34

TRẦN VĂN PHIÊN

25/01/2019 08:48:34

24/01/2019 08:52:46

102

384105190078

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/01/2019 08:47:36

PHẠM ANH TUẤN

29/01/2019 08:47:36

24/01/2019 14:44:09

103

384105190077

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/01/2019 08:44:33

LÊ VĂN PHONG

29/01/2019 08:44:33

24/01/2019 14:44:09

104

384129190070

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/01/2019 08:23:45

TRẦN ANH TÙNG

25/01/2019 08:23:45

24/01/2019 15:22:15

105

384105190076

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/01/2019 08:23:44

NGUYỄN VĂN DŨNG

29/01/2019 08:23:44

24/01/2019 14:44:09

106

384105190075

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/01/2019 08:21:31

PHẠM THỊ VÂN

29/01/2019 08:21:31

24/01/2019 14:44:10

107

384105190074

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/01/2019 08:18:46

TRẦN THỊ LÀNH

29/01/2019 08:18:46

24/01/2019 14:44:10

108

384105190073

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/01/2019 07:57:37

LƯƠNG VĂN CƯỜNG

29/01/2019 07:57:37

24/01/2019 14:44:10

109

384105190072

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/01/2019 07:55:14

NGUYỄN THANH BÌNH

29/01/2019 07:55:14

24/01/2019 14:44:11

110

384105190071

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/01/2019 07:52:05

TRỊNH MINH TUYÊN

29/01/2019 07:52:05

24/01/2019 14:44:11

111

384105190070

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

24/01/2019 07:47:45

PHẠM VĂN THÀNH

29/01/2019 07:47:45

24/01/2019 14:44:12

112

384121190031

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

24/01/2019 07:46:55

PHẠM THỊ ĐÀO

25/01/2019 07:46:55

25/01/2019 10:05:44

113

384124190032

Đăng ký kết hôn

23/01/2019 17:31:36

TRẦN VĂN TOÀN

24/01/2019 17:00:00

23/01/2019 17:44:23

114

384124190031

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

23/01/2019 17:30:37

NGUYỄN THỊ HIÊN

24/01/2019 17:00:00

23/01/2019 17:44:24

115

384128190044

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:15:57

TRẦN THỊ HIỀN

24/01/2019 16:15:57

24/01/2019 14:04:53

116

384131190012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:14:48

NGUYỄN VĂN TOÀN

24/01/2019 16:14:48

23/01/2019 16:23:57

117

384128190043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:14:37

DƯƠNG THỊ HOÀI

24/01/2019 16:14:37

24/01/2019 14:04:53

118

384128190042

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:13:34

VŨ THỊ HƯƠNG

24/01/2019 16:13:34

24/01/2019 14:04:54

119

384128190041

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:12:22

PHẠM VĂN NAM

24/01/2019 16:12:22

24/01/2019 14:04:54

120

384128190040

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:11:23

TRẦN THỊ THÊM

24/01/2019 16:11:23

24/01/2019 14:04:54

121

384128190039

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:10:14

VŨ CÔNG VIẾT

24/01/2019 16:10:14

24/01/2019 14:04:55

122

384128190038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:09:06

ĐỖ VĂN GIANG

24/01/2019 16:09:06

24/01/2019 14:04:55

123

384128190037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:07:40

ĐINH VĂN GIANG

24/01/2019 16:07:40

24/01/2019 14:04:55

124

384128190036

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:06:28

TRẦN VĂN ĐÔNG

24/01/2019 16:06:28

24/01/2019 14:04:55

125

384128190035

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:05:29

PHẠM VĂN TÚ

24/01/2019 16:05:29

24/01/2019 14:04:56

126

384128190034

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:04:06

ĐINH CÔNG YẾN

24/01/2019 16:04:06

24/01/2019 14:04:56

127

384128190033

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:03:08

NGUYỄN VĂN TÂM

24/01/2019 16:03:08

24/01/2019 14:04:56

128

384128190032

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:02:05

NGUYỄN DANH THÁI

24/01/2019 16:02:05

24/01/2019 14:04:57

129

384128190031

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 16:01:05

TRẦN VĂN QUỲNH

24/01/2019 16:01:05

24/01/2019 14:04:57

130

384128190030

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 15:59:47

TRẦN TRƯỜNG GIANG

24/01/2019 15:59:47

24/01/2019 14:04:57

131

384131190011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 15:22:05

TRẦN MINH CẢNH

24/01/2019 15:22:05

23/01/2019 15:25:53

132

384138190035

Đăng ký kết hôn

23/01/2019 15:10:57

PHẠM THỊ THÚY

24/01/2019 15:10:57

 

133

384132190023

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:

23/01/2019 15:10:49

TRẦN NGỌC CƯ (đề nghị sửa chữa nhà ở đối tượng Thương binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng)

25/01/2019 15:10:49

24/01/2019 14:56:39

134

384132190022

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:

23/01/2019 15:10:03

NGUYỄN ĐÌNH CHƯỞNG (đề nghị sửa chữa nhà ở đối tượng Bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng)

25/01/2019 15:10:03

 

135

384138190034

Đăng ký kết hôn

23/01/2019 15:09:17

PHẠM THỊ HUYỀN

24/01/2019 15:09:17

 

136

384132190021

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:

23/01/2019 15:06:19

PHẠM THANH HẢI (đề nghị sửa chữa nhà ở đối tượng Bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng)

25/01/2019 15:06:19

 

137

384138190033

Đăng ký kết hôn

23/01/2019 15:05:57

BÙI VĂN THỦY

24/01/2019 15:05:57

 

138

384132190020

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:

23/01/2019 15:04:39

TRẦN THỊ HIỀN (đề nghị sửa chữa nhà ở đối tượng Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng)

25/01/2019 15:04:39

 

139

384132190019

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/01/2019 15:01:16

TRƯƠNG ĐỨC TOẢN

24/01/2019 15:01:16

23/01/2019 15:06:59

140

384131190010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 14:59:48

BÙI HUYỀN TRANG

24/01/2019 14:59:48

23/01/2019 15:08:34

141

384132190018

Đăng ký kết hôn

23/01/2019 14:37:22

LƯU  VĂN ĐIỆP

24/01/2019 14:37:22

23/01/2019 14:41:25

142

384132190017

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/01/2019 14:30:25

VŨ VĂN TÚ

24/01/2019 14:30:25

23/01/2019 14:35:06

143

384132190016

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/01/2019 14:27:27

VŨ VĂN TÚ

24/01/2019 14:27:27

23/01/2019 14:35:30

144

384132190015

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/01/2019 14:22:36

ĐINH VĂN HẢI

24/01/2019 14:22:36

23/01/2019 14:25:58

145

384129190069

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

23/01/2019 13:58:05

TRẦN MINH NHẬT

24/01/2019 13:58:05

23/01/2019 14:01:18

146

384129190068

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/01/2019 13:56:02

NGUYỄN VĂN THÔNG

24/01/2019 13:56:02

23/01/2019 14:01:18

147

384129190067

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/01/2019 13:54:55

TRẦN VĂN ĐÌNH

24/01/2019 13:54:55

23/01/2019 14:01:19

148

384129190066

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

23/01/2019 13:53:26

NGÔ VĂN TUẤN

24/01/2019 13:53:26

23/01/2019 14:01:19

149

384132190014

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/01/2019 11:04:35

ĐINH VĂN HẢI

24/01/2019 12:00:00

23/01/2019 14:35:56

150

384134190008

Đăng ký kết hôn

23/01/2019 10:17:55

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

24/01/2019 10:17:55

23/01/2019 10:42:56

151

384119190058

cấp bản sao trích lục khai sinh

23/01/2019 09:15:43

MAI VIỆT DŨNG

24/01/2019 09:15:43

23/01/2019 09:22:11

152

384119190057

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/01/2019 09:12:19

MAI VIỆT DŨNG

24/01/2019 09:12:19

23/01/2019 09:22:12

153

384134190007

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/01/2019 09:04:38

TRẦN VĂN TỐT

24/01/2019 09:04:38

23/01/2019 09:47:15

154

384132190013

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

23/01/2019 08:46:37

TỐNG THANH TÙNG (đề nghị xác định mức độ khuyết tật)

20/03/2019 08:46:37

 

155

384132190012

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

23/01/2019 08:43:32

ĐINH THỊ LỤA (đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật cho con gái là Phạm Thị Phương Linh)

20/03/2019 08:43:32

 

156

384132190011

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

23/01/2019 08:38:13

VŨ THỊ PHƯỢNG (Đề nghị xác định mức độ khuyết tật cho con là Đặng Vũ Quốc Đạt)

20/03/2019 08:38:13

 

157

384132190010

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

23/01/2019 08:35:27

TRẦN VĂN DIỆM

25/01/2019 08:35:27

23/01/2019 08:38:19

158

384132190009

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

23/01/2019 08:30:54

HOÀNG NHẬT TÂN

25/01/2019 08:30:54

23/01/2019 08:33:46

159

384132190008

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

23/01/2019 08:29:41

PHẠM VĂN XUÂN (đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng cho chị gái là bà Phạm Thị Vy, đối tượng Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tữa thuộc hộ nghèo)

25/01/2019 08:29:41

 

160

384132190007

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

23/01/2019 08:24:10

NGUYỄN VĂN TUẤT

30/01/2019 08:24:10

23/01/2019 08:28:08

161

384132190006

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

23/01/2019 08:18:15

NGÔ THỊ NGA (đề nghị xác định mức độ khuyết tật cho chồng là ông Vũ Quý Ba)

20/03/2019 08:18:15

 

162

384132190005

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

23/01/2019 07:50:50

NINH THỊ THI

30/01/2019 07:50:50

23/01/2019 08:28:33

163

384122190047

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/01/2019 16:46:19

NGUYỄN THỊ MỪNG

23/01/2019 16:46:19

 

164

384122190046

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/01/2019 16:44:55

PHẠM VĂN GIÁP

23/01/2019 16:44:55

 

165

384122190045

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/01/2019 16:43:22

PHẠM VĂN HOÀNG

23/01/2019 16:43:22

 

166

384136190103

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 16:06:54

NGUYỄN THỊ MỪNG (chứng minh nhân dân, số 100)

23/01/2019 16:06:54

23/01/2019 08:29:55

167

384136190102

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 16:05:18

TRẦN VĂN THÂN (Sổ hộ khẩu, số 99)

23/01/2019 16:05:18

23/01/2019 08:29:56

168

384136190101

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 16:03:44

PHAN VĂN BẨY (chứng minh nhân dân, số 98)

23/01/2019 16:03:44

23/01/2019 08:29:56

169

384136190100

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 16:02:29

PHẠM THỊ HIỀN (chứng minh nhân dân, số 97)

23/01/2019 16:02:29

23/01/2019 08:29:57

170

384133190077

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 16:00:53

PHẠM VĂN ĐỨC

23/01/2019 16:00:53

23/01/2019 16:32:50

171

384136190099

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 16:00:17

CÙ VĂN BÔN (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 96)

23/01/2019 16:00:17

23/01/2019 08:29:57

172

384136190098

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:57:19

PHẠM MINH HỘI (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 95)

23/01/2019 15:57:19

23/01/2019 08:29:57

173

384136190097

Thủ tục đăng ký khai tử

22/01/2019 15:55:22

VŨ THỊ NHÀI (Khai tu 03)

23/01/2019 15:55:22

22/01/2019 16:01:45

174

384136190096

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:54:25

CÙ VĂN MƯỜI (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 94)

23/01/2019 15:54:25

23/01/2019 08:29:58

175

384136190095

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:52:22

ĐINH THỊ XUÂN (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 93)

23/01/2019 15:52:22

23/01/2019 08:29:58

176

384136190094

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:49:38

PHAN THỊ TÂM (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 92)

23/01/2019 15:49:38

23/01/2019 08:29:58

177

384136190093

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:48:14

PHẠM THỊ NGÙY (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 91)

23/01/2019 15:48:14

23/01/2019 08:32:07

178

384136190092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:45:16

LÊ MINH HOÀNG (chứng thực CMND, ĐTMG, số 90)

23/01/2019 15:45:16

23/01/2019 08:32:08

179

384136190091

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:43:13

LÊ PHƯỚC THIỆN (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 89)

23/01/2019 15:43:13

23/01/2019 08:32:08

180

384136190090

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:38:43

LÊ THỊ THỦY (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 88)

23/01/2019 15:38:43

23/01/2019 08:32:09

181

384123190052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:34:43

PHẠM VĂN HUÂN

23/01/2019 15:34:43

22/01/2019 16:39:48

182

384136190089

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:34:02

PHAN VĂN QUỲ (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 87)

23/01/2019 15:34:02

23/01/2019 08:32:09

183

384123190051

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:32:44

PHAM ĐỨC NGŨ

23/01/2019 15:32:44

22/01/2019 16:39:49

184

384136190088

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:32:38

HOÀNG VĂN DINH (giấy chứng nhận ĐKKD, số 86)

23/01/2019 15:32:38

23/01/2019 08:29:59

185

384123190050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:31:20

NGUYỄN THỊ LÝ

23/01/2019 15:31:20

22/01/2019 16:39:49

186

384136190087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:30:56

PHẠM THỊ TƯƠI (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 85)

23/01/2019 15:30:56

23/01/2019 08:29:59

187

384123190049

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:29:45

NGUYỄN THỊ HOA

23/01/2019 15:29:45

22/01/2019 16:39:50

188

384136190086

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:29:17

PHẠM THỊ LÀNH (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 84)

23/01/2019 15:29:17

23/01/2019 08:29:59

189

384123190048

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:28:02

PHẠM VĂN LỊCH

23/01/2019 15:28:02

22/01/2019 16:39:50

190

384136190085

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:27:33

NGUYỄN THỊ THU DUYÊN (chứng minh nhân dân, số 83)

23/01/2019 15:27:33

23/01/2019 08:30:00

191

384123190047

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:23:53

NGUYỄN VĂN NAM

23/01/2019 15:23:53

22/01/2019 16:39:51

192

384123190046

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:21:33

TRẦN VĂN CÔNG

23/01/2019 15:21:33

22/01/2019 16:39:51

193

384136190084

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:16:14

PHẠM VĂN PHƯƠNG (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 82)

23/01/2019 15:16:14

23/01/2019 08:30:00

194

384123190045

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:14:41

BÙI TIẾN DŨNG

23/01/2019 15:14:41

22/01/2019 16:39:51

195

384136190083

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:14:23

NGUYỄN VĂN CHỨC (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 81)

23/01/2019 15:14:23

23/01/2019 08:30:01

196

384136190082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:10:20

NGUYỄN MINH TRÌNH (chứng minh nhân dân, số 80)

23/01/2019 15:10:20

23/01/2019 08:30:01

197

384136190081

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:08:40

NGUYỄN VĂN CAM (Sổ hộ khẩu, số 79)

23/01/2019 15:08:40

23/01/2019 08:30:01

198

384136190080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:07:15

PHAN HÙNG THÁI (Học bạ THPT, số 78)

23/01/2019 15:07:15

23/01/2019 08:30:02

199

384136190079

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:04:16

PHAN VĂN GIANG (giấy chứng nhận HN, CN, ĐTMT, số 77)

23/01/2019 15:04:16

23/01/2019 08:30:02

200

384136190078

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 15:01:50

VŨ VĂN KHA (QĐ chế độ phục viên quân đội, ĐTMT, số 76)

23/01/2019 15:01:50

23/01/2019 08:30:03

201

384132190004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 14:34:12

NGUYÊN VĂN B

23/01/2019 14:34:12

22/01/2019 14:41:18

202

384132190003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 14:25:56

NGUYỄN VĂN A

23/01/2019 14:25:56

22/01/2019 14:30:15

203

384123190044

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 14:19:26

ĐINH VĂN MẠNH

23/01/2019 14:19:26

22/01/2019 15:08:52

204

384123190043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 14:18:10

VŨ VĂN HẬU

23/01/2019 14:18:10

22/01/2019 15:08:53

205

384123190042

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 14:16:33

VŨ VĂN TOÀN

23/01/2019 14:16:33

22/01/2019 15:08:53

206

384123190041

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 14:11:55

TRẦN VĂN PHÁN

23/01/2019 14:11:55

22/01/2019 15:08:54

207

384123190040

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 14:10:24

VŨ THỊ HỒNG

23/01/2019 14:10:24

22/01/2019 15:08:54

208

384123190039

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 14:08:20

TRẦN THỊ THU HƯỜNG

23/01/2019 14:08:20

22/01/2019 15:08:54

209

384123190038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 14:06:17

ĐINH VĂN TRƯỜNG

23/01/2019 14:06:17

22/01/2019 15:08:55

210

384123190037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 14:04:25

VŨ CÔNG CHÍ

23/01/2019 14:04:25

22/01/2019 15:08:55

211

384123190036

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 14:02:48

CHU NGỌC TÂM

23/01/2019 14:02:48

22/01/2019 15:08:56

212

384123190035

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 14:01:24

NGÔ THỊ PHƯƠNG THÚY

23/01/2019 14:01:24

22/01/2019 15:08:56

213

384123190034

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 14:00:00

VŨ VĂN HƯỚNG

23/01/2019 14:00:00

22/01/2019 15:08:57

214

384129190065

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/01/2019 13:51:16

PHẠM THỊ HƯƠNG

23/01/2019 13:51:16

22/01/2019 13:54:48

215

384129190064

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 13:50:10

NGUYỄN THỊ TRANG

23/01/2019 13:50:10

22/01/2019 13:54:49

216

384129190063

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

22/01/2019 13:48:57

NGUYỄN VĂN MẠNH

24/01/2019 13:48:57

22/01/2019 13:54:49

217

384129190062

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/01/2019 13:46:53

TRẦN VĂN PHI

23/01/2019 13:46:53

22/01/2019 13:54:50

218

384123190033

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 11:08:54

VŨ VĂN HƯỚNG

23/01/2019 12:00:00

22/01/2019 15:08:57

219

384123190032

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 11:07:30

TRẦN MẠNH CƯỜNG

23/01/2019 12:00:00

22/01/2019 15:08:57

220

384123190031

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 11:06:02

NGÔ THỊ THU

23/01/2019 12:00:00

22/01/2019 15:08:58

221

384123190030

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 11:04:06

VŨ HỒNG PHONG

23/01/2019 12:00:00

22/01/2019 15:08:58

222

384123190029

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 11:01:09

TRẦN VĂN VỊNH

23/01/2019 12:00:00

22/01/2019 15:08:59

223

384121190030

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.

22/01/2019 10:27:17

PHẠM VĂN CẦU

23/01/2019 10:27:17

23/01/2019 14:12:54

224

384132190002

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

22/01/2019 09:50:53

TRẦN VĂN ĐẤU

25/01/2019 09:50:53

22/01/2019 14:30:50

225

384141190025

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 09:29:01

NGUYỄN VĂN THANH

23/01/2019 09:29:01

24/01/2019 16:29:12

226

384130190042

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/01/2019 08:47:34

TRẦN THỊ THẮM

23/01/2019 08:47:34

22/01/2019 08:50:07

227

384130190041

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

22/01/2019 08:45:52

TRẦN MINH TUYÊN

24/01/2019 08:45:52

22/01/2019 08:50:07

228

384131190009

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/01/2019 07:57:26

TRẦN CAO HƯỞNG

23/01/2019 07:57:26

23/01/2019 14:54:30

229

384122190044

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

21/01/2019 17:11:08

VŨ THỊ KHUYÊN

24/01/2019 17:00:00

 

230

384122190043

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/01/2019 17:09:09

NGUYỄN THỊ HUYỀN

22/01/2019 17:00:00

 

231

384122190042

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/01/2019 17:07:51

NGUYỄN THỊ NỤ

22/01/2019 17:00:00

 

232

384122190041

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/01/2019 17:06:27

VŨ THỊ KHUYÊN

22/01/2019 17:00:00

 

233

384119190056

Cấp bản sao trích lục kết hôn

21/01/2019 16:57:21

NGÔ THỊ THU DIỆU

22/01/2019 16:57:21

21/01/2019 17:00:41

234

384119190055

Đăng ký kết hôn

21/01/2019 16:54:16

NGÔ THỊ THU DIỆU

22/01/2019 16:54:16

21/01/2019 17:00:42

235

384119190054

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/01/2019 16:52:21

TẠ THỊ TUYẾT MAI

22/01/2019 16:52:21

21/01/2019 17:00:42

236

384124190030

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/01/2019 16:46:52

MAI VĂN BỐN

22/01/2019 16:46:52

21/01/2019 16:48:52

237

384124190029

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/01/2019 16:45:58

BÙI TỐ HỮU

22/01/2019 16:45:58

21/01/2019 16:48:52

238

384119190053

cấp bản sao trích lục khai sinh

21/01/2019 16:45:13

NGUYỄN THỦY QUÂN

22/01/2019 16:45:13

21/01/2019 17:00:43

239

384124190028

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/01/2019 16:45:02

BÙI TỐ HỮU

22/01/2019 16:45:02

21/01/2019 16:48:53

240

384119190052

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/01/2019 16:43:21

NGUYỄN THỦY QUÂN

22/01/2019 16:43:21

21/01/2019 17:00:43

241

384138190032

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/01/2019 16:38:18

LÊ VĂN NINH

22/01/2019 16:38:18

 

242

384138190031

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/01/2019 16:36:27

NGUYỄN VĂN NGÂN

22/01/2019 16:36:27

 

243

384138190030

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/01/2019 16:35:01

NGUYỄN VĂN KẾ

22/01/2019 16:35:01

 

244

384118190018

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

21/01/2019 16:28:21

NGUYỄN VĂN ĐIỆN

23/01/2019 16:28:21

 

245

384131190008

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/01/2019 16:27:18

TRỊNH XUÂN TRƯỜNG

22/01/2019 16:27:18

21/01/2019 16:34:11

246

384118190017

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

21/01/2019 16:20:30

VŨ THỊ LOAN

28/01/2019 16:20:30

 

247

384118190016

Đăng ký kết hôn

21/01/2019 16:15:44

NGUYỄN THỊ THẢO

22/01/2019 16:15:44

 

248

384133190076

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

21/01/2019 16:05:47

TRẦN VĂN TÚ

23/01/2019 16:05:47

22/01/2019 15:05:40

249

384136190077

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/01/2019 16:04:59

PHẠM HỒNG KHOA (hồ sơ đầy đủ)

22/01/2019 16:04:59

21/01/2019 16:11:50

250

384133190075

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

21/01/2019 16:03:22

TRẦN VĂN TÚ

22/01/2019 16:03:22

22/01/2019 15:05:41

251

384129190061

Thủ tục đăng ký khai tử

21/01/2019 16:01:44

NGUYỄN THỊ HÀ

22/01/2019 16:01:44

21/01/2019 16:07:14

252

384133190074

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/01/2019 16:01:10

NGUYỄN QUANG HUY

22/01/2019 16:01:10

22/01/2019 15:05:42

253

384129190060

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/01/2019 16:00:47

PHẠM VĂN MỸ

22/01/2019 16:00:47

21/01/2019 16:07:15

254

384129190059

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/01/2019 15:59:39

NGUYỄN VĂN MÃO

22/01/2019 15:59:39

21/01/2019 16:07:15

255

384129190058

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/01/2019 15:58:21

NGUYỄN ĐỨC TỊNH

22/01/2019 15:58:21

21/01/2019 16:07:16

256

384129190057

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/01/2019 15:57:19

HOÀNG VĂN GIANG

22/01/2019 15:57:19

21/01/2019 16:07:16

257

384129190056

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/01/2019 15:56:14

MAI VĂN CHUNG

22/01/2019 15:56:14

21/01/2019 16:07:16

258

384129190055

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/01/2019 15:54:35

NGUYỄN VĂN NHÂN

22/01/2019 15:54:35

21/01/2019 16:07:17

259

384126190018

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

21/01/2019 15:37:54

ĐÀO MẠNH TÀI

22/01/2019 15:37:54

28/01/2019 14:36:27

260

384135190050

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên ngành

21/01/2019 15:24:50

CÔNG AN XÃ

11/02/2019 15:24:50

21/01/2019 15:27:28

261

384135190049

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên ngành

21/01/2019 15:22:28

HTX NN TÂY THIỆN

11/02/2019 15:22:28

21/01/2019 15:27:29

262

384124190027

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/01/2019 15:18:48

NGUYỄN THỊ VÓC

22/01/2019 15:18:48

21/01/2019 15:26:39

263

384130190040

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/01/2019 14:40:11

LƯƠNG VĂN CƯỜNG

22/01/2019 14:40:11

21/01/2019 14:42:15

264

384130190039

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

21/01/2019 14:37:36

NGUYỄN VĂN TÍNH

23/01/2019 14:37:36

21/01/2019 14:42:16

265

384125190024

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/01/2019 14:13:54

NGUYỄN THỊ HÒA

22/01/2019 14:13:54

21/01/2019 14:20:55

266

384125190023

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/01/2019 14:12:36

PHẠM ĐÌNH NGHIÊM

22/01/2019 14:12:36

21/01/2019 14:20:56

267

384121190029

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

21/01/2019 13:54:12

NGUYỄN THỊ VY

22/01/2019 13:54:12

22/01/2019 10:24:30

268

384121190028

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/01/2019 13:51:39

TRẦN TUẤN ANH

22/01/2019 13:51:39

22/01/2019 10:23:19

269

384124190026

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/01/2019 10:40:35

TRẦN VĂN PHONG

22/01/2019 10:40:35

21/01/2019 10:43:04

270

384124190025

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/01/2019 10:39:34

HOÀNG VĂN THẮNG

22/01/2019 10:39:34

21/01/2019 10:43:05

271

384124190024

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

21/01/2019 10:38:32

NGUYỄN XUÂN THỦY

22/01/2019 10:38:32

21/01/2019 10:43:05

272

384124190023

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

21/01/2019 10:37:31

PHẠM VĂN TIẾN

28/01/2019 10:37:31

21/01/2019 10:43:06

273

384105190069

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/01/2019 10:31:22

TRẦN VĂN CHỈNH

24/01/2019 10:31:22

21/01/2019 15:33:58

274

384105190068

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/01/2019 10:17:53

NGUYỄN THỊ HẢI

24/01/2019 10:17:53

21/01/2019 15:33:58

275

384105190067

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/01/2019 09:38:13

PHẠM CÔNG THỨC

24/01/2019 09:38:13

21/01/2019 15:33:59

276

384105190066

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/01/2019 09:35:10

BÙI VĂN TUYẾN

24/01/2019 09:35:10

21/01/2019 15:33:59

277

384141190024

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/01/2019 09:31:47

PHẠM VĂN KHOA

22/01/2019 09:31:47

 

278

384105190065

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/01/2019 09:31:24

HOÀNG NHẬT TÂN

24/01/2019 09:31:24

21/01/2019 15:33:59

279

384135190048

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/01/2019 09:26:13

VŨ ĐỨC HUYNH

22/01/2019 09:26:13

21/01/2019 15:18:47

280

384135190047

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/01/2019 09:25:11

VŨ ĐỨC SINH

22/01/2019 09:25:11

21/01/2019 15:18:48

281

384105190064

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/01/2019 08:59:37

TRẦN THỊ LAN HÀ

24/01/2019 08:59:37

21/01/2019 15:34:00

282

384105190063

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/01/2019 08:56:58

VŨ VĂN TIẾN

24/01/2019 08:56:58

21/01/2019 15:34:00

283

384105190062

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/01/2019 08:54:13

NGUYỄN VĂN TÍNH

24/01/2019 08:54:13

21/01/2019 15:34:01

284

384126190017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/01/2019 08:47:58

VŨ VĂN CƯỜNG

22/01/2019 08:47:58

21/01/2019 17:07:20

285

384135190046

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/01/2019 08:41:15

TRẦN THỊ TƯƠI

22/01/2019 08:41:15

21/01/2019 15:18:48

286

384135190045

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/01/2019 08:40:17

TRẦN VĂN HOÀNG

22/01/2019 08:40:17

21/01/2019 15:18:49

287

384135190044

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/01/2019 08:39:25

PHẠM VĂN HỌA

22/01/2019 08:39:25

21/01/2019 15:18:49

288

384138190029

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/01/2019 08:30:56

PHẠM VĂN NAM

22/01/2019 08:30:56

 

289

384121190027

Thủ tục đăng ký khai tử

21/01/2019 08:06:38

PHẠM HOÀNG QUỲNH

22/01/2019 08:06:38

21/01/2019 09:32:07