Hôm nay, Thứ tư ngày 26/02/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 16/3/2019 đến 22/3/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384138190092

Thủ tục đăng ký khai tử

22/03/2019 17:06:33

NGUYỄN XUÂN HẠNH

25/03/2019 17:00:00

 

2

384138190091

Thủ tục đăng ký giám hộ

22/03/2019 17:04:56

PHAN THỊ THANH HƯỜNG

27/03/2019 17:00:00

 

3

384120190122

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:58:15

BÙI THANH TÂM

25/03/2019 16:58:15

22/03/2019 17:01:43

4

384120190121

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:57:30

PHẠM VĂN THANH

25/03/2019 16:57:30

22/03/2019 17:01:43

5

384120190120

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:56:47

NGUYỄN XUÂN THỦY

25/03/2019 16:56:47

22/03/2019 17:01:44

6

384120190119

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/03/2019 16:55:22

NGUYỄN THỊ LAN

25/03/2019 16:55:22

22/03/2019 17:01:44

7

384120190118

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/03/2019 16:54:01

ĐẶNG THỊ NGOAN

25/03/2019 16:54:01

22/03/2019 17:01:44

8

384136190317

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:49:52

TRẦN NGỌC ANH (Chứng thực giấy khai sinh, số 254, ĐTMG)

25/03/2019 16:49:52

22/03/2019 16:57:33

9

384136190316

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:48:37

PHẠM THỊ LÀNH (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 253, ĐTMG)

25/03/2019 16:48:37

22/03/2019 16:57:34

10

384136190315

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:47:28

ĐỖ THỊ HOÀI THU (Chứng thực Bằng TNĐH, số 252)

25/03/2019 16:47:28

22/03/2019 16:57:34

11

384136190314

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:46:19

HOÀNG THỊ LAN (Chứng thực CCCD, số 251)

25/03/2019 16:46:19

22/03/2019 16:57:35

12

384136190313

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:45:15

ĐỖ VĂN PHƯƠNG (Chứng thực giấy phép lái xe, số 250)

25/03/2019 16:45:15

22/03/2019 16:57:35

13

384136190312

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:43:45

HOÀNG VĂN ĐỈNH (Chứng thực giấy chứng nhận thuyền viên, số 249)

25/03/2019 16:43:45

22/03/2019 16:57:36

14

384136190311

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:41:36

PHẠM THỊ THOA (Chứng thực CCCD, số 248)

25/03/2019 16:41:36

22/03/2019 16:57:36

15

384136190310

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:40:17

TRẦN THỊ DUNG (Chứng thực Bằng TNĐH, số 247)

25/03/2019 16:40:17

22/03/2019 16:57:36

16

384136190309

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:38:47

VŨ MẠNH ĐOÀN (Chứng thực QĐ trợ cấp xã hội, số 246, ĐTMG)

25/03/2019 16:38:47

22/03/2019 16:57:37

17

384127190094

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

22/03/2019 16:35:38

NGUYỄN THÀNH CÔNG

25/03/2019 16:35:38

22/03/2019 16:39:16

18

384127190093

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:34:26

NGUYỄN THÀNH CÔNG

25/03/2019 16:34:26

22/03/2019 16:39:16

19

384127190092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:33:00

TRẦN THỊ SỬU

25/03/2019 16:33:00

22/03/2019 16:39:17

20

384127190091

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:31:53

NGUYỄN THỊ LỆ

25/03/2019 16:31:53

22/03/2019 16:39:17

21

384125190125

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 16:11:16

ĐỖ VĂN TUYÊN

25/03/2019 16:11:16

22/03/2019 16:13:44

22

384125190124

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/03/2019 16:10:39

TRẦN THỊ CẤP

25/03/2019 16:10:39

22/03/2019 16:13:45

23

384119190148

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho con gái NINH THỊ HƯƠNG

22/03/2019 16:07:59

NINH ĐỨC TĨNH

25/03/2019 16:07:59

22/03/2019 16:12:29

24

384121190147

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/03/2019 16:02:47

PHAM,J THỊ MAI

25/03/2019 16:02:47

22/03/2019 16:06:04

25

384124190195

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

22/03/2019 16:00:25

PHẠM XUÂN HÒA

29/03/2019 16:00:25

22/03/2019 16:58:36

26

384119190147

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

22/03/2019 15:50:07

NGUYỄN VĂN THÀNH

25/03/2019 15:50:07

22/03/2019 16:12:30

27

384119190146

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

22/03/2019 15:48:34

NGUYỄN VĂN THÀNH

29/03/2019 15:48:34

22/03/2019 16:12:30

28

384119190145

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

22/03/2019 15:39:42

TRẦN THỊ DUNG

25/03/2019 15:39:42

22/03/2019 16:12:30

29

384119190144

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/03/2019 15:37:56

TRẦN THỊ DUNG

25/03/2019 15:37:56

22/03/2019 16:12:31

30

384140190107

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

22/03/2019 15:21:32

LƯƠNG VĂN LANH

26/03/2019 15:21:32

22/03/2019 15:29:44

31

384140190106

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

22/03/2019 15:19:24

LÊ HỒNG MẠNH

26/03/2019 15:19:24

22/03/2019 15:29:45

32

384140190105

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

22/03/2019 15:15:28

PHẠM VĂN QUANG

26/03/2019 15:15:28

22/03/2019 15:29:45

33

384121190146

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 15:02:05

NGUYỄN THỊ NGA

25/03/2019 15:02:05

22/03/2019 15:05:25

34

384135190239

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 14:43:56

VŨ VĂN THIÊM

25/03/2019 14:43:56

22/03/2019 16:09:34

35

384135190238

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 14:43:15

DƯƠNG THỊ NGẦN

25/03/2019 14:43:15

22/03/2019 16:09:34

36

384135190237

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

22/03/2019 14:41:54

TRẦN QUỐC HƯNG

25/03/2019 14:41:54

22/03/2019 16:09:35

37

384135190236

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 14:41:09

TRẦN THỊ NGUYỆT

25/03/2019 14:41:09

22/03/2019 16:09:35

38

384135190235

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/03/2019 14:40:24

TRẦN VĂN DƯƠNG

25/03/2019 14:40:24

22/03/2019 16:09:35

39

384135190234

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

22/03/2019 14:39:45

VŨ THỊ BẢY

25/03/2019 14:39:45

22/03/2019 16:09:36

40

384135190233

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/03/2019 14:39:05

PHẠM THỊ MIẾN

25/03/2019 14:39:05

22/03/2019 16:09:36

41

384135190232

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/03/2019 14:38:20

VŨ THỊ MINH

25/03/2019 14:38:20

22/03/2019 16:09:36

42

384135190231

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/03/2019 14:37:32

PHẠM MINH ĐỨC

25/03/2019 14:37:32

22/03/2019 16:09:37

43

384136190308

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/03/2019 14:06:44

PHẠM THI PHƯƠNG THẢO (XNTTHN 22)

25/03/2019 14:06:44

22/03/2019 14:11:21

44

384136190307

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/03/2019 14:04:16

TRỊNH THỊ THU HUYỀN (XNTTHN 21)

25/03/2019 14:04:16

22/03/2019 14:11:53

45

384136190306

Thủ tục đăng ký khai tử

22/03/2019 14:02:10

VŨ MẠNH ĐOÀN (KT 07)

25/03/2019 14:02:10

22/03/2019 14:12:16

46

384121190145

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/03/2019 09:59:33

TRIỆU VĂN TỈNH

25/03/2019 09:59:33

22/03/2019 10:04:06

47

384121190144

Thủ tục đăng ký lại khai tử

22/03/2019 09:52:49

NGUYỄN QUỐC HÒA

29/03/2019 09:52:49

22/03/2019 10:03:33

48

384121190143

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/03/2019 09:51:12

VŨ VĂN THIÊN

25/03/2019 09:51:12

22/03/2019 10:03:21

49

384105190334

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị: Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội

22/03/2019 08:56:58

LÊ THỊ THANH XUÂN

04/04/2019 17:00:00

 

50

384105190333

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị: Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác truyền dạy, học hát Ca trù

22/03/2019 08:51:24

PHẠM THỊ THÚY

04/04/2019 17:00:00

22/03/2019 09:07:15

51

384121190142

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/03/2019 08:20:02

LÊ THỊ YẾN

25/03/2019 08:20:02

22/03/2019 08:24:46

52

384138190090

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/03/2019 16:58:53

NGUYỄN VĂN HẬU

22/03/2019 16:58:53

 

53

384119190143

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/03/2019 16:38:42

NGUYỄN THỊ TRANG NGÂN

22/03/2019 16:38:42

21/03/2019 16:44:57

54

384119190142

Đăng ký kết hôn

21/03/2019 16:37:20

TRẦN TRƯỜNG NAM

22/03/2019 16:37:20

21/03/2019 16:44:58

55

384136190305

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 16:30:11

TRẦN THỊ HẢI YẾN (Chứng thực CMND, số 245, ĐTMG)

22/03/2019 16:30:11

22/03/2019 08:18:40

56

384144190131

Thủ tục đăng ký giám hộ

21/03/2019 16:26:16

PHẠM THỊ HOÀN

26/03/2019 16:26:16

21/03/2019 16:29:22

57

384136190304

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 16:23:15

ĐINH THỊ NGỌC (Chứng thực CCCD, số 244)

22/03/2019 16:23:15

22/03/2019 08:18:40

58

384136190303

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 16:21:54

PHẠM THỊ SÁU (Chứng thực CCCD, số 243)

22/03/2019 16:21:54

22/03/2019 08:18:41

59

384122190158

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/03/2019 16:19:27

HOÀNG THỊ MAI

22/03/2019 16:19:27

 

60

384136190302

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 16:18:05

NGUYỄN THỊ TRANG (Chứng thực CMND, số 242)

22/03/2019 16:18:05

22/03/2019 08:18:41

61

384122190157

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/03/2019 16:17:43

PHẠM THỊ THẢO

22/03/2019 16:17:43

 

62

384122190156

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/03/2019 16:16:06

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

22/03/2019 16:16:06

 

63

384136190301

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 16:15:30

VŨ ĐỨC ANH (Chứng thực bằng TN THPT, số 241)

22/03/2019 16:15:30

22/03/2019 08:18:41

64

384125190123

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/03/2019 15:58:01

PHẠM DIỆU LINH

22/03/2019 15:58:01

21/03/2019 16:47:16

65

384125190122

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 15:48:13

PHAN THỊ NỤ

22/03/2019 15:48:13

21/03/2019 16:47:16

66

384125190121

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 15:47:28

NGUYỄN VĂN TÚ

22/03/2019 15:47:28

21/03/2019 16:47:17

67

384125190120

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/03/2019 15:46:37

PHẠM THỊ HIÊN

22/03/2019 15:46:37

21/03/2019 16:47:17

68

384125190119

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/03/2019 15:45:54

PHẠM THỊ HIÊN

22/03/2019 15:45:54

21/03/2019 16:47:17

69

384125190118

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/03/2019 15:45:00

ĐINH THỊ NHỊ

22/03/2019 15:45:00

21/03/2019 16:47:18

70

384125190117

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/03/2019 15:43:56

TRẦN THỊ BÌNH

22/03/2019 15:43:56

21/03/2019 16:47:18

71

384120190117

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/03/2019 15:20:35

NGUYỄN THỊ LOAN

22/03/2019 15:20:35

21/03/2019 15:23:50

72

384120190116

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 15:17:09

NGUYỄN THỊ LOAN

22/03/2019 15:17:09

21/03/2019 15:23:50

73

384121190141

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 15:08:46

NGUYỄN THỊ HAY

22/03/2019 15:08:46

21/03/2019 15:12:52

74

384127190090

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/03/2019 15:04:19

VŨ THỊ DUNG

22/03/2019 15:04:19

22/03/2019 16:31:59

75

384135190230

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:59:56

ĐỖ THỊ HẰNG

22/03/2019 14:59:56

21/03/2019 15:09:21

76

384127190089

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

21/03/2019 14:59:04

TRẦN VĂN NGỌC

22/03/2019 14:59:04

21/03/2019 15:03:16

77

384127190088

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

21/03/2019 14:58:00

TRẦN THỊ TUYẾT

22/03/2019 14:58:00

21/03/2019 15:03:17

78

384135190229

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:57:57

TRẦN VĂN TIẾN

22/03/2019 14:57:57

21/03/2019 15:09:21

79

384127190087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:56:50

PHẠM THỊ TUYẾT

22/03/2019 14:56:50

21/03/2019 15:03:17

80

384135190228

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:56:06

TRẦN TÚ TRINH

22/03/2019 14:56:06

21/03/2019 15:09:22

81

384135190227

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:55:01

TRẦN THỊ THIÊN

22/03/2019 14:55:01

21/03/2019 15:09:22

82

384127190086

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:54:52

TRẦN VĂN NGỌC

22/03/2019 14:54:52

21/03/2019 15:03:18

83

384135190226

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:53:29

TRẦN THỊ MAI

22/03/2019 14:53:29

21/03/2019 15:09:22

84

384135190225

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/03/2019 14:51:32

VŨ THỊ HẢI

22/03/2019 14:51:32

21/03/2019 15:09:23

85

384127190085

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/03/2019 14:46:45

NGUYỄN VĂN HIẾU

22/03/2019 14:46:45

21/03/2019 14:53:50

86

384123190204

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

21/03/2019 14:40:42

NGUYỄN THỊ MONG

25/03/2019 14:40:42

21/03/2019 15:01:09

87

384121190140

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

21/03/2019 14:39:14

NGUYỄN VĂN TÚC

22/03/2019 14:39:14

21/03/2019 15:12:35

88

384123190203

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

21/03/2019 14:38:52

NGÔ VĂN QUÝ

25/03/2019 14:38:52

21/03/2019 15:01:10

89

384123190202

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:37:26

NGÔ VĂN QUÝ

22/03/2019 14:37:26

21/03/2019 15:01:10

90

384123190201

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

21/03/2019 14:35:59

PHẠM VĂN THIỆN

25/03/2019 14:35:59

21/03/2019 15:01:11

91

384123190200

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:33:44

MAI THỊ HƯƠNG

22/03/2019 14:33:44

21/03/2019 15:01:11

92

384123190199

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:32:02

ĐINH THỊ MINH NGHĨA

22/03/2019 14:32:02

21/03/2019 15:01:12

93

384123190198

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:29:41

NGUYỄN THỊ NHUNG

22/03/2019 14:29:41

21/03/2019 15:01:12

94

384123190197

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:28:17

PHẠM THỊ HIỀN

22/03/2019 14:28:17

21/03/2019 15:01:13

95

384123190196

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:26:36

BÙI NHẬT LINH

22/03/2019 14:26:36

21/03/2019 15:01:13

96

384123190195

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:20:34

TRẦN VĂN THỦY

22/03/2019 14:20:34

21/03/2019 15:01:14

97

384123190194

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:17:29

NGUYỄN THỊ MONG

22/03/2019 14:17:29

21/03/2019 15:01:14

98

384123190193

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:14:43

LẠI VĂN TUYỂN

22/03/2019 14:14:43

21/03/2019 15:01:15

99

384123190192

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:13:16

NGÔ VĂN QUÝ

22/03/2019 14:13:16

21/03/2019 15:01:15

100

384123190191

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:11:53

NGÔ VĂN QUYỀN

22/03/2019 14:11:53

21/03/2019 15:01:16

101

384123190190

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:10:29

TRƯƠNG QUỐC THỊNH

22/03/2019 14:10:29

21/03/2019 15:01:16

102

384123190189

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:08:57

VŨ THỊ HƯƠNG

22/03/2019 14:08:57

21/03/2019 15:01:17

103

384123190188

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 14:07:12

TRẦN XUÂN HUY

22/03/2019 14:07:12

21/03/2019 15:01:18

104

384105190332

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/03/2019 10:52:02

TRẦN THỊ NGÂN

26/03/2019 10:52:02

21/03/2019 10:58:53

105

384105190331

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/03/2019 10:49:23

NGUYỄN TRUNG THÀNH

26/03/2019 10:49:23

21/03/2019 10:58:54

106

384105190330

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/03/2019 10:46:46

VŨ TIẾN DŨNG

26/03/2019 10:46:46

21/03/2019 10:58:54

107

384105190329

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

21/03/2019 10:39:37

PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

03/04/2019 17:00:00

25/03/2019 10:23:17

108

384105190328

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

21/03/2019 10:33:33

PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

03/04/2019 17:00:00

25/03/2019 10:23:17

109

384105190327

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

21/03/2019 09:45:15

BÙI HỒNG TUẤN

03/04/2019 17:00:00

25/03/2019 10:23:18

110

384105190326

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

21/03/2019 09:42:30

MAI THỊ THU HUYỀN

03/04/2019 17:00:00

25/03/2019 10:23:18

111

384138190089

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

21/03/2019 09:41:43

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

28/03/2019 09:41:43

 

112

384127190084

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

21/03/2019 09:40:09

ĐOÀN THỊ HẰNG

22/03/2019 09:40:09

21/03/2019 14:54:08

113

384138190088

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/03/2019 09:39:58

VŨ VĂN HÙNG

22/03/2019 09:39:58

 

114

384127190083

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 09:38:36

ĐOÀN THỊ HẰNG

22/03/2019 09:38:36

21/03/2019 14:54:32

115

384124190194

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/03/2019 09:29:21

BÙI THỊ PHƯỢNG

22/03/2019 09:29:21

21/03/2019 09:31:42

116

384127190082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 09:27:57

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

22/03/2019 09:27:57

21/03/2019 14:54:33

117

384127190081

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

21/03/2019 09:26:23

NGUYỄN VĂN HUÂN

22/03/2019 09:26:23

21/03/2019 14:54:33

118

384127190080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 09:25:06

NGUYỄN VĂN HUÂN

22/03/2019 09:25:06

21/03/2019 14:54:33

119

384121190139

Đăng ký kết hôn

21/03/2019 09:23:09

NGUYỄN VĂN KẾT

22/03/2019 09:23:09

21/03/2019 09:48:41

120

384121190138

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 09:21:20

PHẠM THỊ THANH BÌNH

22/03/2019 09:21:20

21/03/2019 09:48:29

121

384105190325

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

21/03/2019 08:03:02

ĐỖ VĂN HUY

26/03/2019 08:03:02

21/03/2019 10:58:55

122

384105190324

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

21/03/2019 07:59:59

PHẠM VĂN CÔNG

26/03/2019 07:59:59

21/03/2019 10:58:55

123

384144190130

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/03/2019 07:58:59

NGUYỄN VĂN TUẤN

22/03/2019 07:58:59

21/03/2019 08:03:01

124

384144190129

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/03/2019 07:57:23

TRẦN VĂN HUYNH

22/03/2019 07:57:23

21/03/2019 08:03:02

125

384105190323

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/03/2019 07:56:52

HỎA VĂN CHIẾN

26/03/2019 07:56:52

21/03/2019 10:58:56

126

384121190137

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/03/2019 07:38:34

TRẦN VĂN THỦY

22/03/2019 07:38:34

21/03/2019 09:25:14

127

384119190141

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

20/03/2019 17:23:12

TRẦN THỊ THÙY LINH

21/03/2019 17:00:00

20/03/2019 17:26:46

128

384119190140

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/03/2019 17:21:44

TRẦN THỊ THÙY LINH

21/03/2019 17:00:00

20/03/2019 17:26:46

129

384119190139

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

20/03/2019 17:20:28

PHẠM ĐÌNH LONG

21/03/2019 17:00:00

20/03/2019 17:26:47

130

384119190138

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

20/03/2019 17:19:03

PHẠM ĐÌNH LONG

27/03/2019 17:00:00

20/03/2019 17:26:47

131

384119190137

cấp bản sao trích lục kết hôn

20/03/2019 17:17:37

PHẠM THỊ NGỌC LAN

21/03/2019 17:00:00

20/03/2019 17:26:47

132

384124190193

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

20/03/2019 17:00:26

NGUYỄN VĂN KỲ

27/03/2019 17:00:00

20/03/2019 17:03:03

133

384105190322

Cải chính năm sinh của người cha từ sinh năm 1968 thành sinh năm 1969

20/03/2019 16:36:52

PHẠM THỊ HOA

25/03/2019 16:36:52

20/03/2019 16:48:28

134

384105190321

Cải chính chữ đệm của người cha từ Đặng Văn Đức thành Đặng Minh Đức

20/03/2019 16:35:35

ĐẶNG GIANG HUY

25/03/2019 16:35:35

20/03/2019 16:48:29

135

384105190320

Cải chính chữ đệm của người Đào Đức Sơn thành Đào Văn Sơn

20/03/2019 16:34:06

ĐÀO ĐỨC TRIỀU

25/03/2019 16:34:06

20/03/2019 16:48:29

136

384105190319

Cải chính năm sinh của người chồng từ sinh năm 1964 thành sinh năm 1965

20/03/2019 16:32:46

VŨ VĂN QUANG

25/03/2019 16:32:46

20/03/2019 16:48:30

137

384105190318

Cải chính chữ đệm của người vợ từ Phạm Thị Lan thành Phạm Thị Ngọc Lan

20/03/2019 16:31:36

PHẠM THỊ NGỌC LAN

25/03/2019 16:31:36

20/03/2019 16:48:30

138

384105190317

Cải chính chữ đệm của người cha từ Trần Mạnh Trường thành Trần Văn Trường

20/03/2019 16:30:03

TRẦN VĂN CHƯƠNG

25/03/2019 16:30:03

20/03/2019 16:48:30

139

384105190316

Cải chính ngày tháng sinh từ sinh ngày 22/01/1988 thành sinh ngày 03/3/1988

20/03/2019 16:28:08

PHAN THỊ GẤM

25/03/2019 16:28:08

20/03/2019 16:48:31

140

384105190315

Cải chính năm sinh của người mẹ từ sinh năm 1982 thành sinh năm 1980

20/03/2019 16:26:27

NGUYỄN VĂN TÚ

25/03/2019 16:26:27

20/03/2019 16:48:31

141

384105190314

Cải chính ngày tháng sinh của người cha từ sinh tháng 12/1978 thành sinh ngày 15/11/1978

20/03/2019 16:25:10

TRẦN THỊ HOÀI

25/03/2019 16:25:10

20/03/2019 16:48:32

142

384105190313

Cải chính ngày, tháng sinh của người cha từ sinh tháng 12/1978 thành sinh ngày 15/11/1978

20/03/2019 16:23:33

MAI THỊ YẾN

25/03/2019 16:23:33

20/03/2019 16:48:32

143

384122190155

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/03/2019 16:15:40

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

21/03/2019 16:15:40

21/03/2019 16:24:16

144

384125190116

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 16:11:14

PHẠM VĂN LĨNH

21/03/2019 16:11:14

20/03/2019 16:24:50

145

384125190115

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/03/2019 16:10:29

NGUYỄN XUÂN TĨNH

21/03/2019 16:10:29

20/03/2019 16:24:51

146

384125190114

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

20/03/2019 16:09:46

NGUYỄN CHÍ THÀNH

21/03/2019 16:09:46

20/03/2019 16:24:51

147

384118190042

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

20/03/2019 15:43:03

ĐỖ VĂN THẮNG

22/03/2019 15:43:03

 

148

384118190041

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

20/03/2019 15:40:26

LÊ PHÚ KHANH

22/03/2019 15:40:26

 

149

384118190040

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/03/2019 15:38:30

TRẦN THANH TÙNG

21/03/2019 15:38:30

 

150

384127190079

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 15:23:05

NGUYỄN VĂN CHIẾN

21/03/2019 15:23:05

20/03/2019 15:31:37

151

384127190078

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 15:22:01

TRẦN THỊ XUYẾN

21/03/2019 15:22:01

20/03/2019 15:31:38

152

384121190136

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 15:15:12

VŨ VĂN BÙI

21/03/2019 15:15:12

20/03/2019 15:19:07

153

384121190135

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

20/03/2019 15:14:05

TRẦN VĂN  CẢNH

22/03/2019 15:14:05

20/03/2019 15:18:55

154

384136190300

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 14:39:20

NGUYỄN THỊ TƯƠI (Chứng thực CMND, số 240)

21/03/2019 14:39:20

20/03/2019 14:42:13

155

384136190299

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 14:37:44

ĐẶNG THỊ HUẾ (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 239)

21/03/2019 14:37:44

20/03/2019 14:42:14

156

384127190077

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 14:18:18

LẠI VĂN TÂM

21/03/2019 14:18:18

20/03/2019 15:31:38

157

384127190076

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 14:16:58

PHAN THỊ HẢO

21/03/2019 14:16:58

20/03/2019 15:31:39

158

384127190075

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 14:15:22

NGUYỄN THỊ NGA

21/03/2019 14:15:22

20/03/2019 15:31:39

159

384127190074

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 14:13:44

PHẠM THỊ NGOAN

21/03/2019 14:13:44

20/03/2019 15:31:40

160

384127190073

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 14:12:16

ĐINH THỊ LÝ

21/03/2019 14:12:16

20/03/2019 15:31:40

161

384127190072

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 14:10:23

NGUYỄN THỊ LAN

21/03/2019 14:10:23

20/03/2019 15:31:41

162

384127190071

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 14:08:52

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

21/03/2019 14:08:52

20/03/2019 15:31:41

163

384127190070

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 14:07:23

PHẠM THỊ KÍNH

21/03/2019 14:07:23

20/03/2019 15:31:42

164

384127190069

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 14:05:41

VŨ THỊ DUNG

21/03/2019 14:05:41

20/03/2019 15:31:42

165

384127190068

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 14:03:39

PHẠM VĂN BẢO

21/03/2019 14:03:39

20/03/2019 15:31:43

166

384119190136

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

20/03/2019 09:28:29

NGUYỄN VĂN TAM

21/03/2019 09:28:29

20/03/2019 10:03:01

167

384119190135

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/03/2019 09:26:49

NGUYỄN VĂN TAM

21/03/2019 09:26:49

20/03/2019 10:03:02

168

384105190312

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

20/03/2019 09:25:12

MAI THỊ THU HUYỀN

02/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:08

169

384105190311

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

20/03/2019 09:21:11

TRẦN VĂN BẢY

02/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:08

170

384105190310

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

20/03/2019 09:18:16

TRẦN VĂN BẢY

02/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:09

171

384105190309

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

20/03/2019 09:10:25

NGUYỄN THỊ THU TRANG

02/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:09

172

384105190308

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

20/03/2019 09:07:06

PHẠM TRỌNG NGỌC

02/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:10

173

384105190307

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

20/03/2019 09:04:19

TRỊNH VĂN CÔNG

02/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:10

174

384105190306

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

20/03/2019 09:01:29

TRỊNH VĂN CÔNG

02/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:10

175

384105190305

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

20/03/2019 08:59:01

TRỊNH VĂN CÔNG

02/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:11

176

384135190224

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/03/2019 08:46:18

TRẦN VĂN SANG

21/03/2019 08:46:18

20/03/2019 16:03:57

177

384121190134

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

20/03/2019 08:45:47

VŨ VĂN ĐẾ

21/03/2019 08:45:47

20/03/2019 08:48:48

178

384135190223

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/03/2019 08:44:53

TRẦN THỊ YẾN

21/03/2019 08:44:53

20/03/2019 16:03:58

179

384135190222

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/03/2019 08:43:44

NGUYỄN QUỐC TÚY

21/03/2019 08:43:44

20/03/2019 16:03:58

180

384135190221

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/03/2019 08:42:59

TRẦN VĂN ĐỒNG

21/03/2019 08:42:59

20/03/2019 16:03:59

181

384135190220

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 08:42:01

PHẠM VĂN HOAN

21/03/2019 08:42:01

20/03/2019 16:03:59

182

384135190219

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/03/2019 08:41:15

NGUYỄN VĂN CẦM

21/03/2019 08:41:15

20/03/2019 16:04:00

183

384121190133

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 08:26:04

LÊ THỊ HIÊN

21/03/2019 08:26:04

20/03/2019 08:29:54

184

384121190132

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/03/2019 08:24:01

PHẠM XUÂN PHONG

21/03/2019 08:24:01

20/03/2019 08:29:37

185

384135190218

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

20/03/2019 08:16:37

DƯƠNG ĐỨC VỊ

27/03/2019 08:16:37

20/03/2019 16:04:00

186

384135190217

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/03/2019 08:14:52

TRẦN THỊ LAN

21/03/2019 08:14:52

20/03/2019 16:04:01

187

384138190087

Thủ tục đăng ký khai tử

19/03/2019 16:52:54

TRẦN VĂN VIỆT

20/03/2019 16:52:54

 

188

384140190104

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

19/03/2019 16:52:32

TRƯƠNG THỊ MIÊN

21/03/2019 16:52:32

 

189

384140190103

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

19/03/2019 16:51:26

NGUYỄN VĂN TRÚC

21/03/2019 16:51:26

 

190

384138190086

Thủ tục đăng ký khai tử

19/03/2019 16:51:03

NGUYỄN THỊ VỊ

20/03/2019 16:51:03

 

191

384140190102

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

19/03/2019 16:50:07

HOÀNG TRỌNG KHANH

21/03/2019 16:50:07

 

192

384138190085

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/03/2019 16:49:19

PHẠM VĂN NAM

20/03/2019 16:49:19

 

193

384140190101

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

19/03/2019 16:49:01

NGUYỄN THỊ TUYẾT

21/03/2019 16:49:01

 

194

384140190100

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/03/2019 16:47:31

NGUYỄN MINH PHONG

20/03/2019 16:47:31

 

195

384138190084

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/03/2019 16:46:39

TRẦN VĂN CƯỜNG

20/03/2019 16:46:39

 

196

384140190099

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19/03/2019 16:46:22

ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT

26/03/2019 16:46:22

 

197

384140190098

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 16:44:15

TRẦN  VĂN HAI

20/03/2019 16:44:15

 

198

384140190097

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 16:42:57

NGUYỄN VĂN HUẤN

20/03/2019 16:42:57

 

199

384140190096

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 16:41:54

VŨ THỊ THỦY TIÊN

20/03/2019 16:41:54

 

200

384140190095

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 16:40:40

NGUYỄN VĂN HOÀNG

20/03/2019 16:40:40

 

201

384122190154

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/03/2019 16:29:30

TRẦN VĂN KHƯƠNG

20/03/2019 16:29:30

21/03/2019 16:24:16

202

384136190298

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 16:28:24

TRẦN VĂN NAM (Chứng thực sổ BHXH, số 238)

20/03/2019 16:28:24

19/03/2019 16:31:36

203

384122190153

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19/03/2019 16:26:57

NGUYỄN VĂN THỨC

26/03/2019 16:26:57

21/03/2019 16:24:17

204

384122190152

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/03/2019 16:25:29

PHẠM THỊ DUNG

20/03/2019 16:25:29

21/03/2019 16:24:18

205

384124190192

Đăng ký kết hôn

19/03/2019 16:25:27

NGUYỄN VĂN TỚI

20/03/2019 16:25:27

19/03/2019 16:29:26

206

384122190151

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/03/2019 16:24:25

PHẠM VĂN THÌN

20/03/2019 16:24:25

21/03/2019 16:24:18

207

384136190297

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 16:24:01

ĐỖ THỊ THANH NGA (Chứng thực thẻ BHYT, số 237)

20/03/2019 16:24:01

19/03/2019 16:31:37

208

384122190150

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/03/2019 16:22:54

NGUYỄN THỊ LAN

20/03/2019 16:22:54

21/03/2019 16:24:19

209

384122190149

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/03/2019 16:21:24

LƯU VĂN CHUNG

20/03/2019 16:21:24

21/03/2019 16:24:19

210

384122190148

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/03/2019 16:20:06

LÊ THỊ THỊNH

20/03/2019 16:20:06

21/03/2019 16:24:20

211

384122190147

Thủ tục đăng ký khai tử

19/03/2019 16:18:47

NGUYỄN THỊ THỦY

20/03/2019 16:18:47

21/03/2019 16:24:20

212

384122190146

Thủ tục đăng ký khai tử

19/03/2019 16:14:23

NINH VĂN TƯƠNG

20/03/2019 16:14:23

21/03/2019 16:24:21

213

384134190022

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/03/2019 16:01:28

VŨ VĂN BÍCH

20/03/2019 16:01:28

25/03/2019 09:57:03

214

384121190131

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/03/2019 15:59:44

TRẦN VĂN HẢI

20/03/2019 15:59:44

19/03/2019 16:06:32

215

384144190128

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/03/2019 15:33:39

NGUYỄN VĂN VŨ

20/03/2019 15:33:39

19/03/2019 15:40:39

216

384144190127

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/03/2019 14:43:09

HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN

20/03/2019 14:43:09

19/03/2019 15:40:40

217

384120190115

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 14:40:22

VŨ THỊ ĐIỆP

20/03/2019 14:40:22

19/03/2019 14:44:55

218

384120190114

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 14:39:34

ĐỖ THỊ LÀ

20/03/2019 14:39:34

19/03/2019 14:44:56

219

384144190126

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/03/2019 14:39:25

PHẠM VĂN TỤNG

20/03/2019 14:39:25

19/03/2019 15:42:21

220

384120190113

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 14:38:36

VŨ HUY NAM

20/03/2019 14:38:36

19/03/2019 14:44:56

221

384144190125

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/03/2019 14:37:37

PHẠM VĂN TUYÊN

20/03/2019 14:37:37

19/03/2019 15:42:46

222

384120190112

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 14:37:25

TRẦN THỊ QUYÊN

20/03/2019 14:37:25

19/03/2019 14:44:57

223

384120190111

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 14:36:16

ĐỖ THỊ THẢO

20/03/2019 14:36:16

19/03/2019 14:44:57

224

384120190110

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 14:35:03

TRẦN THỊ HÀ THU

20/03/2019 14:35:03

19/03/2019 14:44:58

225

384124190191

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

19/03/2019 10:38:00

ĐẶNG THỊ THỤC

20/03/2019 10:38:00

19/03/2019 10:40:33

226

384124190190

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 10:37:04

TRẦN VĂN THANH

20/03/2019 10:37:04

19/03/2019 10:40:34

227

384124190189

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

19/03/2019 10:36:10

TRẦN VĂN THANH

20/03/2019 10:36:10

19/03/2019 10:40:34

228

384136190296

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

19/03/2019 09:37:47

LÊ THỊ NHẬT (Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản)

21/03/2019 09:37:47

19/03/2019 09:46:39

229

384125190113

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 09:35:09

TRẦN ĐĂNG TRƯỜNG

20/03/2019 09:35:09

19/03/2019 09:39:26

230

384125190112

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 09:34:14

LÊ VĂN CƯỜNG

20/03/2019 09:34:14

19/03/2019 09:39:26

231

384125190111

Thủ tục đăng ký lại khai tử

19/03/2019 09:33:27

HOÀNG MINH ĐIỀN

26/03/2019 09:33:27

19/03/2019 09:39:27

232

384125190110

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/03/2019 09:32:00

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

20/03/2019 09:32:00

19/03/2019 09:39:27

233

384136190295

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 09:27:27

NGUYỄN THỊ NHUNG (Chứng thực CCCD, số 236)

20/03/2019 09:27:27

19/03/2019 09:46:40

234

384128190184

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/03/2019 09:26:32

TRẦN VĂN HOÀN

20/03/2019 09:26:32

 

235

384124190188

Đăng ký kết hôn

19/03/2019 09:22:58

LẠI VĂN CHỨC

20/03/2019 09:22:58

19/03/2019 10:36:28

236

384124190187

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/03/2019 09:22:03

NGUYỄN VĂN SƠN

20/03/2019 09:22:03

19/03/2019 10:36:29

237

384121190130

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/03/2019 09:21:45

PHẠM THỊ THÚY

20/03/2019 09:21:45

19/03/2019 09:27:30

238

384136190294

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 08:53:19

PHAN VĂN TRƯỜNG (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 235)

20/03/2019 08:53:19

19/03/2019 09:46:41

239

384136190293

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 08:50:26

BÙI VĂN THANH (Chứng thực giấy khai sinh, số 234)

20/03/2019 08:50:26

19/03/2019 09:46:41

240

384136190292

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 08:46:21

BÙI VĂN DUY (Chứng thực CMND, số 233)

20/03/2019 08:46:21

19/03/2019 09:46:41

241

384141190080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/03/2019 08:39:37

PHẠM THỊ TỈNH

20/03/2019 08:39:37

19/03/2019 08:42:04

242

384105190304

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 17:14:32

PHẠM XUÂN LỰC

01/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:11

243

384105190303

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 17:13:26

PHẠM XUÂN LỰC

01/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:12

244

384105190302

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 17:11:09

PHẠM XUÂN LỰC

01/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:12

245

384105190301

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 17:08:22

VŨ THỊ LÊ

01/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:12

246

384105190300

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 17:06:14

ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

01/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:13

247

384105190299

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 17:05:09

ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

01/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:13

248

384105190298

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 17:01:12

VŨ THỊ HƯỜNG

01/04/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:14

249

384105190297

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 16:58:56

TRẦN QUÝ KHANG

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:14

250

384105190296

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 16:57:15

ĐINH CAO THÔNG

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:14

251

384105190295

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 16:54:11

ĐINH CAO THÔNG

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:15

252

384105190294

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 16:42:22

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:15

253

384105190293

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 16:39:39

PHẠM VĂN TRANG

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:16

254

384105190292

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 16:35:11

PHẠM VĂN TRANG

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:27

255

384105190291

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 16:32:50

NGUYỄN GIA HƯNG

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:28

256

384105190290

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 16:30:04

PHẠM VĂN KIỂM

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:28

257

384105190289

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/03/2019 16:27:51

TRẦN VĂN NINH

21/03/2019 16:27:51

18/03/2019 16:38:51

258

384105190288

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

18/03/2019 16:27:01

PHẠM VĂN KIỂM

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:29

259

384119190134

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/03/2019 16:23:52

VŨ TIẾN PHONG

19/03/2019 16:23:52

18/03/2019 16:28:25

260

384124190186

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/03/2019 16:20:25

LÊ THỊ LÁI

19/03/2019 16:20:25

18/03/2019 16:30:49

261

384119190133

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/03/2019 16:19:16

TRỊNH THỊ HẰNG

19/03/2019 16:19:16

18/03/2019 16:28:26

262

384138190083

Thủ tục đăng ký khai tử

18/03/2019 16:18:29

PHẠM VĂN CHI

19/03/2019 16:18:29

 

263

384127190067

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/03/2019 16:02:03

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

19/03/2019 16:02:03

18/03/2019 16:08:19

264

384129190128

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/03/2019 16:00:12

TRẦN VĂN THU

20/03/2019 16:00:12

18/03/2019 16:17:15

265

384127190066

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 16:00:12

TẠ THỊ TRANG

19/03/2019 16:00:12

18/03/2019 16:08:20

266

384129190127

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/03/2019 15:57:40

TRẦN VĂN BÌNH

20/03/2019 15:57:40

18/03/2019 16:17:15

267

384129190126

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/03/2019 15:56:24

NGUYỄN VĂN THẢO

19/03/2019 15:56:24

18/03/2019 16:17:16

268

384124190185

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:54:30

MAI VĂN CHIẾN

19/03/2019 15:54:30

18/03/2019 16:20:23

269

384129190125

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 15:54:15

TRẦN VĂN BIÊN

19/03/2019 15:54:15

18/03/2019 16:17:16

270

384124190184

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:53:39

TRẦN THỊ HẬU

19/03/2019 15:53:39

18/03/2019 16:20:24

271

384129190124

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 15:53:13

PHAN VĂN QUYẾT

19/03/2019 15:53:13

18/03/2019 16:17:17

272

384129190123

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 15:52:20

TRẦN VĂN QUANG

19/03/2019 15:52:20

18/03/2019 16:17:17

273

384124190183

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:52:17

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

19/03/2019 15:52:17

18/03/2019 16:20:25

274

384135190216

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/03/2019 15:51:46

TRẦN THỊ THƯƠNG

19/03/2019 15:51:46

18/03/2019 16:26:56

275

384124190182

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:51:28

PHẠM VAWB BÁU

19/03/2019 15:51:28

18/03/2019 16:20:25

276

384129190122

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 15:51:20

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

19/03/2019 15:51:20

18/03/2019 16:17:18

277

384135190215

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:50:57

TRẦN VĂN LỤC

19/03/2019 15:50:57

18/03/2019 16:26:56

278

384129190121

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 15:50:39

NGUYỄN VĂN CHIỂU

19/03/2019 15:50:39

 

279

384135190214

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/03/2019 15:50:09

TRẦN VĂN TÂN

19/03/2019 15:50:09

18/03/2019 16:26:57

280

384129190120

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 15:49:53

NGUYỄN CÔNG TRỨ

19/03/2019 15:49:53

18/03/2019 16:17:18

281

384135190213

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:49:29

TRẦN ĐỨC CƯỜNG

19/03/2019 15:49:29

18/03/2019 16:26:57

282

384129190119

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 15:48:54

PHẠM QUỐC TOẢN

19/03/2019 15:48:54

18/03/2019 16:17:19

283

384135190212

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/03/2019 15:48:25

TRẦN THỊ THUẬN

19/03/2019 15:48:25

18/03/2019 16:26:58

284

384124190181

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:48:24

ĐỖ THỊ NHỊ

19/03/2019 15:48:24

18/03/2019 16:20:26

285

384129190118

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 15:47:49

ĐÀO VĂN PHONG

19/03/2019 15:47:49

18/03/2019 16:17:19

286

384135190211

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/03/2019 15:47:33

TRẦN VĂN TÂM

19/03/2019 15:47:33

18/03/2019 16:26:58

287

384121190129

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:47:20

TRỊNH THỊ TUẤT

19/03/2019 15:47:20

18/03/2019 15:52:30

288

384124190180

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:47:01

ĐẶNG VĂN MINH

19/03/2019 15:47:01

18/03/2019 16:20:26

289

384105190287

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 15:45:27

NGUYỄN THỊ NHÀI

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:29

290

384121190128

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:44:23

PHẠM THỊ LOAN

19/03/2019 15:44:23

18/03/2019 15:51:31

291

384105190286

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 15:43:04

PHẠM THỊ TÂM

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:30

292

384105190285

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 15:41:16

PHẠM VĂN HƯƠNG

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:30

293

384135190210

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/03/2019 15:37:55

TRẦN THỊ BÍNH

19/03/2019 15:37:55

18/03/2019 16:26:59

294

384105190284

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 15:37:03

NGUYỄN VĂN TOÀN

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:30

295

384135190209

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/03/2019 15:36:56

HOÀNG THỊ TRANG NHUNG

19/03/2019 15:36:56

18/03/2019 16:26:59

296

384135190208

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:35:22

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

19/03/2019 15:35:22

18/03/2019 16:27:00

297

384105190283

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 15:35:09

NGUYỄN VĂN TOÀN

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:31

298

384135190207

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 15:34:19

TRẦN VĂN THỦY

19/03/2019 15:34:19

18/03/2019 16:27:00

299

384124190179

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/03/2019 15:33:04

NGUYỄN MẠNH QUYẾN

19/03/2019 15:33:04

18/03/2019 16:20:27

300

384105190282

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 15:28:58

NGUYỄN VĂN TOÀN

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:31

301

384130190109

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

18/03/2019 15:24:33

NGUYỄN PHÚC GIÁM

20/03/2019 15:24:33

18/03/2019 15:28:11

302

384130190108

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:21:35

LÊ VĂN TẤN

19/03/2019 15:21:35

18/03/2019 15:28:12

303

384130190107

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:20:21

TRẦN THỊ OANH

19/03/2019 15:20:21

18/03/2019 15:28:12

304

384130190106

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:19:33

MAI HUY THÔNG

19/03/2019 15:19:33

18/03/2019 15:28:13

305

384130190105

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 15:17:39

ĐINH THỊ THUÝ

19/03/2019 15:17:39

18/03/2019 15:28:13

306

384105190281

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 15:10:55

TRẦN THỊ DUNG

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:32

307

384105190280

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 15:07:11

TRẦN THỊ DUNG

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:32

308

384105190279

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 15:01:17

TRẦN THỊ DUNG

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:32

309

384105190278

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 14:58:30

PHẠM VĂN TOÁN

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:33

310

384105190277

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 14:55:14

TRIỆU THỊ HIỀN

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:33

311

384105190276

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 14:52:40

TRIỆU THỊ HIỀN

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:34

312

384105190275

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 14:49:50

TRIỆU THỊ HIỀN

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:34

313

384105190274

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 14:47:16

TRIỆU THỊ HIỀN

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:34

314

384105190273

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/03/2019 14:39:57

PHẠM VĂN NINH

21/03/2019 14:39:57

18/03/2019 15:10:32

315

384105190272

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 11:51:50

PHẠM NGỌC ANH

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:35

316

384105190271

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 11:50:12

PHẠM NGỌC ANH

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:22:35

317

384105190270

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 11:48:06

VŨ XUÂN VINH

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:23:21

318

384105190269

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 11:41:35

VŨ THỊ MỸ HẠNH

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:23:22

319

384105190268

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 11:27:25

VŨ THỊ MỸ HẠNH

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:23:22

320

384105190267

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 11:24:13

VŨ THỊ MỸ HẠNH

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:23:22

321

384105190266

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

18/03/2019 11:13:25

PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

29/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:23:23

322

384124190178

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/03/2019 11:01:12

TRẦN THỊ HẬU

19/03/2019 12:00:00

18/03/2019 11:04:52

323

384124190177

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/03/2019 11:00:25

NGUYỄN THỊ BẮC

19/03/2019 12:00:00

18/03/2019 11:04:53

324

384124190176

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

18/03/2019 10:59:24

TRẦN THỊ THU

25/03/2019 10:59:24

18/03/2019 11:04:53

325

384124190175

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

18/03/2019 10:56:38

TRẦN VĂN THẾ

25/03/2019 10:56:38

18/03/2019 11:04:54

326

384105190265

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/03/2019 10:55:31

PHẠM NGỌC DÂN

21/03/2019 10:55:31

18/03/2019 14:34:01

327

384127190065

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 10:43:54

NGUYỄN THỊ TẼO

19/03/2019 10:43:54

18/03/2019 16:08:20

328

384127190064

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 10:41:55

PHẠM VĂN HÒA

19/03/2019 10:41:55

18/03/2019 16:08:20

329

384127190063

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 10:40:25

VŨ VĂN SINH

19/03/2019 10:40:25

18/03/2019 16:08:21

330

384118190039

Thủ tục đăng ký khai tử

18/03/2019 10:23:54

TÔ XUÂN QUÝ

19/03/2019 10:23:54

 

331

384131190087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 10:16:40

PHẠM THỊ PHƯƠNG

19/03/2019 10:16:40

18/03/2019 10:19:47

332

384131190086

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 10:14:19

NGUYỄN THỊ LÝ(CCCD SỐ:182)

19/03/2019 10:14:19

18/03/2019 10:19:48

333

384131190085

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 10:11:19

PHẠM THỊ KHUYÊN( SỔ HỘ KHẨU SỐ:181, GẤY CHỨNG SINH)

19/03/2019 10:11:19

18/03/2019 10:19:48

334

384118190038

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 10:09:34

PHẠM NGỌC BIÊN

19/03/2019 10:09:34

 

335

384118190037

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/03/2019 10:05:19

NGUYỄN VĂN HẠNH

20/03/2019 10:05:19

 

336

384134190021

Thủ tục đăng ký khai tử

18/03/2019 10:04:19

NGUYỄN HOÀI THU

19/03/2019 10:04:19

18/03/2019 10:42:40

337

384131190084

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/03/2019 09:59:24

TRẦN VĂN GIAO

20/03/2019 09:59:24

18/03/2019 10:19:49

338

384121190127

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 09:58:30

PHẠM VĂN NGŨ

19/03/2019 09:58:30

18/03/2019 15:43:40

339

384125190109

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/03/2019 09:48:26

NGUYỄN HOÀNG MINH

19/03/2019 09:48:26

19/03/2019 09:39:28

340

384105190264

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

18/03/2019 09:08:16

NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG

21/03/2019 09:08:16

18/03/2019 14:34:01

341

384105190263

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/03/2019 09:04:39

DƯƠNG VĂN HOAN

21/03/2019 09:04:39

18/03/2019 14:34:02

342

384105190262

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/03/2019 09:02:06

VŨ HỮU GIỚI

21/03/2019 09:02:06

18/03/2019 14:34:02

343

384105190261

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/03/2019 08:59:39

VŨ VĂN NAM

21/03/2019 08:59:39

18/03/2019 14:34:03

344

384138190082

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 08:41:04

TRẦN VĂN NINH

19/03/2019 08:41:04

 

345

384138190081

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 08:39:21

TRẦN VĂN NINH

19/03/2019 08:39:21

 

346

384123190187

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:29:53

THÍCH NGỌC NGUYỆN

19/03/2019 08:29:53

18/03/2019 14:18:05

347

384123190186

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:28:07

TRẦN THỊ TƠ

19/03/2019 08:28:07

18/03/2019 14:18:06

348

384123190185

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:26:52

NGÔ THỊ BÍCH

19/03/2019 08:26:52

18/03/2019 14:18:06

349

384123190184

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:24:21

LƯU THỊ THE

19/03/2019 08:24:21

18/03/2019 14:18:07

350

384123190183

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:23:02

PHẠM XUÂN HIỀN

19/03/2019 08:23:02

18/03/2019 14:18:07

351

384123190182

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:21:33

LƯU THỊ GẤM

19/03/2019 08:21:33

18/03/2019 14:18:08

352

384123190181

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:19:39

MAI THỊ XUYẾN

19/03/2019 08:19:39

18/03/2019 14:18:08

353

384123190180

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:18:02

ĐINH THỊ LAN

19/03/2019 08:18:02

18/03/2019 14:18:09

354

384123190179

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:16:38

NGUYỄN THỊ NHUNG

19/03/2019 08:16:38

18/03/2019 14:18:09

355

384123190178

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:15:14

LẠI MINH TRANG

19/03/2019 08:15:14

18/03/2019 14:18:10

356

384144190124

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/03/2019 08:14:32

HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN

19/03/2019 08:14:32

18/03/2019 08:17:40

357

384123190177

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:13:42

PHẠM THỊ LỰU

19/03/2019 08:13:42

18/03/2019 14:18:10

358

384123190176

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:12:21

BÙI THỊ THU HƯUOWNG

19/03/2019 08:12:21

18/03/2019 14:18:10

359

384123190175

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:11:10

PHẠM THỊ CẬY

19/03/2019 08:11:10

18/03/2019 14:18:11

360

384123190174

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/03/2019 08:07:31

TRẦN ĐỨC TIẾN

19/03/2019 08:07:31

18/03/2019 14:18:11

361

384144190123

Thủ tục đăng ký khai tử

18/03/2019 07:59:24

ĐÀO VĂN SƠN

19/03/2019 07:59:24

18/03/2019 08:05:56

362

384144190122

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/03/2019 07:57:17

TRẦN VĂN ĐAM

19/03/2019 07:57:17

18/03/2019 08:05:57